BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 8

OMXS30: Siktet inställt mot 2000

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 noteras fortfarande i en stigande trend där rekyler är köpvärda, åtminstone så länge inte de närmaste signifikanta lågpunkterna punkteras utan att snabbt återtas. På kort sikt är indexet överköpt och efter stängningarna över det övre bollingerbandet i veckan som gick har %b vänt ner vilket eventuellt är inledningen på en rekyl eller kortare pausformation. Även om rekylen är inledd talar G-krafterna och volymbalansen för att den kommer att bli hälsosam. Så fort vi bjuds på en positiv fortsättningsformation där stängningen sker över föregående dags högsta ställs siktet in vidare norrut. Att gå emot den stigande trenden är inte något som lockar för tillfället.”

Redan under måndagen förra veckan bjöds vi på en dagsstängning som var högre än föregående dags högsta och OMXS30 satte kurs mot nästa delmål kring 1900. I torsdags föll indexet under förmiddagen brant men vid EMA-8 stod köparna och väntade. Den gångna veckan resulterade i en uppgång med 1,9 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,4 procent. I månadsgrafen börjar februari se lite väl stretchat ut och i veckografen noteras SMACD med en negativ divergens på den högsta nivån sedan juni 2017. Rekylrisken är stor men det underliggande sentimentet är starkt och indikerar att rekyler kommer vara värda att haka på.

Vid de tillfällen tillbaks till 1988 som SMACD noterats kring samma nivå eller högre i månadsgrafen och marknadsfasen varit positiv, som nu, har OMXS30 stått högre tre månader senare vid de 7 tillfällen jag hittar med i snitt 6,9 procent. Ett halvår senare har indexet noterats i snitt 16,1 procent högre och på ett års sikt 87 procent av fallen, däremot är utfallet något sämre på ett års sikt. Om historien upprepar sig är förutsättningarna goda för en uppgång fram till åtminstone sommaren.

Vid starka trender bevakar jag till att början med EMA-8 som en kortsiktig sentimentsnivå och punkteras det korta medelvärdet lockar det ofta till ett visst tilltagande säljtryck. Än så länge är trendpoängen +8 vilket innebär att medelvärdena är sorterade i följande ordning: MA-200, MA-100, MA-50 och MA-20 där alla dessutom lutar upp.

Volymen den gångna veckan har bortsett från måndagen och fredagen noterats över det dagliga snittet. Volymbalansen är stigande och noteras över tremånaderssnittet.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag som stigande och positiv. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +1,0 vilket innebär att vi ska vara beredda på slagig handel men alltmer fokusera på att köpa positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1896-1900 följt av 1910 och 1925.

På nedsidan hittar vi närmast 1879 följt av 1864 och 1860 samt 1842-1836.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 17 av de 33 senaste åren (52%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,3 procent. Indexet har stigit 7 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,5 procent högre.

Sammanfattning: Det underliggande sentimentet är starkt och köparna kom i veckan tillbaks kring EMA-8. De tre senaste dagarna har öppningar och stängningar noterats i en smal range vilket jag tolkar som att det flaggas för ytterligare uppgång. Även om vi bjuds på en rekyl kommer de att vara köpvärda till 1800-nivån och lägre än så om fortsättningsformationen kommer att vara kraftfull. Skulle det visa sig att 1700-nivån punkteras utan att snabbt återas är dock risken stor för att vi sett en långsiktig topp. Mitt huvudspår är att vi inom någon månad kommer att få se noteringar kring 2000-nivån. Att gå emot den stigande trenden är inte något som lockar för tillfället.

Motstånd: 1896-1900 / 1910 / 1925
Stöd: 1879 / 1864 / 1860 / 1842-1836

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 86.

SP500: Ö-formation med positiv underton

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det underliggande sentimentet är positivt och placerarkollektivet har sina optimistiska glasögon på sig. Nyheter tolkas med företräde positivt. Efter fyra gap i rad talade edgen för att vi skulle få en pausformation vilket vi såg i fredags och nu återstår det att se om det blir inledningen på en rekyl eller om köparna redan är villiga att kliva in. På nedsidan har vi ledstången kring 50-dagars medelvärde, där även den stigande trendlinjen som förbinder de mest signifikanta lågpunkterna sedan början av oktober, som en viktig vattendelare, möter upp. Siktet är inställt mot 3400-nivån och det är troligtvis bara en tidsfråga innan nivån nås och troligen ännu högre höjder. Regelverket säger nu att rekyler är köpvärda vid positiva fortsättningsformationer så länge vi inte bjuds på någon ny lägre signifikant lågpunkt, vilket just nu är 3200.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av gapet från den 5 februari där köparna kom tillbaks och effektuerade en kraftig bullish engulfing som tog ut den rådande tradingrangen och blev en ny ATH-notering. Resten av veckan har noterats kring ett av de delmål jag pratat om och köparna ser fortsatt starka ut. Totalt steg den gångna veckan med 1,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,6 procent.

Optimismen spirar och rekyler sugs upp på allt högre höjder. Vi har gott om varningssignaler i form av Hindenburg Omen, negativa divergenser och sentimentsindikatorer som gränsar till eufori. Med stor sannolikhet kommer även denna tjurmarknad att sluta när vi minst anar det. Är det dags att börja kliva av? Enligt mitt synsätt bör man hänga kvar tills vi ser tecken på en topp och om det sker nästa vecka eller tio år är det ingen som vet.

Hur har det sett ut historiskt? Vi vet att det kan vara på sin plats att vara beredd på en topp/rekyl när SMACD i månadsgrafen vänder ner från nivåer över 15. Just nu skrivs SMACD till 13,1. Hur har det sett ut de närmaste tre, sex och tolv månaderna vid liknande noteringar i tjurmarknader? Vid de 11 månadsskiften som jag hittar sedan 1980 där dessa kriterier är på plats har indexet stått högre vid 9 av dessa (82%) efter tre månader med i snitt 2,9 procent. Hitration är ungefär densamma efter 6 månader och snittutvecklingen 4,6 procent men efter 1 år avtar både hitration och avkastningen något. Sannolikheten, enligt många, är liten för att FED justerar räntan uppåt och personligen tror jag chansen för en räntesänkning, kanske inte just nu men under senare delen av 2020, har stärkts den senaste tiden.

50-dagars medelvärde noteras stigande och sedan slutet av november vid den stigande trendlinjen. Så länge inte något fundamentalt negativt händer, som leder till snabb och extrem distribution kommer jag tolka indexet positivt.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras stigande och trendfasindikatorn noteras kring +1,3 vilket innebär att vi företrädesvis handlar positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har den gångna veckan, bortsett från i måndags och fredags noteras över snittet. igår var lägre än i onsdags men strax över det dagliga snittet. Volymbalansen ser fortsatt positiv ut och korrelerar med uppgången.

Antal aktier inom S&P 500 som noterades över MA-200 var uppe i 87 procent för två veckor sedan och allt över 80 brukar anses vara för extremt. Sedan dess har vi sett indikatorn falla något och inför dagen är det 80 procent av aktierna som noteras över MA-200.

VIX (den förväntade volatiliten) ser åtminstone för tillfället ut att bilda en ny lägre topp än den som inledde den fallande kilen i början av augusti. Den gångna veckan föll VIX med 11,6 procent och noteras inför veckostarten kring 13,7.

På ovansidan möter närmast 3385-3387 följt av 3396-3400 och 3417.

På nedsidan möter närmast 3367 följt av 3361 och 3252 samt flera intressanta nivåer som kan vara intressant att haka på vid stundande rekyler.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 3385 den 13/2
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-50 och MA-20
– G-krafterna är sorterade för en varaktig uppgång
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1 april som är intakt
– Nya högre signifikanta lägsta sedan början av juni

I den negativa vågskålen:
– Tecken på kortsiktig eufori
– Negativ divergens mot SMACD och flera momentumindikatorer
– Hindenburg Omen åter i spel men McClellan över 0

På lång sikt är jag positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur den därefter följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Med risk för att låta som en papegoja är det mycket som talar för att en rekyl närmar sig. Det råder en negativ divergens mot SMACD och det övre bollingerbandet. Så länge köparna kommer tillbaks och suger upp rekyler innan vi bjuds på nya signifikanta lågpunkterer kommer jag att navigera vidare norrut. Den senaste lågpunkten som jag anser vara signifikant är från den 31 januari och gapet strax under kring 3200 men dessförinnan hittar vi MA-50. Köparna ser ut att hitta värde så fort vi bjuds på bara korta pausformationer vilket tyder på underliggande styrka. Regelverket säger nu att rekyler är köpvärda vid positiva fortsättnigsformationer så länge vi inte bjuds på någon ny lägre signifikant lågpunkt, vilket just nu är kring 3200.

Motstånd: 3385-3387 / 3396-3400 / 3417
Stöd: 3367 / 3361 / 3352 / 3340 / 3318

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 91.

DAX: Bryter ut med siktet inställt mot 14000

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter det tydliga gapet upp i torsdags bjöds vi som jag skrev ovan på en doji kring tradingrangens tak. På kort sikt är jag därför bara svagt positiv men om köparna kommer tillbaks innan MA-20 är det en pusselbit som talar för nya högre högsta.”

Den gångna veckan inleddes med en doji kring gapstödet från den 6 februari som följdes av en ny ATH-notering i tisdags och två till innan veckan avslutades med ytterligare en och en doji. Totalt steg DAX med 1,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 3,7 procent. Utbrottet från tradingrangen indikerar att det tyska storbolagsindexet nu ställt in siktet mot i första hand 14000-nivån. I månadsgrafen noteras februari än så länge som en positiv fortsättningsformation. I veckografen råder en tydlig divergens mot SMACD som varit uppe och vänt ner från en nivå över 15.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200, medelvärdenas lutning och sortering samt trendfasindikatorn säger oss att vi ska agera med trendföljande strategier genom att köpa rekyler när vi bjuds på positiva fortsättningsformationer.

Även om risken för en rekyl ökat har köparna sedan mitten av augusti kommit tillbaks och sugit upp säljtrycken på allt högre nivåer. En varningssignal som jag pratat om ett tag är de allt flackare högre högsta som jag brukar benämna potentiell pyspunka. Om det visar sig att 12885 punkteras utan att snabbt återtas blir det angeläget att zonen mellan julitoppen och primärtrenden håller.

Volymbalansen tolkar jag positivt vilket ökar sannolikheten för att en eventuell rekyl kommer att sugas upp innan den övergått i en säljsignal som hotar det positiva utseendet.

Sammanfattning: Efter utbrottet av tradingrangen som fångat DAX sedan någon månad är siktet nu inställt mot i första hand 14000-nivån. Trend- och trendfasanalysen säger oss att vi företrädesvis ska agera vid rekyler och positiva fortsättningsformationer. Eventuella rekyler är köpvärda men om det skulle visa sig att 13000-nivån ger vika är det angeläget att säljtrycket inte tilltar samtidigt som candlesticksen blir allt större. Att gå kort ser jag än så länge inte som ett alternativ.

Motstånd: 13790 / 13875 / 14000
Stöd: 13695 / 13640 / 13560 / 13445

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 93.

Hexagon: Shark 32:a

Teknisk analys Hexagon B: Det blev en stängning över standard line två dagar efter föregående analys men dagen efter effektuerades en bearish separating line och den som agerade på utbrottet blev utstoppad med en förlust när 537,40 punkterades några dagar senare. Andra handelsdagen i februari (brukar historiskt vara en stark dag) togs åter standard line ut och denna gång nåddes 586 kronor innan rekylen åter inleddes. Ibland behövs det något ytterligare omtag för att ackumulera upp obalanser, så är det även om det kostar lite. Denna gång har dock köparna kommit tillbaks kring standard line och förutsättningarna har ökat för att även 586 kronor kommer att tas ut och siktet ställas in mot 600-kronorsnivån.

Den långa trenden som jag definierar genom bla lutningen av 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Trendfasindikatorn skrivs till +0,7 vilket innebär att vi bör vara relativt kortsiktiga.

Volymbalansen är positiv och har varit det sedan i slutet av oktober, den är dock inte extrem.

SMACD effektuerade en köpsignal den 5:e februari som fortfarande är i spel.

Fredagens candle var den minsta sedan den 2 juli 2019 och de två senaste dagarna har varit inside staplar vilket innebär att en Shark 32:a är på plats. Det vi vet är att ett utbrott från ett kortsiktigt lågvollaläge brukar bli inledningen på någon veckas trend. Om det blir uppåt eller nedåt vet vi dock aldrig i förväg.

Sammanfattning: Om 568 kronor passeras ställs siktet in norrut och det kan vara läge att flytta upp den initiala stoppen till 575,50 när/om 580 kronor nås. Därefter kan det vara en god idé att traila stoppen till strax under föregående dags lägsta tills nivån träffas (inte stängning) och då kliva av. Om det visar sig att 596 kronor nås stänger man lämpligen positionen direkt. Den initiala stoppen placeras strax under 545 kronor som är under rapportgapet.

Motstånd: 567,60 / 575,20 / 585,80
Stöd: 557,40 / 549,60 / 545,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 76.

Millicom: Squeeze och potentiell 123-vändning

Teknisk analys Millicom: Det har inte hänt så mycket sedan föregående analys i början av februari, men alla de pusselbitar jag pratade om då är fortfarande på plats.

Den långa trenden som jag använder riktningen på MA-200 för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras kring -1,4 vilket innebär att risken fortfarande är större för en expansion söderut.

När vi ska leta fram aktier som har goda förutsättningar att vända upp i långvariga uppgångar ska vi leta bland aktier som fallit mycket under minst ett år och uppvisar både stigande omsättning och vinst. När det gäller vinstutvecklingen har det dock varit lite berg- och dalbana så därför kommer rapporten nästa tisdag att bli mycket intressant.

Både i vecko- och dagsgrafen noteras Millicom i extrema lågvollalägen, det vi kallar Squeeze. När vollan tilltar efter ett extrem lågvollaläge leder det ofta till rörelser som är värda att haka på. Vi vet dock aldrig om det sker upp- eller ner.

I detta läge är det extra intressant att bevaka en expansion norrut för om oktoberhögsta vid 481 kronor tas ut och följs av en ny högre lågpunkt kommer jag att tolka det som ett potentiellt långsiktigt trendskifte, en så kallad 123-vändning.

Rapport den 25/2.

Sammanfattning: En passering av 470 kronor innebär att både priset och lagging line kommer upp i ett friare läge och siktet ställs då in mot oktoberhögsta vid 481 kronor, som innebär att MA-200 tas ut och skapar förutsättningar för en 123-vändning. Högre lågpunkter sedan mitten av november mot en horisontell motståndsnivå talar för att köparna står och väntar på en trigger, vilket kan bli rapporten den 25 februari. Chansen är då stor för att det blir ett gap i någon riktning och blir det uppåt vill man gärna vara med. Ett sätt kan då vara att köpa ex.vis en minifuture för ett litet belopp (en lottsedel) så att man är med om utbrottet sker åt ”rätt håll” men samtidigt riskerar man inte så mycket om det visar sig att molnet punkteras. Om utbrottet sker norrut kan man sedan i samband med en kommande rekyl öka på positionen vid en positiv fortsättningsformation.

Motstånd: 461,00 / 469,60 / 481,00
Stöd: 449,80 / 442,60 / 435,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 62.