BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 8 – 2024

OMXS30: Kortsiktigt överköpt kring årshögsta

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 är dels fångat i en kortsiktig tajt range mellan 2385-2336 och så länge så är fallet ska vi vara beredda på slagig handel, vilket den senaste veckan är ett bra bra bevis på. Med tanke på den låga vollan väntar jag på en expansion upp genom både den korta rangen men framförallt den större mellan 2418 och 2286. Om det visar sig att den senaste signifikanta lågpunkten vid 2286 ger vika ställs siktet in mot 200-dagars medelvärde som är lite av en vattendelare. För att indexet ska få fart uppåt igen och inte hämmas för mycket av bruset som gäller sedan årsskiftet behöver årshögsta vid 2418 tas ut, helst med tydlighet. Även om februari brukar vara en bra månad när börsklimatet är positivt tenderar sista veckan att vara svag. Mitt huvudspår är att en kommande rekyl blir köpvärd, men som jag sagt flera gånger de senaste veckorna är det inte ovanligt att februari är utmanande.”

Den gångna veckan inledde fortsatt skvalpigt men i torsdags kom utbrottet upp över förrförra måndagens range och indexet tog sig upp till motståndsområdet som årshögsta markerar. Totalt steg OMXS30 med 2,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång bytts till ett marginellt plus. I veckografen utvecklades en bullish above the stomach som nu testar av årets första veckocandle.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar marginellt uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen den gångna veckan har varje dag noterats under snittet, förutom i fredags då volymen var 17 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december.

SMACD lämnade den 26 januari en köpsignal men därefter saknat lutningen och divergensen upp från signallinjen. I torsdags såg vi däremot tecken på att momentumet för uppgång kan vara på gång.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 55 procent. Just nu är det 69 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 2,8 procent vilket är lägre än snittet som noteras vid 5,4 och den lägsta vollan sedan den 25 september.

På ovansidan möter närmast zonen mellan 2415-2425 följt av 2467 och området vid 2490-2510.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 2405-2390 följt av 2377-2375 och 2365 samt 2336.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Med positiv volymbalans och trendfasindikator talar det mesta för fortsatt uppgång. Det som däremot varnar för att en rekyl är nära förestående är fredagens stängning 23 procent över det övre bollingerbandet (men det bör nämnas att bredden mellan banden är liten) och en notering kring den övre svansen för årshögstastapeln den 2 januari. Nu går vi in i den period i februari och mars som är den historiskt svagaste perioden under våren. Om det visar sig att nästa topp blir lägre än 2418, vilket vi inte vet förrän 2286 punkteras, är det en tydligt negativ pusselbit. Vi vet att expansioner från lågvollalägen i regel blir kraftfulla men vi får inte glömma att det inte sällan först blir en körare åt ”fel håll”, dock inte alltid. Vi bör just därför vara beredda på att det kan bli ett mer utmanande omtag än önskat och därmed ett falskt försök till uppgång. Passeras istället årshögsta vid 2418 utan att snabbt punkteras ställs siktet in mot ATH-noteringen vid 2467 som sattes den 4 januari 2022. Den långsiktigt positiva trenden indikerar att sannolikheten, så länge fib 50% vid 2225 inte punkteras, talar för att vi kommer få se ett test av den senaste rekordnoteringen under våren. Det som skulle hota detta är om zonen vid 2200 ger vika utan att snabbt återtas, men det det återkommer jag till om så blir fallet.

Motstånd: 2415-2425 / 2467 / 2490-2510
Stöd: 2405-2390 / 2377-2375 / 2365 / 2336-2330 / 2315-2290

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 87+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 45%.

SP500: Viss tveksamhet kring 5050 (Gann 360)

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet fortsätter upp och sätter var och varannan dag nya rekordnoteringar. De allt högre 52-veckorstopparna, nya lägre 52-veckors lägsta hos flera viktiga aktier indikerar att det kan vara en Hindenburg Omen som är på väg att utvecklas. Senast vi hade liknande divergenser mot momentumindikatorerna var mellan juni- och julitoppen. Varje dag, av de senaste 7, har stängt i den övre delen av dagscandlen och senast vi såg det var i mitten av december. Nu väntar jag på en negativ bekräftad candlesticksformation som indikerar att en rekyl är inledd men än så länge har vi inte sett någon sådan. Jag väntar nu på en rekyl som med stor sannolikhet kommer vara köpvärd, åtminstone ner till 4700-nivån när den elimineras av en positiv fortsättningsformation, men ju högre desto bättre.”

Efter att veckan inletts med en doji i ett ytterläge och en ny ATH-notering rekylerade tisdagen ner till golvet i den medellångsiktigt stigande trendkanalen. Totalt blev det en marginell nedgång på mindre än en procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,9 procent. I veckografen utvecklades en dojiliknande positiv reversal. Veckan avslutades i fredags med en bearish dark cloud cover.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden med G-krafterna sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Nivån är dock extremt hög och det gör indexet känsligt exogen information.

Volymen i veckan, bortsett från i tisdags, noterats under snittet. Volymbalansen är dock positiv sedan 7/11.

SMACD noteras med köp som senaste signal men noteras över +15 vilket är en varningssignal för att det är risk för en lokal topp.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 71 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 10 procentenheter till 14,2 vilket innebar en stängning under både MA-200 och MA-100 men över de korta medelvärdena.

Bredden mellan bollingerbanden är just nu 4,8 procent vilket är något högre än snittet vid 5,6 procent.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Tog den 20/11 ut även septembertoppen vid 4541
– Både lagging line och priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– Återtog den 18/1 MA-20
– Multipla ATH den senaste månaden
– Positiv reversal från kanalgolvet den 13/2

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt överköpt med hårt spända momentumindikatorer
– Trendfasindikatorn noteras på en nivå där risken för en signifikant topp är stor när indikatorn vänder ner
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer
– Negativ divergens mot volym och bredd
– Bearish dark cloud cover avslutade veckan

På ovansidan möter närmast 5017-5019 följt av 5048 och 5058 samt zonen vid 5090-5110.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 5005-4990 följt av 4970 och 4920 samt området vid 4910-4890.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Placerarkollektivet är någon konfunderade över styrkan som präglar världsindexet S&P 500. Många pratar om att de globala spänningarna och risken för fortsatt stigande inflation kommer att sätta käppar i hjulen för den utbredda optimismen. Som jag skrivit många gånger är edgen för åtminstone två års positiv börsutveckling mycket goda efter en avslutad björnmarknad. Studerar vi de 10 björnmarknaderna sedan 1950 har de kommande två åren i snitt stigit med nästan 60 procent. I min värld avslutades den senaste björnmarknaden den 13 oktober 2022 och det är ungefär 1,5 år sedan. Uppgången sedan dess skrivs just nu till 45 procent. Utan att dra några långtgående slutsatser av dessa siffror kan vi konstatera att om indexet följer historien hittar vi nästa delmål att bevaka upp mot 5600 och de nivåer som Gann pekar ut är 5520, 5680, 5850 och 6020. På vägen norröver kommer vi oavsett hur långt upp denna bullmarknad når att bjudas på rekyler och nedgångar, där vissa blir utmanande. De viktigaste indikatorerna på sikt är enligt mig är kombinationen av trendstyrka (TFAS) och volym (OBV). På lång sikt hittar vi kanaltaket för den övergripande långa trenden kring 6000 och med den snittuppgång vi haft i bullmarknader kan det ta bortemot 1-1,5 år innan vi är där. Vad vill jag ha sagt med detta? Jo, att vi med mycket stor säkerhet kommer bjudas på nedgångar som i vissa fall kommer bli utmanande. Så länge volymbalansen och trendfasindikatorn inte varnar för mer än rimliga rekyler ska vi vara köpare så fort vi bjuds på fortsättningsformationer när det är rea.

USA-börserna håller stängt under måndagen.

Motstånd: 5017-5019 / 5048 / 5056-5058 / 5090-5110
Stöd: 5005-4990 / 4970 / 4930-4920 / 4910-4890

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 71+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.

DAX: Tydligt negativa divergenser inför den sämsta perioden i februari

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den tuffaste och mest utmanande perioden i februari har under dessa förhållanden varit perioden mellan den 20-28:e.”

Den gångna veckan inleddes med skvalpiga rörelser kring 17000-nivån för att i onsdags ta sats upp från 20-dagars medelvärde och avsluta veckan med två nya ATH-noteringar. Totalt steg DAX med 1,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 2,2 procent. I veckografen utvecklades en positiv reversal.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång.
Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är neutral sedan ett par veckor tillbaka.

SMACD lämnade ett negativt kors i onsdags och nu blir det intressant att se om det leder till en rekyl eller om det bara blir en lugnare uppgångstakt.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 2,6 procent vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 4,8 procent.

Sammanfattning: Efter att ha pendlat kring 17000-nivån de senaste veckorna bröt DAX upp över nivån i slutet av veckan. Nu blir det intressant att se om dojin i fredags och i veckografen är en indikation på att det behövs en rekyl, vilket flera av momentumindikatorerna och sedan en tid även volymbalansen varnat för. Den period av februari som nu inleds tillhör historiskt den sämsta sedan årsskiftet. Om en eventuell rekyl leder till att standard line vid 16800 punkteras ställs siktet till att börja med in mot 16350. Mitt huvudspår är att en kommande rekyl blir köpvärd och att indexet därefter inleder nästa positiva trendben och vårrallyt

Motstånd: 17190-17210 / 17350 / 17500
Stöd: 17110-17090 / 17000 / 16840-16790 / 16650

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 72+.
– Next day forecast indikerar att det är 54 procents chans för uppgång under måndagen.

Mips: Tar sats för att bryta upp ur squeezen

Teknisk analys Mips: Det skulle visa sig att Q3-gapet blev ett så kallat ST3 rekylgap som jag pratade om i den senaste analysen. Aktien steg Tack vare våra regler kom vi ur meden vinst på 7,3%xhävstången i efter föregående analys. Aktien har därefter ungefär 50 procent på två månader och har därefter fångats i en kontraktion. Rapporten som kom förra torsdagen mottogs däremot positivt vilket bådar gott inför utvecklingen det kommande kvartalet.

Den långa trenden som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn har nu tagit sig upp i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är positiv sedan den 20 december. När volymbalansen är tydligt positiv och stigande när motståndsnivåer närmar sig är det ett tecken på att expansionen kommer att ske uppåt.

SMACD lämnade i fredags en köpsignal och nu vill jag se att det blir en tydlig positiv divergens mot signallinjen.

Vollan har varit låg en tid och bollingerbanden är fångade innanför keltnerbanden sedan slutet av januari i en så kallad squeeze.

I fredags effektuerades en positiv reversal samtidigt som priset bröt upp över ichimokumolnet.

Sammanfattning: Om aktien gapar upp idag eller senare i veckan stänger starkt över föregående dags candle kan vi ta position för uppgång. Eftersom vi går emot trenden och trendfasindikatorn varnar för att det är risk för fortsatt skvalpiga rörelser bör vi vara mer defensiva än normalt. När/om 365 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 365 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 331 kronor.

Motstånd: 352 / 368 / 380 / 395-405
Stöd: 333 / 311 / 305-295 / 272

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 62+.

Sandvik: Översåld kring platt MA-200

Teknisk analys Sandvik: Det har än så länge varit en uppgång på 8,5 procent sedan analysen för en månad sedan men det blev inte speciellt enkelt att komma in i position, om man inte köpte det positiva gapet direkt i samband med analysen. I fredags bjöds vi på en ny 200-dagars högsta stängning med en volym som var 21 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen på 200-dagars medelvärde pekar endast svagt upp, än så länge. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av december i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 17 november och tilltog tydligt i fredags när motståndsområdet från februari, mars och april förra året är på väg att testas.

SMACD lämnade i fredags en köpsignal.

Sammanfattning: Om trippeltoppen från förra våren tas ut ställs siktet in mot ATH-noteringen vid 257 kronor, även om det kan ta några månader att komma dit. Ett tydligt utbrott upp över 227,40 kan vara värt att haka på och då med stoppen strax under senaste lågpunkt. När/om 239 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 239 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning.

Motstånd: 225,00 / 227,40 / 231,00 / 240,00
Stöd: 223,10 / 220,30 / 218,80 / 217,10 / 212,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 19-.