BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 9

OMXS30: Edgen talar för nedgång kommande vecka

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Om det istället visar sig att 1380 inte tas ut eller punkteras någon dag efter att nivån erövrats får vi en säljsignal där först de kortare medelvärdena ska punkteras, därefter 1300 men framförallt 1250-nivån för att trigga nästa ben i nedtrenden.”

Den gångna veckan inleddes med att motståndsområdet kring 1380 testades men därefter gjordes en omtag vid MA-20 kring 1330 innan veckan avslutades med två positiva stängingar. Totalt steg veckan med 1,1 procent vilket innebär att årets nedgång reducerats till 5,2 procent.

I månadsgrafen noteras föregående vecka som en hammer där det är nästan 11 procent upp till årsmedelvärdet vilket innebär att februari månad med största sannolikhet blir den sjunde månaden som stänger under medelvärdet.

Bortsett från i onsdags har volymen legat klart under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Som jag påpekat tidigare i veckan bör vi hålla noggrann koll på den senaste veckans tydliga negativa volymbalans samtidigt som 1380-nivån testats av.

Kursen noteras under både det fallande årsmedelvärdet och primärtrenden samt tyngs av ett dödskors sedan slutet av augusti, som fortfarande är intakt.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde som jag använder för att peka ut den långa trenden indikerar fortfarande, trots de senaste veckornas uppgång på att en långsiktig nedtrend inletts. Trendfasindikatorn noteras kring -1,4 på en tiograding oscillerande skala. Sedan årsskiftet jag vid ett flertal tillfällen upprepat: ”Uppstudsar ska nu ses som lägen att ta position för nedgång”, men om 1400-nivån tas ut och hålls mer än några dagar blir det spännande att se om köparna lyckas ta ut tidigare signifikanta toppar vid bla 1540.

Historiskt har kursen stigit och fallit i ungefär hälften av fallen den kommande femdagarsperioden.

MACD lämnade den 15 februari en köpsignal, för första gången på en månad men nu är det zonen kring nollan som utgör ett hinder för fortsatt uppgång.

Cykelindikatorn noteras kring 50 medan stochastics vänt ner från en nivån över 80.

På ovansidan möter först zonen kring 1380-1411 upp och om den tas ut talar det mesta för en uppgång mot taket i den medellånga kanalen och nivån kring 1450.

På nedsidan bevakar jag först utvecklingen kring MA-50 vid 1358 följt av vändningsnivån i onsdags kring 1328. Om denna nivå punkteras tas sikte på 1247.

På lång sikt talar fortfarande mer för att nedgången kommer att fortsätta efter det att den pågående upprekylen. Det som dock blir intressant är att studera var nästa ben nedåt kommer att vända upp. Blir det som 2011 eller som 2007. Jag kommer att återomma till det när vi närmar oss detta utseende.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag inställd på nya lägre toppar så länge inte kursen bekräftat återtagandet av MA-50 vilket ännu inte skett, enligt mitt synsätt. Kursen håller däremot att som bäst på att testa av nivån kring detta medelvärde.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv men samtidigt ska vi vara beredda på tvära kast när motståndet kring 1380-1411 ska tas ut. Det är ungefär 70 procents chans för en lågpunkt innan den 14 mars och jag kommer hålla noggrann koll på hur och var den noteras. Får vi en ny högre botten kan vi se 2011 i repris men om 1247 hinner punkteras innan dess kan det vara dags att spänna fast säkerhetsbältena.

Sammanfattning: Den negativa volymbalansen när motståndszonen vid 1380 närmar är ett litet orosmoln och cykliskt talar mer för att indexet ska stå lägre om en vecka. Nivån kring MA-20 är en viktig vattendelare där en punktering indikerar en nedgång mot januarilågpunkten vid 1247. Om däremot 1380-nivån tas ut och hålls mer än ett par dagar talar mycket för en uppgång upp mot taket i den fallande medellånga kanalen kring 1440.

Motstånd: 1381 / 1386 / 1399 / 1412 / 1448
Stöd: 1368 / 1360 / 1348 / 1334 / 1328

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP41 med en häv kring 4,9 och en stop loss på 1113.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP164 med en häv kring 5,0 och en stop loss på 1609.

S&P 500: Dålig tajming för köp

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Vi ska vara beredda på att risken för en vändning nedåt är stor när 1950-nivån närmar sig. Om 1950-nivån tas ut och hålls är förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand primärtrenden.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av 1950-nivån som ledde till en rekyl ner mot den stigande stödlinjen vid 1891 där köparna stod och väntade på att suga upp säljtrycket. Kursen tog i fredags initialt ut nivån kring 1950 men innan stängningen föll kursen tillbaks för att stänga under 1950. Totalt steg indexet med 1,1 procent den gångna veckan och stängde sedan med en liten svans på ovansidan. Totalt reducerades årets nedgång till 5,2 procent.

Volymen har under hela veckan legat klart under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna, vilket är litet svaghetstecken strax under motståndsnivån.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden ungefär lika många upp- som nedgångar.

Bästa sektorer den gångna veckan blev konsumenttjänster och verkstad. Den enda sektor som stängde på minus var kraftbolag.VIX (fearindex) föll med 12,9 procent och stängde veckan vid 19,8 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2060 och 1835 den närmaste månaden. Glaset tolkas nu något mer halvfullt.

Kursen noteras nu under både årsmedelvärdet och den fallande primärtrenden med även de medellånga medelvärdena sorterade för en långsiktig nedgång. De korta medelvärdena pekar dock för tillfället uppåt och möter upp vid 1905 och 1929. Trendfasstyrkan har fallit till -0,7 på en tiogradig oscillerande skala. Vi ska alltså vara beredda på att det kan bli skvalpiga rörelser den närmaste tiden (mellan +1 och -1 är det risk för skvalp, speciellt i tradingranger).

MACD noteras sedan den 16 februari i köp men jobbar nu med att ta ut nollan samtidigt som 1950-nivån har nåtts. Om/när bägge motstånden tas ut och hålls talar mycket för att det förstärker den kortare uppgång som inleddes den 11 februari.

Cykelindikatorn noteras kring 82 och det är dålig edge att ta position för uppgång vid nuvarande nivå.

På ovansidan bevakar jag först zonen kring 1950-1060 och därefter det sekundära motståndet vid 1993 följt av primärtrenden vid 2030.

På nedsidan hittar vi den första intressanta nivån redan vid 1942 och därefter golvet i den fallande kanalen vid 1920 och sedan MA-20 och 1891 som om nivån punkteras indikerar att vi kan se fram emot ett nytt besök av den nedre begränsningen i tradingrangen som möter upp vid 1810.

I den positiva vågskålen:
– Köparna har sugit upp säljtrycket vid 1810-nivån för andra gången i år
– Kursen har tagit ut de kortare medelvärdena som börjar vända upp

I den negativa vågskålen:
– Kursen noteras åter under årsmedelvärdet, primärtrenden och MA-50
– Januari stängde under årsmedelvärdet
– En massiv mur av motstånd mellan 2100-2135 sedan slutet av 2014.
– MACD noteras i sälj i månadsgrafen

Sammanfattning: Om den kommande veckan inleds med ytterligare nedgångar och om golvet i den fallande kanalen punkteras hittar vi nästa intressanta nivå kring 1905 och därefter vändningsnivån vid 1891 från onsdagen. En passering av 1963 och om nivån inte omedelbar punkter kommer jag att tolka positivt. I månadsgrafen har vi en mycket kraftfull hammerliknande formation men samtidigt är det nog inte mycket som talar för att årsmedelvärdet vid 2034 kommer tas ut på måndag och fortsätter indexet att noteras i en bearmarket.

Motstånd: 1963 / 1969 / 1996 / 2025
Stöd: 1942 / 1935 / 1923 / 1905 / 1891

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP30 med en häv kring 4,0 och en stop loss på 1503.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP11 med en häv kring 5,6 och en stop loss på 2259.

DAX: Risk för fortsatt skvalp och svag edge för nedgång

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om torsdagens högsta vid nivån kring 9550 tas ut ställs siktet in mot taket i den fallande medellånga kanalen.”

Föregående vecka inleddes med en uppgång och ett test kring tvåveckors högsta nivå men föll sedan tillbaks till 9120 där köparna stod och väntade för att i fredags åter ta upp kursen till taket i den fallande medellåga kanalen. Veckoresultatet blev en uppgång med 1,3 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 11,4 procent.

I månadsgrafen är februari på väg att stänga med en positiv hammer om inte något anmärkningsvärt händer på måndag. Det är fortfarande nästan 10 procent upp till årsmedelvärdet vilket innebär att det förmodligen blir den tredje månaden i rad där den långsiktiga risken för nedgång förstärkts. I veckografen har de två senaste veckorna stängt i den övre delen av kursstapeln och i dagsgrafen har vi sett ytterligare en vecka med tvära kast.

Kursen befinner sig mittemellan toppen strax innan årsskiftet strax ovanför 9900 och januari månads lägsta vid 8700 men håller på att utmana taket i den medellånga fallande kanalen vid 9540.

På kort sikt talar edgen mer för att vi kommer få se en vändning nedåt den närmaste veckan.

Historiskt har den kommande veckan inneburit nedgångar i något mer än ungefär hälften av fallen.

Stochastic har vänt ner från 80-nivån de senaste dagarna samtidigt som kursen utmanar taket i den fallande kanalen.

Sammanfattning: Om taket i den fallande kanalen tas ut och inte omedelbart punkteras får vi en signal för uppgång upp mot primärtrenden vid 9800. På nedsidan möter först de kortare medelvärdena upp och därefter onsdagens lägsta vid 9415 som om nivån punkteras ger signal om nedgång mot 9075-8970.

Motstånd: 9450 / 9540 / 9695 / 99900
Stöd: 9296 / 9230 / 9075 / 8920

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP15 med en häv kring 3,9 och en stop loss på 7043.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP162 med en häv kring 3,6 och en stop loss på 11690.

Alfa Laval: Kaos i Alfa Laval

Teknisk analys Alfa Laval: Efter föregående analys inleddes veckan med ett positivt gap men när kursen nådde in i gapet mellan 137,30-148,60 tog det stopp. Redan dagens efter setupen blev vi utstoppade med en mindre förlust. Kursen misslyckades efter 6 försök att ta sig längre upp än 138 kronor. I början av föregående vecka bjöds vi på en säljsignal och en punktering av de kortare medelvärdena som kursen i och för sig fortfarande jobbar med att ta ut eller återigen falla ner under.

Den långa trenden har sedan början av december vridit av nedåt och trendfasindikatorn skrivs till -1,8 vilket innebär att vi företrädesvis ska ta positioner för nedgång i samband med uppstudsar.

Både gummisnodden och cykelindikatorn noteras kring en nivå där utbrott både upp och ner är intressanta att bevaka.

Sammanfattning: Om kursen tar sig upp över 140 kronor är det mycket som talar för att den fallande motståndslinjen vid 145 kronor kommer att testas av och eventuellt toppen från slutet av januari vid 149 kronor. Om däremot 130 kronor punkteras kommer vi med stor sannolikhet få ett test av 122,50 eller golvet i den expanderande kilen, där den då befinner sig. På lite sikt talar än så länge mer för fortsatt nedgång.

Motstånd: 134,85 / 135,80 / 138,00 / 140,25 / 145,20
Stöd: 132,70 / 131,45 / 129,20 / 127,05 / 125,80

Du kan handla Alfa Laval med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG ALFA BNP19 med en häv kring 5,7 och en stop loss på 116,10.
Nedgång: MINISHRT ALFA BNP25 med en häv kring 7,0 och en stop loss på 145,05.

Getinge B: Bearish meeting line

Teknisk analys Getinge B: Inför slutet på föregående vecka skrev jag att utseendet var positivt i Getinge-aktien och vi har därefter bjudits på en uppgång med över 5 procent men i fredags bjöds vi på en bearish meeting line.

Den långa trenden lutar svagt nedåt och trendfasindikatorn, som noteras vid -1 indikerar att vi än så länge ska tillämpa jämviktspendlande strategier.

Stochastic har kommit upp till nivån kring 80 samtidigt som vi i fredags bjöds på en negativ omslagsformation kring det övre bollingerbandet. Nu har vi två scenario i Getinge.

Sammanfattning: Om fredagens högsta vid 192 kronor tas ut när veckan inleds är det mycket som talar för en uppgång till i första hand 200 kronor. Om ”magen” vid 186,40 från i torsdags istället punkteras och hålls när veckan inleds talar mer för nedgång och eventuellt ett återtest av senaste botten vid 175 kronor.

Det blir ett uppehåll i de dagliga analyserna fom 4/3-17/3.

Motstånd: 191,70 / 192,40 / 193,50 / 194,60
Stöd: 190,60 / 187,30 / 185,00 / 182,40 / 179,40

Du kan handla Getinge med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG GETI BNP15 med en häv kring 5,1 och en stop loss på 215,10.
Nedgång: MINISHRT GETI BNP24 med en häv kring 8,4 och en stop loss på 201,30.