BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 8

OMXS30: För tidigt att blåsa faran över

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Senast vi hade ett liknande utseende var den 27 juni 2016. Edgen är god för en uppstuds och det blir nu mycket intressant att se vilka nivåer som tas ut och framförallt om de hålls mer än någon dag. Det första riktiga motståndet hittar vi kring 1555 och därefter 1574. Om det visar sig att vi bjuds på ytterligare en lägre pivottopp och därefter en punktering av 1488 är risken stor för att vi sett en långsiktig topp kring 1682. Det blir nu spännande att se om de närmaste motstånden tas ut och hålls mer än någon dag, vilket kommer vara positivt.”

Den gångna veckan inleddes uppåt och redan under måndagen var kursen uppe och testade av 1520-nivån. Avslutningen på veckan var positiv vilket ledde till en uppgång med 2,8 procent som reducerar årets nedgång till 3,6 procent.

I månadsgrafen noteras februari fortfarande som en bearish engulfing men i veckografen ser vi istället en bullish harami, som dock kräver bekräftelse. Både de korta och längre sentimenten har försvagats den senaste tiden vilket innebär att vi nu vill se högre lägsta som följs av högre pivottoppar.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut har de senaste veckorna visat en tendens till att vrida ner och det såg vi senast efter en uppgång i september 2015. Trendfasindikatorn skrivs till -0,5 vilket påtalar att vi ska vara både kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymen noterades i mitten av veckan över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna men i fredags kom den inte upp mer än till 17 procent under snittet.

Volymbalansen visar nu lite tecken på att eventuellt vända upp och närmar sig motståndet från strax innan årsskiftet. Det är dock en bit kvar till bekräftelsenivån från slutet av januari.

Bästa sektorer den gångna veckan blev basråvaror och verkstad medan defensiva kraftbolag var den enda sektor som stängde rött.

Endast 57 procent av 284 aktier som dagligen bevakar steg den gångna veckan trots en tydlig uppgång och det är något vi ska hålla noggrann koll på den närmaste tiden.

På ovansidan möter närmast motståndsområdet mellan 1568-1575 följt av 1587.

På nedsidan hittar vi stöd vid 1542 följt av 1521 och 1500 samt 1488.

På lång sikt är jag nu neutral men om nästa signifikanta topp blir lägre än 1648 eller om indexet etablerar sig under 1488 övergår jag till att blir negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ så länge indexet misslyckas med att ta tillbaks 50-dagars medelvärde som dessutom lutar nedåt under primärtrenden. Om det visar sig att fredagens lägsta vid 1500 står pall är det en första positiv pusselbit.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ så länge vi inte ser tecken på först högre nya lågpunkter och att därefter 20-dagars medelvärde åter tas ut.

Sammanfattning: Även om den senaste veckan visat att köparna inte är uträknade ska vi fortsatt vara beredda på tvära kast. Närmast på nedsidan håller jag nu koll på området mellan 1529-1500 för att se att det kortsiktiga sentimentet inte försvagas ytterligare i samband med nästa rekyl. En snabb titt med Ichimoku säger oss att det är risk för lite skvalpiga rörelser mellan 1568 och 1522 samtidigt som både den historiska och framåtblickande komponenten är svagt negativ.

Motstånd: 1561 / 1565 / 1576 / 1589
Stöd: 1549 / 1540 / 1521 / 1500

SP500: Efter en kortare paus bär det vidare uppåt

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Att vi efter en kraftig uppgång kan räkna med en motreaktion har vi med all önskvärd tydlighet fått bekräftat de senaste veckorna. Nu blir det spännande att se om fredagens positiva reversal bekräftas och hålls kvar när veckan inleds eller om det leder till ett nytt nedställ ner mot 2500-nivån. Om det visar sig att inte 2500-nivån heller håller och februari månad stänger under årsmedelvärdet ökar risken för att vi sett en långsiktig topp. Än så länge tolkar jag det vi ser som en rekyl som är köpvärd, förutsatt att vi inte bjuds på nya lägre lägsta än 2532 under veckan.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång och fortsatte upp. I veckografen utvecklades veckan till en bullish harami och i dagsgrafen togs både 100- och 50-dagars medelvärde ut. Totalt steg den gångna veckan med 4,3 procent vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 2,2 procent.

När SP500-indexet i fredags nådde upp till fib 38% och 20-dagars medelvärde tog uppgången åtminstone tillfälligt slut och resulterade i en svans på ovansidan.

Årsmedelvärdet som just nu noteras kring 2541 och primärtrenden har nu nått upp till 2547. Trendfasindikatorn har med den senaste veckans nedgång fallit tillbaks till +1,0 och det innebär att vi ännu inte kan räkna bort risken för tvära kast, även om förutsättningarna för en ny högre lågpunkt än förra fredagens ökat senaste dagarna.

Dagsmomentum tog i onsdags ut bekräftelsenivån från i början av februari och passerade i torsdags upp över 50 in i den positiva delen.

Volymen som under nedstället mot primärtrenden noterats klart över det dagliga snittet har de senaste dagarna istället legat kring snittet för de senaste månaderna. Volymbalansen noteras fortfarande stigande och ovanför tremånaderssnittet.

Bredden mellan bollingerbanden (kortsiktiga vollan) är nu uppe på den högsta nivån sedan den 28 januari 2016 och risken för en stundande kortsiktigt pivottopp har ökat. Vi ska inte måla någon på väggen men likheterna med 2007 flåsar mig lite i nacken.

VIXhar den senaste veckan fallit tillbaks från 30-nivån till 20 och förutsättningarna är goda för en uppgång för SP500-indexet den närmaste tiden.

På ovansidan möter närmast 2742 följt av 2754 och taket i den långsiktigt stigande kanalen kring 2800.

På nedsidan möter först zonen kring 2714 följt av 2700 och zonen vid 2647-2625.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 26/1 vid 2872,9
– Bullish harami i veckografen
– Placerarkollektivet söker åter risk

I den negativa vågskålen:
– MACD lämnade i den 30 januari en säljsignal som förstärkts och nu noteras i den negativa delen
– Det är först efter nya högre lågpunkter och därefter högre toppar som vi kan blåsa faran över
– Det kan vara en tjurfälla som håller på att slå igen men det kommer nästa lågpunkt visa

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler och bekräftade omslag är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral och kommer att bli positiv när jag ser att inte MA-50 punkteras med alltför stor kraft de närmaste dagarna.

På kort sikt (dagar till veckor) håller jag på att svänga över till att bli neutral men om vi får se nya lägre lägsta som följs av lägre pivottoppar blir jag åter negativ.

Sammanfattning: När jag letar efter sex dagars uppgång hittar jag 41 tillfällen sedan 1997 och vid 59 procent av dessa har nästa börsdag utvecklats negativt. Studerar vi vad som hänt på en veckas sikt har indexet däremto stått högre i 61 procent av fallen. Om fredagens högsta vid 2754,4 tas ut ställs siktet in mot taket i den stigande kanalen men vi ska vara beredda på att tisdagen kan inledas med en mindre rekyl (stängt idag måndag för att fira presidenten). Om nästa lågpunkt noteras högre än 2645 talar mer för fortsatt upp- än nedgång både på kort- och lång sikt.

Motstånd: 2742 / 2754 / 2767 / 2796 / 2825
Stöd: 2720 / 2708 / 2679 / 2647 / 2625

DAX: Risk för en del tvära kast närmaste tiden

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är nu 6,5 procent upp till 20-dagars medelvärde och bredden mellan bollingerbanden är ungefär 13 procent. Jag hittar bara 15 tillfällen sedan början av 2002 som sett ut på liknande sätt och vid de tillfällen det inträffat har kursen stått högre en vecka senare vid 9 av dessa. Den genomsnittliga uppgången har då varit 2,4 procent den kommande veckan.”

Den gångna veckan inledde uppåt och fortsatte upp till närmaste motstånd som vi hittar kring 12500. Totalt steg den gångna veckan med 2,8 procent (snittet med det utseende vi hade inför veckan brukar vara 2,4 procent) vilket innebär att årets nedgång reducerats till 3,6 procent.

I månadsgrafen noteras februari än så länge som en bearish engulfing medan den gångna veckan fick utseendet av en bullish harami, som behöver bekräftelse.

Den långa trenden, men även de korta- och medellånga har börjat peka nedåt och trendfasindikatorn har sedan början av november fallit och noteras inför veckostarten kring -0,3 vilket innebär att vi ska applicera kortsiktiga företrädesvis jämviktspendlande strategier.

Sammanfattning: Vi ser nu tecken på att både den långa- och korta trenden håller på att vika ner. För att inte ett alltmer negativt sentiment ska få fotfäste vill jag se DAX återta både medelvärdet och 50-dagars medelvärde och att lågpunkten efter nästa rekyl blir högre än 1200. För tillfället är jag neutral till DAX och det är stor risk för en period av skvalpiga rörelser.

Motstånd: 12500 / 12550 / 12667 / 12780
Stöd: 12385 / 12320 / 12205 / 12090

Telia: Tilltagande köpintresse

Teknisk analys Telia Company: Det blev en uppgång upp mot 40-kronorsnivån och inte någon möjlighet att haka på uppåt, vilket skulle visa vara en vinstlott. Nu har kursen varit nere och vänt vid 35,40 och åter tagit sig upp till 38-kronorsnivån.

Den långa trenden som jag definierar med hjälp av bla lutnigen på MA-200 stiger svagt och trendfasindikatorn noteras kring +0,2 vilket innebär att vi företrädesvis ska handla med kort tidshorisont och jämviktspendlande strategier.

Jag tolkar uppgången i samband med och dagarna efter bokslutet i slutet av januari som positivt och även de insynsaffärer som skett därefter.

Sammanfattning: Vi ser nu tecken på en alltmer positiv volymbalans och även om det är fortsatt risk för tvära kast kommer nya högre lågpunkter som följs av högre pivottoppar att skapa goda förutsättningar för uppgång till i första hand 40 kronor. Om det istället visar sig att 35 kronor punkteras ökar risken för tilltagande nedställ.

Motstånd: 38,00 / 38,30 / 39,05 / 39,80
Stöd: 37,45 / 37,15 / 36,60 / 36,05

Lundin Mining: Positivt om den fallande motståndslinjen tas ut

Teknisk analys Lundin Mining: Vi fick ett utbrott upp över 50,50 och det skulle inte ta mer än tre dagar för att nå primärtrenden vid 54 kronor vilket resulterade i en snabb vinst på 6,9 procent.

Den långa trenden pekar nu svagt uppåt och nedåt och trendfasindikatorn har tagit sig upp till +1,9 vilket innebär att vi alltmer kan fokusera på trendföljande strategier.

I fredags bjöds vi på en omfamnande reversalstapel som stängde som en rikoschett vilket är negativ, speciellt när denna formeras kring en tydlig motståndsnivå. vi har dock lärt oss att vi företrädesvis handlar ”andras misslyckande” och var kan vi då tänka oss att de som i fredags valde att navigera för nedgång har placerat sina stoppar? Jo, strax ovanför 56,70.

Sammanfattning: Föregående vecka avslutades med en Rikoschett ner i värdezonen vilket skapar goda förutsättningar för att ett vändning i denna zon kommer att vara positiv och förstärkas om 56,70 tas ut. Tar vi position för uppgång när fredagens högsta tas ut bör vi stänga halva positionen kring 57,30 och sedan successivt flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta. Den initiala stoppen placeras lämpligtvis strax under 49,65.

Motstånd: 55,85 / 56,70 / 60,65 / 63,60
Stöd: 52,90 / 51,80 / 48,90 / 45,90