BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 8

OMXS30: Överköpt men ännu inga tecken på en topp

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu blir det intressant att se om den stigande kilen punkteras och dagsstängningarna börjar ske under den korta sentimentsnivån kring EMA-8, vilket skulle vara en första indikation på att det kortsiktigt positiva sentimentet kan vara hotat. I fredags punkterades den första bekräftelsenivån i RSI-14 och nu återstår det att se hur djup rekylen blir. Kommer ett eventuellt säljtryck sugas upp innan 1467 eller behöver indexet ner ytterligare för att hitta tillräckligt med köpare? Om OMXS30 istället tar ut förra veckans högsta vid 1558 ställs siktet in mot hösten toppar kring 1680.”

Det blev ingen dagsstängning under vare sig EMA-8 eller golvet i den stigande kilen utan nivåerna som jag skrev om för en vecka sedan höll. Den gångna veckan blev istället fem dagars konstant uppgång vilket totalt innebar en uppgång med hela 3,7 procent. Sedan årsskiftet har nu OMXS30 stigit med hela 12,4 procent och indexet noteras åter kring den övre begränsningen i den stigande kilen. Fredagen blev den femte dagen i rad som stängde på plus. Sedan 2002 hittar jag 71 liknande uppgångar och vid 38 av dessa (54%) har även den 6:e dagen stängt på plus och det ser ut på ungefär samma sätt om jag bara studerar de tillfällen när kursen befinner sig över 200-dagars medelvärde.

Dagsmomentum (RSI-14) noteras nu på den högsta nivån sedan slutet av augusti vid 73. %PO har inte noterats lika högt sedan den 15 december 2016. OMXS30 är kortsiktigt överköpt och risken för en stundande rekyl är förhöjd.

Sedan årsskiftet har rekylerna varit kortvariga och inte fått indexet att stänga under ens de kortare sentimentsindikatorerna i form av EMA-8 och MA-20 som inför veckostarten möter upp kring 1556.

Inför fredagen skrev jag: ”Torsdagens candlestick blev en så kallad lagerstapel vilket innebär att om torsdagens högsta tas ut ställs siktet in mot 1600-nivån.

Så länge indexet presterar högre bottnar följt av högre pivottoppar är det alltmer som talar för en uppgång mot oktoberhögsta vid 1680, men självklart kommer inte vägen dit att vara spikrak.

En första förvarning på att det kortsiktigt positiva utseendet skulle vara hotat får vi om dagsstängningarna börjar ske under EMA-8.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +0,2 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång.

Volymen den gångna veckan har dessutom noterats högre än det dagliga snittet samtidigt som volymbalansen är stigande över tremånaderssnittet.

Det har dock sedan slutet av augusti varit dålig bredd (få aktier som lyfter uppgångsdagarna) och trots förra veckans kraftiga uppgång var det bara 59 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg. Sedan årets början noteras dock 72 procent av aktierna högre.

På ovansidan möter först 1587 följt av 1600-nivån.

På nedsidan hittar vi närmast 1571 följt av 1556 och 0 1548.

På lång sikt är jag nu svagt positiv och kommer att vara så tills 200-dagars medelvärde punkteras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv och kommer vara det tills jag ser att indexet vänder ner under 20-dagars medelvärde med viss reservation för sättet det sker på.

Sammanfattning: OMXS30 är kortsiktigt överköpt och risken har ökat för en stundande rekyl. Så länge dagsstängningarna sker över golvet i den stigande kilen ska vi dock vara försiktiga med att navigera för något annat än uppgång. Den kommande rekylen kommer att bli intressant ur flera perspektiv men framförallt för att se hur djup den blir och med vilken kraft (volym) den effektueras. Det gäller som vanligt att inte färgas för mycket av det vi just nu ser i grafen utan istället göra vår hemläxa. De gånger OMXS30 stigit lika mycket som de senaste 6 veckorna sedan 1986 har kursen i 69 procent av fallen (38 av 55) fortsatt upp även den kommande veckan.

Motstånd: 1587 / 1596 / 1600 / 1610
Stöd: 1576 / 1567 / 1556 / 1548 / 1542

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 90.

SP500: Utmanar höstens vändningsnivåer

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Dagsmomentum (RSI-14) noteras nu strax ovanför bekräftelsenivån från slutet av januari, som om den punkteras ökar risken för tilltagande säljtryck. För tillfället tolkar jag den senaste veckans doji som en mindre tradingrange och att utbrottet kommer att visa de närmaste veckornas utveckling. Än så länge anser jag dock inte att köparna är uträknade utan visar snabbt tecken på att komma tillbaks och först om vi ser bekräftade dagsstängningar under EMA-8 är det tecken på ett negativt sentimentsskifte. För tillfället tycker jag det är svårt att dra några slutsatser om vi ser en ny lokalt lägre topp bildas eller om det är en paus- och uppladdning inför nästa stigande trendben.”

Förra fredagens lägsta skulle visa sig bli en ny högre lågpunkt och även den gångna veckan präglades av optimism. Efter att i onsdags passerat upp och förbi 200-dagars medelvärde stängde veckan på den högsta veckostängningen sedan sedan början av november. Totalt steg föregående vecka med 2,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10,7 procent. Varje veckocandle sedan i julas har stängt högre än öppningen.

Siktet är nu inställt på vändningsnivåer från oktober till december mellan 2800 och 2817. Den kraftiga uppgången tillsammans med en positiv volymbalans skapar goda förutsättningar för ytterligare uppgång men samtidigt talar mycket för att just 2800-nivån, åtminstone till en början, kan bli svårforcerad.

Det är ingen överdrift att påstå att den uppgång vi nu ser är extrem. För att få lite perspektiv har jag gått tillbaks till 1980 och hittar då bara 8 tillfällen som kursen stigit lika mycket eller mer de senaste 7 veckorna. På någon veckas sikt är det svårbedömt men liknande impulsartade uppgångar har historiskt lett till uppgång på någon till några månaders sikt.

Som jag skrivit sedan början av februari befinner sig S&P 500 nu över ichimokumolnet och de senaste dagarna även 200-dagars medelvärde. De korta momentumindikatorerna divergerar negativt från relativt höga nivåer. Än så länge har vi däremot inte fått några signlaer om att indexet toppat.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras kring +0,5 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast.

Volymen den gånga veckan har legat under det dagliga snittet men volymbalansen är fortsatt positiv och stigande.

I slutet av september var det mer än 70 procent av aktierna som ingår i indexet som noterades över 200-dagars medelvärde och nu är det ungefär 59 procent men kring årsskiftet var det mindre än 20 procent.

VIX (den förväntade volatiliteten den närmaste månaden) har sedan toppen vid julafton fallit till 15-nivån vilket innebär att placerarkollektivet förväntar sig rörelser mellan 2895 och 2655 den närmaste månaden.

På ovansidan möter närmast området mellan 2800-2817.

På nedsidan möter närmast 2760 följt av 2731 och lågpunkten kring 2680.

I den positiva vågskålen:
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9
– Kraftfull candle 26/12 som tog tillbaks 116 punkter
– Noteras över både EMA-8, MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200
– Noteras sedan 30 januari över ichumokumolnet
– Positiv volymbalans

I den negativa vågskålen:
– Placerarkollektivet väntar sig fortsatt hög volla
– Dödskorset tynger indexet sedan den 6 december
– Indexet befinner sig under vändningsnivåerna oktober-december
– Mindre än 60% av aktierna noteras över MA-200
– Allt lägre signifikanta pivottoppar

På lång sikt är jag svagt positiv så länge indexet befinner sig över 200-dagars medelvärde.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men vänder på klacken om MA-50 punkteras med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men vill inte se att kursen vid nästa rekyl punkterar 20-dagars medelvärde med kraft.

Sammanfattning: Även om jag tror på fortsatta nya högre högsta ser vi nu tecken på att uppgångstakten avtagit men om det är en paus inför en trampolin eller en stundande rekyl är än så länge omöjligt att säga. Så länge inte indexet visar tecken på en lokal topp navigerar jag vidare för uppgång men sannolikheten talar för att zonen mellan 2800-2817 kan bli svårforcerad, åtminstone de första försöken. Punkteras EMA-8 med en dagsstängning kan det vara en trigger för ett tilltagande säljtryck men så länge köparna suger upp säljtrycket på allt högre nivåer tolkar jag det underliggande sentimentet som positivt och rekyler som intressanta att haka på för uppgång.

USA-börserna är stängda idag för att fira Presidents day.

Motstånd: 2781 / 2787 / 2796 / 2800-2817
Stöd: 2765 / 2756 / 2740 / 2731 / 2724

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 90.

DAX: Kraftfull bullish engulf men fortsatt skvalprisk

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter det negativa korset i MACD talar mycket för att vi sett en ny lägre pivottopp. Siktet är nu inställt mot 10300 men om köparna suger upp säljtrycket innan dess kan det vara en positiv pusselbit. Så länge driften är nedåtriktad talar dock mer för att uppstudsar är bra lägen att gå kort snarare än stundande sentimentsskiften.”

Efter en tveksam inledning avslutades den gångna veckan med en positiv bullish engulfing och den enskilt starkaste dagen sedan den 18 januari. Totalt steg den gångna veckan med 3,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7 procent. I månadsgrafen noteras februari som en positiv reversal och förra veckan utvecklades till en fortsättningsformation.

Inför föregående vecka nämnde jag att 11322 och 11450 kunde vara tuffa motstånd att ta ut och i fredags nåddes 11323 som högst. Förra veckans nedgång och punktering av de korta och medellånga medelvärdena ser nu ut att bli falskt.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut, är fallande och kursen noteras sedan augusti med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Sedan mitten av mars förra året tyngs dessutom indexet av ett dödskors då MA-50 skar ner under MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,9 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

I det något större tidsperspektivet noteras DAX med en huvud-skuldra-formation där nacklinjen är punkterad och indikerar en nedgång mot 10000-9700 (de röda punktstreckade bågarna).

Sammanfattning: Siktet är nu i första hand inställt mot taket i den rådande tradingrangen vid 11370 och om det passeras 11500. Den senaste lågpunkten vid 10865 som jag skrev om för en vecka sedan ser nu ut att bli en signifikant högre lågpunkt vilket jag placerar i den positiva vågskålen. Även om fredagens candle var positiv och sannolikheten nu talar för en uppgång mot i första hand 11500 ska vi vara beredda på tvära kast så länge trendfasindikatorn pendlar mellan +1 och -1.

Motstånd: 11410 / 11520 / 11825 / 12125
Stöd: 11100 / 10865 / 10605 / 10300

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 74.

AstraZeneca: Extrem impuls och ILL-formation

Teknisk analys AstraZeneca: I samband med analysen den 28 januari skrev jag att det förmodligen var betydligt mer att vänta söderut. I början av februari togs istället både primärtrenden och motståndet vid 670 kronor ut. Bokslutet som presenterades i torsdags fick aktien att ta ut både 700-kronorsnivån och ichimokumolnet. Nu har Astra kommit upp till novembertoppen kring 755 kronor och ser åtminstone tillfället extremt spänd ut på ovansidan.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 och Ichimoku för att identifiera är svagt stigande i AstraZeneca. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,5 vilket säger oss att vi ska agera med trendföljande strategier och köpa rekyler.

Sedan stängningen i onsdags har Astra stigit med 10 procent och man får verkligen leta för att hitta liknande impulser. Av de 9 jag hittar sedan 2002 har kursen stått högre en vecka senare vid 6 av dessa. På 1-3 dagars sikt är dock rekylrisken stor.

I fredags stängde Astra 20 procent över det övre bollingerbandet och vid de tillfällen vi sett det historiskt har aktien rekylerat i de flesta fall någon av de första dagarna därefter men därefter åter tagit fart uppåt.

Sammanfattning: Risken för en rekyl på några dagars sikt är stor men historiskt har kraftiga impulser med bra volym visat sig vara bra lägen för långsiktiga positioner. Ska man då jaga priset för att inte missa en bra resa eller invänta en rekyl? Det finns inget rätt och fel i vilket man gör men om man inväntar en rekyl finns naturligtvis alltid risken att man missar en bra resa. Det kan däremot vara frustrerande att köpa vid en topp för att se aktien backa ner mot startpunkten innan det drar iväg igen. Förutsättningarna för fortsatta uppgångar på några veckor till månaders sikt är nu goda.

Motstånd: 758,00 / 763,00 / 777,40 / 792,00
Stöd: 743,60 / 734,15 / 720,00 / 700,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 79.

Sandvik: ILL-formation och passering av primärtrenden

Teknisk analys Sandvik: OMXS30 fortsatte upp efter föregående analys och i fredags tog kursen sig upp över 200-dagars medelvärde och 150-kronorsnivån.

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen på 200-dagars medelvärde saknar i stort sett riktning. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,4 vilket innebär att vi bör vara kortsiktiga och beredda på tvära kast men att undertonen åter är svagt positiv.

Fredagens utbrott upp och förbi novembertoppen vdi 149 kronor skedde med en positiv impulsstapel och en volym som var 42 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Molnet är nu stigande och både kursen och lagging line (den tjocka blå linjen) befinner sig ovanför molnet och de senate topparna. Det är relativt fritt upp mot nivåerna kring 160-166 kronor.

I fredags stängde Sandvikaktien 13 procent över det övre bollingerbandet och jag hittar liknande utseenden vid 46 tillfällen sedan 2002. I de flesta av dessa har kursen stått lägre 1-11 dagar senare men efter 12 handelsdagar och längre har utvecklingen varit positiv i de flesta fall.

Sammanfattning: Risken för en stundande rekyl är stor men historiskt har rekyler vid liknande överköpta lägen visat sig vara bra tillfällen att haka på för positioner på några veckor till månaders sikt. Om det däremot visar sig att Sandvikaktien åter etablerar sig under molnet fallerar det positiva utseendet.

Motstånd: 153,15 / 155,55 / 160,70 / 166,00
Stöd: 147,55 / 143,90 / 141,70 / 138,30 / 132,70

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 82.