BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 8

OMXS30: Hämtar andan i range kring ATH-nivån

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter att ha utmanat 2000-nivån under någon veckas tid passerades nivån i fredags och veckostängningen kring 2025 var den högsta någonsin. De korta momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan men än så länge har vi inte någon indikation på att indexet har toppat. En rekyl ser dock ut att rycka allt närmare. Den positiva volymbalansen och bredden talar för att rekyler kommer vara hälsosamma och därmed köpvärda. Så länge högre bottnar följs av högre toppar är det fakirtrading att gå emot trenden. Som jag påpekat flera veckor har denna period i februari historiskt varit en av de starkaste perioderna under året. En första varningssignal för att vi kan stå inför en mer utmanande rekyl kommer det vara om 1930 punkteras utan att snabbt återtas.”

Den gångna veckan inleddes upp med ett gap till en ny rekordnotering och tisdagen resulterade i en doji i ett utstickande läge, vilket ofta leder till en rekyl. Efter att onsdagen och torsdagen återtestade utbrottsnivån strax ovanför 2000-nivån avslutade fredagen veckan starkt. Den totala uppgången för veckan blev 0,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,6 procent. Det var den tredje veckan i rad som stängde på plus vilket inte var så förvånande eftersom indexet befunnit sig i den starkaste perioden under året. Bortsett från en uppstuds precis kring det kommande månadsskiftet brukar utvecklingen fram till slutet på mars vara ganska modest.

Jag är tveksam till att förra veckans inledande nedgång räcker för att ackumulera de obalanser som uppgången sedan slutet på januari skapat. Mitt huvudspår är att vi inom kort kommer bjudas på en rekyl ner mot standard line kring 1985 och om nivån inte respekteras hittar vi nästa stödområde kring 1950 följt av 1920-1915.

Om det istället visar sig att fredagens candle var startskottet på nästa positiva trendben siktas 2075-2100 förutsatt att rekordnoteringen vid 2044 passeras.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen i ett läge som indikerar att vi bäst köper rekyler som följs av positiva fortsättningformationer.

Volymen noterades i början av veckan under snittet men tilltog i slutet av veckan och var som högst i fredags. Volymbalansen är stigande och positiv.

Isens tjocklek i form av det aggregerade steg i slutet av veckan till 65 procent vilket är vad jag kallar för tjock is. En aggregerad nivå under 60 innebär att garden ska höjas men det är inte samma sak som att man ska kliva av men väl se över de nivåer man noterat. Inför dagen noteras 79 procent av largecapaktierna över MA-20, 52 procent över MA-50 och 79 procent över MA-200. 49 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 2038 följt av zonen vid ATH kring 2044-2048 och därefter 2056.

På nedsidan hittar vi först stöd 2025 följt av 2007 och zonen kring 2000 samt 1986

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 19 av de 34 senaste åren (56%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,3 procent. Indexet har stigit vid 4 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 1,1 procent lägre.

Sammanfattning: Efter en negativ divergens och en doji i ett ytterläge noteras OMXS30 i en range mellan 2044 och 2007. Även om vi bjuds på en passering av ATH-nivån kring 2044 är risken stor för att ett utbrott blir falskt och indexet gör ett nytt omtag vid någon av stödnivåerna 1985 eller lågpunkten vid 1930 som sattes i slutet av januari. Historiskt har den kommande månaden med undantag för en kortare uppgång strax innan månadsskiftet varit mediokert. Mitt huvudspår är att vi inom kort kommer bjudas på en rekyl ner mot någon av de närmaste stöden, som jag nämnde ovan, och att köparna därefter kommer dra indexet vidare upp mot nya rekordnoteringar. En första vattendelare för det medellånga sentimentet hittar vi kring 1930 och om inte nivån respekteras återkommer jag med tankar kring det positiva utseendet som eventuellt hotas då.

Motstånd: 2038 / 2044-2048 / 2056
Stöd: 2025 / 2007 / 2000 / 1996 / 1986

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 51-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 52% men för veckoutseendet är det ungefär 44 procents chans till uppgång.

SP500: Utmanar zonen vid 3900 efter ny ATH

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det råder negativa divergenser mot de flesta momentumindikatorer och uppgången börjar bli seg och överlappande kring kanaltaket. En rekyl rycker närmare men mitt huvudspår är att köparna står och väntar så fort indexet backar och att så kommer bli fallet även denna gång. Vi är inne i en positiv del av året och FED kommer troligen att agera krockkudde om negativa flöden får börsen att dippar oroväckande djupt. Även om man för tillfället kanske ska vara försiktig när man agerar på utbrott är det att betrakta som fakirtrading att gå emot den stigande trenden.”

Den gångna veckan inleddes med två nya ATH-noteringar men tisdagens candle blev en negativ reversalliknande doji. 3900-nivån har sedan någon veckan tillbaks utgjort en viktig sentimentsnivå som även utmanades i fredags då stängningen för första gången sedan den 1 februari skedde under EMA-8. Totalt backade den gångna veckan med 0,7 procent vilket innebär att årets uppgång reducerats till 4,0 procent. Efter att onsdagen och torsdagen utvecklats till positiva reversaler blev fredagen det motsatta. Veckocandlen utvecklades till en dark cloud cover och frågan är om torsdagens lägsta vid 3885 kommer ge vika och trigga ett djupare omtag eller om köparna, som vi vant oss vid, suger upp säljtryck så fort stödnivåer närmar sig.

Två av varningssignalerna för en fortsatt uppgång kan en stigande dollar och långräntor vara, men än så länge har de inte satt några tydliga spår eller utvecklats till säljsignaler.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras fortsatt på en nivå som innebär att vi företrädesvis ska handla indexet med trendföljande strategier och i nuläget fokusera på positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har även den senaste veckan noterats under snittet, vilket jag tolkar positivt vid rekyler. Volymbalansen noteras över tremånaderssnittet även om en viss återhämtning synts de senaste dagarna.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 och som noteras över MA-200) föll den gångna veckan från 90 till 88 procent men är alltså fortfarande positiv.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 10 procentenheter till 22 från 20-nivån och noteras nu under MA-50 och MA-20 men strax över den korta sentimentsnivån vid EMA-8.

Bredden mellan bollingerbanden har varit nere kring flerårslägsta men har de senaste veckorna tilltagit något och närmar sig inför dagen nivån kring 7.

På ovansidan möter närmast 3919 följt av 3930 och zonen vid 3935-3950.

På nedsidan möter närmast zonen kring 3900 följt av 3885 och 3871.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Noteras sedan 2/2 över standard line, MA-20 och EMA-8 som nu utmanas
– Lagging line noteras över priset
– Nytt ATH vid 3950 den 16/2

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens mot hårt spända momentumindikatorer
– Långräntorna har tagit fart uppåt
– Dollarn visar tecken på att stärkas
– Långsiktigt överköpt (bla extremt avstånd ner till årsmedelvärdet – högsta sedan slutet på 2009
– Dark cloud cover i veckografen

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Efter den negativa divergensen upp mot rekordnoteringen i tisdags har indexet inlett en rekyl som jag anser är i spel tills den elimineras av en positiv fortsättningsformation, som vi ännu inte bjudits på. Om föregående veckas lägsta vid 3885 punkteras ställs siktet in mot den senaste utbrottsnivån vid 3870 men om inte den nivån heller respekteras är det området kring standard line och MA-50 mellan 3822-3800 som är lite av en kortsiktig vattendelare. Den historiska utvecklingen har varit svag från denna tid i februari fram till slutet av mars med undantag för en kortare uppstuds i början av mars. Historia är dock en sak och framtid något annat. Däremot kan den hjälpa oss att se nyktert på grafen och inte tro att det är skillnad denna gång. Även om vi bjuds på en uppgång från nuvarande, redan överköpta nivå, är det stor risk för att ett utbrott till nya rekordnivåer kommer bli falskt. Personligen tycker jag man för tillfället kanske ska vara försiktig när/om man agerar på utbrott men att gå emot och blanka i en stark trend som nu är att betrakta som ett självskadebeteende.

Motstånd: 3919 / 3924 / 3935 / 3950 / 3956 / 3967
Stöd: 3900 / 3885 / 3872 / 3848 / 3826 / 3817

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 49-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 47%.

DAX: Ackumulerar februariuppgången i en range

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Köparna håller på att mjuka upp motståndsnivån kring 14115-14170 och mitt huvudspår är att nivån kommer att passeras och hållas snarare än att den senaste mest signifikanta lågpunkten vid 13300 kommer att ge vika utan att snabbt återtas. Även om det visar sig att onsdagens lägsta vid 13830 inte suger upp en eventuell rekyl är det gott om stöd hela vägen ner till området kring MA-200 där även den nedre molnbegränsningen hittas.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap och en doji kring motståndsområdet vid den senaste ATH-nivån. Detta ledde till ett omtag kring MA-20 där indexet avslutade veckan uppåt. Totalt backade indexet 0,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 2,0 procent. Det var den andra veckan i rad som stängde negativt men den tredje i rad som stängde i den övre halvan.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar tydligt upp och trendfasindikatorn* noteras inför veckostarten kring +1,8 vilket indikerar att DAX nu ska handlas med trendföljande strategier för uppgång. Den relativt låga vollan tillåter oss att köpa både utbrott och fortsättningsformationer i samband med rekyler men utbrott bör ske med antingen ett gap, en lång grön candle och tilltagande volym.

SMACD noteras i den positiva delen men effektuerade ett negativt medelvärdeskors veckan som gick. Ett positivt kors kommer jag därför att tolka som en köpsignal.

Volymbalansen har fallit tillbaks och håller nu på att utmana tremånaderssnittet. Om bekräftelsenivån från den 29 januari ger vika tolkar jag det som negativt för volymbalansen.

Ichimokuanalysen varnar för att det kan bli skvalpigt den närmaste tiden då cloud span b är helt platt och lagging line kört in i priset.

Sammanfattning: Efter att den gångna veckan misslyckats att ta ut ATH-noteringen från den 8 februari, noteras indexet i en tradingrange mellan 14170 och 13830. Även om det visar sig att rangens lägsta vid 13830 inte suger upp en eventuell rekyl är det gott om stöd hela vägen ner till området kring MA-200 där även den nedre molnbegränsningen hittas. I fredags passerades föregående dags högsta med en dagsstängning vilket kan vara ett tecken på att nästa positiva trendben är på väg att inledas. Eftersom indexet är fångat i en range ska vi dock vara beredda på skvalpiga varannandagsliknande rörelser. Historiskt har de kommande veckorna utvecklats svagt fram till mitten av mars. Att gå emot den stigande trenden är dock inte intressant förrän, eventuellt, då indexet etablerat sig under molnet.

Motstånd: 14030 / 14070 / 14130 / 14170 / 14250
Stöd: 13950 / 13920 / 13845 / 13775-13750

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 24-.
– Next Week Forecast indikerar chansen för uppgång på en veckas sikt ligger på 55%

Volvo B: Bullish above the stomach

Teknisk analys Volvo B: Tajmingen på föregående analys blev bra och aktien steg snabbt till målkursen. Därefter har vi sett aktien ta fart från allt högre nivåer, inte utan ett par utmanande rekyler. I samband med bokslutet testades rekordnoteringen från januari av utan att passeras, vilket ledde till en rekyl ner mot 210 kronor. I fredags effektuerades en fortsättningsformation under hög volym, som dessutom stängde kring absolut dagshögsta.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 pekar tydligt upp och trendpoängen noteras vid +7 som är positivt. Trendfasindikatorn noteras inför dagen på en nivå som indikerar att trenden är värd att följa både med fortsättningsformation och utbrott som sker med positiv volym.

Volymbalansen är positiv och stiger när motstånd närmar sig. Detta är en bra indikation på att vi kommer att bjudas på ett utbrott, förutsatt att börsklimatet inte klappar ihop.

Dagsmomentum (RSI-14) noteras över 50 och passerade i fredags månadsmedelvärdet, vilket var första gången sedan slutet av december.

SMACD noteras i den positiva delen och närmar sig en köpsignal, vilket blir den första sedan årsskiftet.

Historiskt tillhör Volvo en av de aktier som presterat bra från slutet av februari och under större delen av mars månad.

Sammanfattning: Fredagens bullish above the stomach som effektuerades med en volym som noterades 46 procent över det dagliga snittet och passerade de senaste 20-dagarnas stängningskurs, på en enda dag. Det är goda förutsättningar för att det vi såg i fredags blir startskottet på nästa positiva trendben. Den som föredrar att vara defensiv kan redan vid 220 kronor flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta och traila den vidare så dag för dag. Om det visar sig att 208,50 punkteras är det en god idé att använda sig av nödutgången.

Motstånd: 217,60 / 218,50 / 220,00-220,80
Stöd: 214,30 / 210,65-208,90 / 204,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 56+.

Assa Abloy: Bullish harami cross och PDIV

Teknisk analys Assa Abloy B: Den som agerade på första fortsättningsformationen efter föregående analys fick med sig någonstans mellan 4,5% (utan hävstång) och mellan 15-20% om man agerade med en lottsedel. Efter årshögstanoteringen för en vecka sedan har aktien rekylerat ner till utbrottsnivån där vi i fredags bjöds på en bullish harami cross, som dessutom blev en turtle soup.

Den långa trenden som jag definierar av kursen i förhållande till och lutningen på 200-dagars medelvärde stiger sedan slutet av december. Trendpoängen skrivs till +8 (max). Trendfasindikatorn noteras på en nivå som säger oss att fortsättningsformationer i samband med rekyler är värda att haka på.

Cykelindikatorn noteras kring 13 och effektuerade en positiv minidivergens i fredags.

Sammanfattning: I fredags reverserade priset i en turtlesoupliknande candle som resulterade i en bullish harami cross. Om standard line vid 217,10 ställs siktet in mot 224,50 till att börja med men troligen kommer även 228 kronor i så fall att nås. Det kan vara en god idé att minska risk, om man väljer att agera på en passering av standard line, när/om 224 kronor nås. Resten av positionen rids vidare med stoppen strax under föregående dags lägsta. Punkteras 213,50 kan det vara en god idé att använda sig av nödutgången.

Motstånd: 218,20 / 220,90 / 224,30 / 228,50
Stöd: 214,90 / 213,60 / 212,00 / 210,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 13+.