BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 8

OMXS30: Något seg och överlappande uppgång

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Om det skulle visa sig att 1554 punkteras utan att snabbt återtas kan det vara en signal om att en djupare rekyl behövs innan nästa ben i den positiva trendfasen tar vid. Mer troligt är dock att de senaste högre pivotbottnarna och då tänker jag framförallt på balanspunkten 1529 som markerades i slutet av januari var startskottet på nästa trendben. Skulle golvet i den stigande kanalen kring 1530 punkteras utan att snabbt återtas kan det eventuellt krävas en djupare rekyl men det kommer jag i så fall att återkomma till.”

Den gångna veckan inleddes uppåt och tog sig i torsdags till 1580-nivån som senast var i spel 18 augusti 2015. Totalt steg den gångna veckan med 0,5 procent vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 3,5 procent. Den senaste tidens uppgång har skapat ett relativt stort avstånd ner till årsmedelvärdet och senast vi såg ett liknande avstånd var i april 2015. Att avståndet tilltar behöver dock inte betyda att någon kraftfull rekyl är i antågande för utseendet liknar samtidigt det vi sett i början av kraftfulla uppgångar, som exempelvis februari 2013 och juni 2009.

Att de rekyler vi sett den senaste månaden varit kortvariga är positivt men samtidigt är en uppgång med små och överlappande kursstaplar ett tecken på osäkerhet. Det råder ett flertal varningssignaler men det är inte samma sak som en säljsignal. Cykliskt är det mycket som talar för att toppen i 8-veckorscykeln närmar sig men samtidigt töjs ofta cykellängderna ut i positiva trender.

Volymen har de senaste 6 veckorna noterats över årssnittet vilket är positivt men i den negativa vågskålen tilltog volymen i fredags vilket med tanke på den negativa dagsstapeln placeras i den negativa vågskålen.

Totalt steg 60 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar den gångna veckan och sedan årsskiftet noteras 68 av dessa aktier högre. Bästa sektorer under veckan blev teknologi följt av telekom medan oljebolag och basråvaror gick sämst.

Primärtrenden lutar svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,3 vilket säger oss att vi alltmer ska fokusera på trendföljande strategier där vi agerar på fortsättningsformationer i samband med rekyler och även köper utbrott med breda stoppar om vollan är låg.

Avståndet ner till primärtrenden är nu upp kring de nivåer vi såg i december men det finns ingen naturlag som säger att vi ska få en speciellt stor rekyl även om sannolikheten talar för att siktet är på väg att ställas in för att markera nästa signifikanta lågpunkt i 8-veckorscykeln.

MACD lämnade den 25 januari den första köpsignalen sedan början av november, även denna gång kring nollinjen. Momentumet talar fortfarande, som jag påpekat de senaste veckorna, för att vi kan vänta oss ytterligare uppgångar.

Dagsmomentum har sedan slutet av januari jobbat med att ta ut bekräftelsenivån kring 63 som togs ut i måndags och nu blir det spännande att se om det finns kraft, trots det kortsiktigt överköpta utseendet, för en fortsatt uppgång.

Cykelindikatorn har under veckan varit uppe och vänt kring 91 men pekar nu nedåt kring 70-nivån.

OMXS30 rör sig normalt i 8-veckorscykler och med 70 procents chans får vi en signifikant lågpunkt i tidsspannet 33-47 dagar vilket skulle vara mellan den 28/2 och 20/3. Historiskt vet vi att februari tillhör de bästa månaderna på året och sedan 1990 är det bara vid 7 gånger som inte genererat uppgångar.

Historiskt har både OMXS30 och SP500 stigit i nästan 60 procent av fallen den kommande veckan medan det är det omvända för DAX. Februari tillhör dessutom en av de bättre månaderna på året för OMXS30.

På ovansidan möter först 1581 följt av 1600-nivån men framförallt taket i den stigande kanalen som just nu möter upp kring 1630.

På nedsidan möter först 1564 följt av 1558 och därefter golvet i den stigande kanalen vid 1539 och naturligtvis 1500-nivån.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1435 och framför allt att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge MA-50 pekar upp och kursen håller sig ovanför, eller vänder upp i zonen mellan MA-50 och MA-100.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv till utvecklingen så länge inte 1540 punkteras utan att snabbt återtas. En ny högre pivotbotten än 1529 kommer jag tolka som fortsatt styrka men det är intressant att haka på för uppgång åtminstone ner till 1500 och förmodligen längre ner än så men det återkommer jag till när vi ser hur/om nivån kommer att testas av. I den negativa vågskålen är de kortare momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan och det råder en viss negativ divergens.

Sammanfattning: Även om det råder en viss spänning ner mot framförallt de längre medelvärdena och dessutom en viss negativ divergens har vi ännu inte fått någon signal som tyder på att den nuvarande uppgångsfasen är på väg att toppa. Etablerar sig indexet under i första hand EMA-8 och därefter MA-20 talar mycket för att siktet ställts in mot nästa signifikanta lågpunkt i 8-veckorscykeln. På längre sikt pekar allt mot nya högre höjder.

Motstånd: 1577 / 1581 / 1585 / 1596 / 1610
Stöd: 1564 / 1558 / 1539 / 1529 / 1503

SP500: Det är inte skillnad denna gång

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Sannolikheten för en kortare rekyl är nu stor men vi ska vid positiva fortsättningsformation fortsätta att navigera för uppgång. Allt annat än att navigera för uppgång är fakirtrading.”

Det är nästan så att man blir förvånad när de amerikanska indexen inte noterar nya ATH. Den gångna veckan inleddes med ett utbrott upp över den stigande motståndslinjen som varit intakt sedan april förra året. Den gångna veckan var den fjärde veckan i rad med stigande kurs och den sjunde veckan i rad med positiva stängningar. Fredagens stängningen var 1,5 procent högre än för en vecka sedan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 5,0 procent. Det senaste året har indexet stigit med 22 procent.

Avståndet ner till MA-200 är just nu 7,6 procent och senast vi hade ett lika stort eller större avstånd var den 6 mars 2014. Det är positivt med G-krafterna på plats och det råder inget tvivel om att optimismen spirar. På kort sikt har dock uppgången fått de kortare momentumindikatorerna att slå i taket och edgen för att ta nya positioner på nuvarande nivå är inte så bra.

I helgen körde jag statistik över vad som hänt vid liknande uppgångar vid marknadsfaser som råder nu. I mer än 80 procent av fallen (jag har gått tillbaks till 1967) har vi inom ett par månader fått rekyler hela vägen ner mot årsmedelvärdet som inför den kommande veckan noteras kring 2169. Vi ska dock komma ihåg att en rekyl ner mot årsmedelvärdet inte behöver ske momentant utan kan ske med tilltagande volla som ger flera nya ATH innan det är dags för denna större rekyl. Än så länge har vi inte fått pusselbiten som behövs för att trigga en så stor rekyl men att jaga priset på nuvarande nivå kan bli lönsamt men i min värld handlar det om fakirtrading.

Volymen den gångna veckan var högre än veckan innan och noterades endast marginellt under den genomsnittliga årsveckovolymen. Volymbalansen är fortfarande uppe på samma nivå som den 18 augusti och pekar stadigt upp.

Bank, som har utklassat andra sektorer i den så kallade ”Trump-traden” var initialt den sämst presterande sektorn. Bank of America, som är upp drygt 9 procent sedan årsskiftet, stängde lätt på minus efter att ha startat drygt 1 procent ned.

Att olja samt basmetaller sjönk brett under veckan spred sig till energiaktier som drabbades av säljare. Svag kinadata på morgonen bidrog till säljtrycket, koppar var ned nära 1 procent.

VIX steg under veckan med 5,9 procent till 11,5 vilket jag tar som en varningssignal. När det underliggande indexet stiger och placerarkollektivet hedgar allt mer ska vi hålla oss alerta på utvecklingen. Fear & Greed-indexet steg till 77 från 68 för en vecka sedan och är nu uppe på extremt höga nivåer. Flera andra ”optimism-index” pekar nu på samma sak nämligen att det råder en utbrett optimism och när den breda massan är alltför optimistisk ska vi dansa med små små steg när nödutgången.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2169 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras inför veckan kring 2173. Trendfasindikatorn noteras kring +1,1 vilket innebär att vi, om utvecklingen fortsätter, kan börja snegla åt trendföljande strategier i första hand med fortsättningsformation vid rekyler.

Cykelindikatorn visar nu tecken på att vända ner från en nivå över 95 och det råder med andra ord en negativ minidivergens som visserligen inte är en säljsignal men väl påtalar att vi när det bjuds på en negativ candlesticksformation ska vara beredda på att ta hem vinst.

MACD lämnade den 9 februari en ny köpsignal i den positiva delen som eliminerar säljsignalen från den 31 januari. Det vi ska hålla koll på är den branta lutningen som nu präglar MACD-linjen och de korta sentimentsindikatorerna.

Dagsmomentum ser ut att krokna något nu när det kämpar sig upp mot 80-nivån som bara passerats 15 gånger sedan 1967 och senast var i mitten av januari 1997. Vid fyra av dessa tillfällen har det lett till riktigt kraftiga nedgångar (mer än 20 procent de kommande tre månaderna) men vid övriga har det faktiskt bara lett till nedgångar på mellan 5-10 procent och därefter har vi fått se kraftiga, fleråriga uppgångar.

På ovansidan möter först 2356 följt av 2378 men framförallt på sikt taket i den stigande kanalen som just nu noteras kring 2430.

På nedsidan möter först 2339 fölt av 2322-2316 och gapstödet mellan torsdagen och fredagen mellan 2312-2308 men framförallt utbrottsnivån vid 2300.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 15/1 vid 2351,3
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– Negativa divergenser mot momentumindikatorerna
– VIX varnar för eufori
– Risk för en 5-10 procentig rekyl inom den närmaste månaden

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone 2160 och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) fortsätter indexet att bryta ut uppåt och det positiva utseendet är på väg att bli lite väl euforiskt.

Sammanfattning: Även om vi på några veckors sikt kommer att få se fortsatta uppgångar för att många intalar sig att ”det är skillnad denna gång” kommer vi snart få en rekyl som kyler av tillställningen. Rekyler kommer vara positiva så länge vi inte får månadstängningar under årsmedelvärdet och tidigare signifikanta lågpunkter punkteras utan att snabbt återtas. Än så länge ser vi inga candlesticksformationer som indikerar att indexet toppat men redan om den korta sentimentsnivån vid EMA-8 punkteras utan att snabbt återtas kan det vara startskottet på en rekyl som kommer vara positiv så länge inte golvet i den stigande kanalen punkteras med kraft.

De amerikanska börserna håller stängt under måndagen.

Motstånd: 2356 / 2362 / 2378 / 2395
Stöd: 2339 / 2325 / 2316 / 2300

DAX: Avtagande momentum när årshögsta närmar sig

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Historiskt har den kommande femdagarsperioden utvecklats positiv de flesta åren för DAX åtminstone under bullmarkets efter 2002. Så länge inte 11400 punkteras talar mycket för att den bekräftade omslagsformationen som vi bjöds på i veckan kommer att leda till ett test av årshögstanivån kring 11900.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång men strax innan 11900 nådde avtog köpintresset något vilket lett till att veckan avslutades något mer trevande. Totalt steg den gångna veckan med 0,8 procent vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu uppgår till 2,4 procent.

Den uppgång DAX gjorde under december har nu skapat ett historiskt stort avstånd ner till årsmedelvärdet och studerar vi vad som hänt de senaste 20 åren när kursen dragit iväg på ett liknande sätt har det inträffat vid 4 tillfällen: Januari 2000, maj 2007, mars 2015 och nu. Vid samtliga av dessa tillfällen, då lutningen på årsmedelvärdet dessutom varit lika stark som nu har det lett till kraftiga nedgångar på ett halvårs sikt. Historia är som bekant en sak medan framtiden inte är lika enkel att spå och det gäller framförallt att inte fästa för stor vikt vid för få liknande tillfällen. Vart vill jag då komma med detta? Jo, för tillfället är det utan tvivel stor risk för att en större rekyl kan vara på väg att inledas. I onsdags bjöds vi på en ny lägre pivottopp och det ska nu bli spännande att se om denna nivå kommer att tas ut eller om köparna vid nästa försök ger upp på ännu lägre nivå.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden utvecklats negativ vid 13 av de senaste 20 åren.

Volymen har den gångna veckan har förutom i fredags noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,2 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier och agera för uppgång när vi bjuds på positiva fortsättningsformationer och utbrott om det inte sker med hög volla.

I början av året toppade dagsmomentum kring 80 som är en historiskt hög noteringer och därefter har vi sett allt lägre toppar vilket tyder på att det råder en viss tveksamhet hos köparna när årshögstanivån närmar sig.

Sammanfattning: Historiskt är det mycket som talar för en stundande, relativt omfattande rekyl, men så länge ingen negativ candlesticksformation indikerar att det är dags att kliva av är det bättre att fortsätta navigera norrut. En första indikation på att säljtrycket kan komma att tillta vore en punktering av 11400.

Motstånd: 11778 / 11820 / 11845 / 11900 / 11980
Stöd: 11700 / 11655 / 11570 / 11490 / 11415

Lundin Petroleum: Extremt hårt spänd gummisnodd

Teknisk Analys Lundin Petroleum: Redan samma dag togs 191 kronor ut och det skulle inte ta mer än ytterligare två dagar att nå 200 kronor där det började gå tungt. I samband med positiva nyheter bjöds vi på ett falskt utbrott för en vecka sedan och det har lett till ett nytt test av gapstödet mellan 189-185 kronor.

Den långa trenden pekar tydligt uppåt och G-krafterna är nästan på plats även om de hotas något efter den senaste tidens konsolidering. Trendfasindikatorn noteras till +2,0 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier vilket innebär att det är ok att agera både på positiva fortsättningsformationer och utbrott.

Den senaste veckans nedgång har fått gummisnodden att bli hårt spänd på nedsidan och vi får förflytta oss tillbaks till den 14 november för att hitta en lika extrem notering.

En positiv candlesticksformation, gärna en reversalformation eller en turtle soup för uppgång som innebär att gapstödet punkteras men återtas samma dag eller senast dagen efter skulle vara ett mycket bra läge att ta position för uppgång. Om det visar sig att 192 kronor tas ut idag får vi redan nu en signal om uppgång mot 200 kronor. Skulle däremot 185,30 punkteras utan att snabbt återtas är risken överhängande för att säljtrycket ökar och att husse kallar hem hunden (nedgång till åtminstone MA-200).

Om vi studerar de tillfällen då gummisnodden är lika spänd som nu och kursen varit nere och vänt under det nedre bollingerbandet för att sedan stänga strax ovanför har det inträffat 20 gånger de senaste 15 åren och vid 12 gånger (60%) av dessa har kursen stått högre en vecka senare med i snitt 1,3 procent.

Sammanfattning: Det är goda chanser för att kursen kommer att stå högre och eventuellt nå målkursen 200 kronor om vi bjuds på en positiv candlesticksformation kring nuvarande nivå (se ovan). Stoppen placeras då strax under 185 kronor. Om det istället visar sig att 185,30 punkteras utan att snabbt återtas (turtle soup) är risken stor för att säljtrycket ökar och att vi på lite sikt kommer att få se ett besök nedåt primärtrenden.

Motstånd: 193,30 / 196,10 / 201,00 / 205,90
Stöd: 189,00-185,30 / 181,40 / 174,80-173,80

Husqvarna: Utmattningsgap

Teknisk analys Husqvarna B: Rapportreaktionen blev en överreaktion och den extremt spända gummisnodden gav upphov till en uppgång med över 9 procent fram till fredagens högsta vid 77,50 då aktien gapade upp efter rekommendationshöjningar.

Ni som följt mig ett tag vet att jag inte fäster någon större vikt vid vad andra tycker och varför de gör det. För mig finns svaren i de flesta fall i prisgrafen.

Den långa trenden som identifieras som lutningen av 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt och trendfasindikatorn skrivs till +1,4 vilket innebär att vi företrädesvis ska handla med trendföljande strategier. När vi går emot en stigande trend, vilket är betydligt besvärligare än att följa med i samma riktning, ska vi vara extremt kortsiktiga och handla med betydligt mindre positionsstorlekar än normalt.

Innan fredagen hade vi bjudits på tre gap uppåt vilket i de flesta fall innebär utmattning och formationen kallas därför bearish three gap up. När då nästa dag gapar upp ännu mer men vänder ner under tilltagande volym är risken mycket stor för att vi sett ett utmattningsgap.

För att ha en idé om det finns en edge i det vi ser gäller det att studera vad som hänt vid tidigare tillfällen när vi sett ett liknande utseende. Totalt har Husqvarna-aktien gapat upp och förbi det övre bollingerbandet med en hårt spänd gummisnodd men stängt strax under vid 44 tillfällen de senaste 11 åren och vid 26 av dessa har kursen stått lägre vid 26 (62%) 3 dagar senare.

Sammanfattning: Om fredagens lägsta vid 75,95 punkteras är förutsättningarna goda för en nedgång mot i första hand 74 kronor och eventuellt lägre än så. Oavsett vilket bör man inte vara kvar i positionen för nedgång mer än 3 dagar då det är förknippat med större risk än normalt att gå emot en rådande trend. Om det istället visar sig att 77,60 tas ut finns naturligtvis chans för en uppgång mot tidigare rekordnoteringar vid 90 kronor men dock inte utan rekyler.

Motstånd: 77,15 / 78,10 / 79,65 / 81,20
Stöd: 75,60 / 75,00 / 73,45 / 71,90