BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 9 – 2022

OMXS30: Täpper till gapet i samband med krigsbeskedet

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan ATH-noteringen vid 2467 den 4 januari har OMXS30 noterat allt lägre högsta följt av lägre lågpunkter. Jag navigerar därför efter den fallande trendkanal som jag har markerat med rödprickiga begränsningslinjer. För att vända det negativa utseendet krävs, som det ser ut nu, att 2332 passeras och därefter inte följs av en ny lägre lägsta. Om det visar sig att 2190 punkteras, utan att snabbt återtas är risken stor för att OMXS30 går i en fas 4, den så kallade nedtrendsfasen där en första potentiell botten hittas kring 2150 eller 2000. Även om fredagen stängde 7 procent under det nedre bollingerbandet, vilket innebär att edgen för en uppstuds är god, talar mer för att det blir en kortare pausformation innan nästa ben söderut. Det är ett mycket osäkert läge just nu med tunn is och negativ volymbalans. När det är osäkert kan det vara bra att ta några steg tillbaka, agera åskådare och när bilden klarnat kan man ta några försiktiga steg ut på isen.”

Den gångna veckan inleddes med att årslägstaområdet kring 2200 punkterades och därefter har indexet fortsatt nedåt för att i samband med torsdagsöppningen markera 2038 som en lågpunkt när besked om att Ukraina blivit invaderat. Det skulle dock inte ta så lång tid förrän vi såg tecken på att säljtrycket avtog och i fredags stängde OMXS30 upp med hela 3 procent vilket var den största dagliga uppgången sedan den 9 november 2020. Föregående veckocandle noteras trots nedgången till en positiv reversal. Årets nedgång hos OMXS30 skrivs inför veckostarten till -8,3 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nu helt platt och visar tendenser till att vända ner. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fram till den gångna veckan lyfts av ett gyllene kors men i veckan har detta eliminerats av ett dödskors. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi rekommenderas att agera med strategier för nedgång.

Volymen i början av den gångna veckan var lägre än snittet men högre än vanligt i slutet av veckan. Volymbalansen är än så länge tydligt negativ.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick till 85 procent vilket var den bredaste uppgången sedan den 26 januari. Just nu är det bara 17 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 tolkar jag som bräcklig och under 50 är svag is.

Bredden mellan bollingerbanden steg i veckan från 5,7 till 12,4 vilket är den högsta nivån sedan november 2020 och klart över snittet vid 5,6.

SMACD effektuerade den 17/2 en säljsignal och den är fortfarande intakt men vi ser tecken på att momentumet för nedgång håller på att avta, vilket naturligtvis kan utvecklas till en negativ trampolin.

Både i tisdags och torsdags den gångna veckan effektuerades positiva minidivergenser och i fredags passerades en mindre bekräftelsenivån hos %b vilket är positiva pusselbitar.

På ovansidan möter närmast zonen kring 2150 följt av 2181 och området kring 2196-2204.

På nedsidan möter först 2125 följt av 2109 och området kring 2100 följt av 2038.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Sedan föregående vecka har den viktiga vattendelaren kring 2200 gett vika vilket innebär att jag tolkar det som att OMXS30 gått in i fas 4 som är en långsiktig nedtrendsfas. Föregående vecka slutade med att indexet noterade en positiv candle som täppte till hela gapet som skapades i torsdags i samband med krigsbeskedet i Ukraina, trots risken för att kriget kommer att eskalera. Cyniskt eller inte men börsen brukar reagera så på de flesta stora nyheter, även om de är dåliga. Sälj på rykten köp på fakta, oavsett om det är negativa fakta. Så länge indexet befinner sig i en fallande kortsiktig trendkanal med lägre toppar som följs av lägre bottnar kommer jag navigera för nedgång och tolka uppstudsar som pausformationer i nedgången. Om däremot en uppstuds får indexet att ta ut toppen kring 2332 och detta inte följs av en ny lägre lägsta kan det positiva utseendet återupptas. Fram till dess är det mer som talar för att vi kommer att få se nya lägre lägsta där en symmetrisk första målkurs hittas kring 2000-1950. Om även denna nivå punkteras är det troligt med en nedgång mot 1850-1825 eller oktoberlägsta 2020 vid 1700.

Motstånd: 2150 / 2181 / 2196-2204
Stöd: 2125 / 2109 / 2100 / 2038

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 33+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Hoppfull turtle soup möter tuffa motstånd

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”En punktering av området kring 4200 som inte relativt snabbt återtas triggar troligen en nedgång mot i första hand 4000-nivån. Om däremot området kring de senaste topparna vid 4600 passeras ställs siktet in norrut och då kommer även MA-50 passerats som är en nyckelspelare som trendfilter. Så länge indexet är fångat i tradingrangen mellan 4820 och 4200 är risken stor för tvära kast och slagig handel. En första positiv pusselbit kommer jag tolka en passering av 4600-nivån men på samma sätt är en punktering av 4200 som inte snabbt återtas är en negativ pusselbit.”

Veckan inleddes med en nedgång och i torsdags en punktering av den viktiga nivån vid 4200 som dock snabbt återtogs med en positiv turtle soup. Avslutningen på veckan var stark och totalt steg den gångna veckan med 0,8 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 8 procent. I veckografen utvecklades den gångna vecka till en extremt positiv turtle soup som samtidigt är en bullish piercing line. Än så länge noteras SP500 i en fallande kortsiktig trendkanal, under både MA-200 och ichimokumolnet vilket innebär att jag ser de senaste dagarna som en uppstuds, inte positivt trendskifte – än.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar fortfarande svagt uppåt men både molnet och MA-200 har punkterats. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara defensiva och kortsiktiga.

Volymen har de senaste dagarna, under uppgångarna, legat över det dagliga snittet. Volymbalansen faller inte längre lika brant men är fortfarande negativ.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) var i veckan nere kring 37 procent men steg i fredags till 49 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg i torsdags till 38 men föll i fredags tillbaka och stängde veckan vid 28.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför veckostarten kring 9 vilket är över snittet kring 5,2.

På ovansidan möter närmast zonen kring 4400 följt av 4430 och området kring MA-200 vid 4460.

På nedsidan möter närmast 4342 följt av zonen kring 4300 och 4267.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4807 den 28/12
– Inne i den normalt positiva halvan av året
– Extremt kraftfull turtle soup kring årslägsta

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Nya lägre toppar 12/1, 2/2, 10/2 senast 16/2
– Noteras under både de längre och kortare medelvärdena

På lång sikt är jag svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Inom trading brukar man säga sälj rykten och köp fakta. Inför krigsutbrottet i Ukraina föll börserna världen över och även i USA. Torsdagen inleddes brant nedåt och punkterade vattendelaren kring 4200 men redan efter några minuter klev köparna in, med besked. Innan dagen var slut hade en turtle soup i form av en bullish piercing line effektuerats och veckan stängde trots alla nattsvarta nyheter högre än föregående vecka. Detta utseende har likheter med tidigare krig och de flesta av oss kommer väl ihåg Irakkrigen. Det som däremot tilldrar mitt intresse mer är om det vi såg i veckan verkligen kommer utvecklas till en viktig botten eller bara följas av en uppstuds och sen nya kraftiga nedgångar, det jag kallar för tjurfällor som vi såg flera av i samband med IT-bubblan 2000. Kan det vara så att placerarkollektivet hoppas på att kriget i Ukraina kan få Fed att bli mindre hökaktiga och dra ner på den prognosticerade räntehöjningstakten. Även om det vi såg i veckan var positivt är det gott om motstånd på ovansidan och om indexet vänder ner innan 4600 passerats innebär att risken för en mer varaktig nedtrendsfas inletts. Kort sagt var veckans positiva reversal en formation som inger hopp men har betydligt mer att bevisa innan vi kan säga att det positiva utseendet är tillbaka.

Motstånd: 4400 / 4430 / 4460 / 4500
Stöd: 4342 / 4300 / 4267 / 4200 / 4164

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 50+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 52%.

DAX: Försök att bilda en botten

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge DAX är fångat i tradingrangen mellan 16300-14800 är risken för tvära kast och slagig handel stor. Så länge indexet inte klarar att passera senaste högsta som just nu är 15600 indikeras nya lägre högsta och lägsta.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång som punkterade den viktiga zonen kring 14800 därefter fortsatte det tyska storbolagsindexet ner till 13800 som nåddes i samband med krigsbeskedet i torsdags men som blev en tydlig vändningsnivå, vilket var en nivå kring symmetrianalysen jag skrev om för någon vecka sedan. Efter en doji kring nivån kom köparna i samband med veckoavslutningen tillbaka och fredagens stängde med den kraftigaste dagliga uppgången sedan den 9 november. För veckan som helhet blev det ändå en nedgång med 3,2 procent vilket innebär att DAX hittills i år backat med 8,3 procent. I veckografen utvecklades den gångna veckan till en positiv reversal, men med minsta möjliga marginal.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 har börjat vrida av nedåt. Trendfasindikatorn har fallit ner till området där vi rekommenderas att agera med strategier för nedgång och se uppstudsar som pausformationer i nedgången. MA-50 skar för snart två veckors sedan ner under MA-200 med ett dödskors, vilket var det första sedan den 19 mars 2020.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade den 18 februari ett dödskors i fredags en säljsignal och nu blir det spännande att se om det blev som senaste säljsignalen den 20 december som istället följdes av en uppgång som snabbt eliminerade signalen.

Sammanfattning: En doji som passeras av en kraftfull grön candle och tydlig volym är ofta en positiv signal, så även i detta fall. Så länge indexet fortsätter att notera lägre och lägre toppar som i sin tur följs av lägre lågpunkter kommer jag vara negativ till indexet. Det jag vill se för att svänga om och bli svagt positiv igen är att toppen vid 15737 strax ovanför MA-200 passeras och inte följs av en ny lägre lägsta. Det jag inte vill se är en ny lägre topp än så, som sedan följs av en punktering av torsdagens lägsta vid 13800. Jag är för tillfället negativ till indexet vilket innebär att jag ser uppstudsar som kortvariga pausformationer i nedgången.

Motstånd: 14700 / 14850 / 14950-15000 / 15145
Stöd: 14365 / 14230 / 14000 / 13805 / 13750

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 32+.
– Next day forecast indikerar att det är 50 procents chans till en uppgång under måndagen.

Boliden B: SMACD effektuerar köpsignal

Teknisk analys Boliden: Det blev ett utbrott upp genom den fallande kilen när jag senast skrev om Boliden och det gick snabbt upp till 335 kronor. Därefter har Boliden testat av både ichimokunivåer och i torsdags 50-dagars medelvärde. Stängningen i fredags vid 423 kronor var den högsta i aktiens historia och även om aktien är kortsiktigt överköpt visar den styrka och tecken på ytterligare uppgång.

Den långa trenden (lutningen på MA-200 i dagsgrafen) pekar svagt uppåt sedan slutet på förra året. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att köpa både fortsättningsformationer och utbrott men nivån börjar bli stretchad.

Volymbalansen är tydligt positiv.

SMACD lämnade en köpsignal i fredags samtidigt som dagsstängningen noterades 11 procent över det övre bollingerbandet.

Sammanfattning: Boliden är kortsiktigt stretchad på ovansidan och risken för rekyl är stor. Den som väljer att jaga priset placerar lämpligtvis den initiala stoppen strax under torsdagens lägsta strax under 376 kronor. När nästa fortsättningsformation effektueras i samband med en rekyl flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas vidare så tills nivån punkteras. Om vi bjuds på en lång grön candle, med en range på 3 procent efter att 440 kronor punkterats kliver man lämpligtvis av direkt utan att vänta på en dagsstängning.

Motstånd: 422,80 / 435,00 / 442,00
Stöd: 409,00 / 400,00 / 386,10 / 378,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 78+.

Lundin Mining: Passerar bekräftelsenivån för RSI-2

Teknisk analys Lundin Mining: 85,75 passerades med 20 öre men redan samma dag vände aktien ner och föll till 79,15 i torsdags morse. I fredags nådde aktien åter upp till gapmotståndet vid 85,50 och nu laddar aktien åter för att bryta ut uppåt.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera pekar fortfarande svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att köpa utbrott, återtest och fortsättningsformationer.

Volymbalansen är positiv och turning line noteras över standard line som vi helst vill se i stigande trender.

I fredags passerades bekräftelsenivån från den 22 februari efter att gummisnodden varit nere och doppat fötterna under 10-nivån vid två tillfällen den senaste veckan.

Sammanfattning: Passeras 86 kronor med en dagsstängning ställs siktet in mot i första hand 90 kronor och om även den nivå passeras 95-96 kronor. När/om 89 kronor nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle (mer än 3% range) efter att 89 kronor passerats stänger vi direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 83 kronor.

Motstånd: 85,90 / 87,00 / 89,10 / 91,50
Stöd: 83,30 / 81,90 / 80,40 / 79,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 38-.