BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 9 – 2023

OMXS30: Utmanar nu fib 38% och 2200-nivån

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Kommer standard line och MA-20 suga upp priset och få indexet att ta fart upp mot årshögsta kring 2300 eller är det dags för ett djupare omtag? OMXS30 fångas nu i en range mellan 2300 och c:a 2200. Sedan i höstas har kontraktioner varit pausformationer i uppgången och än så länge har vi ingen anledning att tro att det är skillnad denna gång. På några veckors sikt blir det intressant att se om priset bryter ut upp genom 2300 och ställer in siktet mot ATH-området kring 2470 eller om 2200 punkteras och skickar ner indexet till gapet från den 9 januari. Så länge en tradingrange fångar indexet ska vi dock vara beredda på tvära kast och slagig handel. Det jag inte vill se är att viktiga stöd punkteras med stora feta röda candlar som under hög volym stänger i de nedre delarna. Fram till dess att ett tydligare säljtryck, på mer än några enstaka dagar inleds är den bästa strategin att köpa positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler kring viktiga stödnivåer men även tydliga utbrott med tilltagande volym, eftersom vollan är låg. Jag är positiv på kort-, medel- och lång sikt.”

För en vecka sedan skrev jag att det blir intressant att se hur djup rekylen behöver bli om det visar sig att 2200 punkteras. I fredags var OMXS30 nere under nivån men veckostängningen skedde precis ovanför. Totalt backade OMXS30 1,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 8,0 procent. I veckografen utvecklades en bearish engulfing efter de två föregående veckornas Shark 32:a.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen har den gångna veckan noterats under snittet men stängde i fredags 1 procent över, vilket ändå är odramatiskt med tanke på nedgången. Volymbalansen har nu fallit ner till neutral men medelvärdet är svagt stigande, än så länge.

SMACD lämnade den 8 februari en negativ trampolin efter det negativa korset den 26/1 vilket indikerar att det fortsatt kan behövas en konsolidering eller en C-våg ner mot stödnivån som gapet från den 9 januari markerar. Ett första symmetriskt delmål för en C-våg hittar vi kring 2160.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick inte mer än till 37 procent. Just nu är det 61 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 4,7 procent vilket är lägre snittet som noteras vid 8,3. Vollan är nu den lägsta sedan den 16 december. Vi vet aldrig om expansionen kommer ske upp eller ner från ett lågvollaläge men att de i de flesta fall är värda att följa.

På ovansidan möter närmast 2219 följt av 2235-2242 och 2248-2252 samt 2267-2269.

På nedsidan möter närmast 2205-2195 följt av 2174 och gapet från den 9/1 som inleds vis 2160.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Det fortsätter att vara skvalpigt innanför begränsningarna för den senaste tradingrangen. Efter den senaste veckans nedgång utmanas nu både den stigande stödlinjen som förbinder bottnarna sedan i slutet av september, nacklinjen för den inverterade huvudskuldraformationen, fib 38% och dubbelnollenivån vid 2200. Även om det är ett starkt stödområde ser vi en del varningssignaler i form av negativa divergenser, avtagande volymbalans och bredd. Trots varningssignalerna anser jag att positiva fortsättningsformationer är köpvärda, åtminstone ner till 2120. Med den låga vollan bör fortsättningsformationer ta fart kring tydliga stödnivåer och utbrott som sker med tilltagande volym och starka stängningar. Jag är positiv på medel- och lång sikt.

Motstånd: 2219 / 2235-2242 / 2248-2252 / 2267-2269
Stöd: 2224 / 2210-2195 / 2189 / 2174 / 2160

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 30+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 42%.

SP500: Positiv minidivergens kring MA-200

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet är fångat i en tradingrange mellan 4195 och 4060 vilket är ett resultat av att det råder osäkerhet. När placerarkollektivet står och väger mellan tron på vidare uppgång eller kliva av för att invänta nästa rekyl leder det ofta till att man ”lägger örat till rälsen” och försöker tolka nyhetsflödet, som i sin tur leder till skvalpiga rörelser med tvära kast. Även om förutsättningarna är goda för att februari ska utvecklas positivt är det inte desto mindre en månad som är känd för att präglas av osäkerhet, rapport- och nyhetsstyrda rörelser. Den av begränsningarna för tradingrangen som tas ut eller punkteras kommer troligen ställa in siktet för den närmaste månaden eller månaderna. Kommer prisexpanstionen att ske norrut eller behövs ett djupare omtag? Det kommer bli en spännande vecka med Feds senaste protokoll på onsdag. Jag är fortfarande positiv på kort-, medel- och lång sikt.”

Den förkortade handelsveckan inleddes med att tradingrangen punkterades och avslutades med ett test av 200-dagars medelvärde. Totalt backade indexet med 2,7 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 3,4 procent. Det var den tredje veckan i rad som stängde på minus. Indexet har nu tagit sig ner till 200-dagars medelvärde som testades i fredags med en positiv reversalstapel.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde har planat ut och lutar nu bara svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras åter i zonen där vi rekommenderas att agera defensivt och vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymen har bortsett från i tisdags noterats strax under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade den 9/2 ett ganska högt negativt kors vilket indikerar att det behövs ytterligare rekyl eller konsolidering för att eliminera en del av de obalanser som uppstått. Nu testas stödet som nollzonen markerar.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu kring 60 procent vilket är den högsta nivån sedan början av januari 2022. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 8 procentenheter och stängde i fredags vid 21,7.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 5,8 procent vilket är under snittet som noteras vid 9,7 procent. Låg volla följs förr eller senare av hög volla och tilltagande prisrörelser. Nu blir det intressant att följa om tisdagens punktering av tradingrangen blir startskottet på den tilltagande prisrörelsen eller om det blir fredagens studs på MA-200.

I den positiva vågskålen:
– Så länge inte zonen vid 3800 (fib 50% för senaste uppgången) punkteras med en tydlig stängning är fortsättningsformationer köpvärda
– Bröt den 6/1 upp från området kring 3800
– Noteras över MA-100 och MA-200
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)

I den negativa vågskålen:
– Överköpt på medellång sikt
– Punkterade i fredags vattendelaren kring 4100
– Noteras under EMA-8, MA-20, MA-50 och standard line

På ovansidan möter närmast 3976 följt av zonen kring 3995-4005 och 4040 samt 4060.

På nedsidan möter närmast 3945 följt av 3930 och zonen vid 3905-3895.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ.

Sammanfattning: Den positiva trenden som startade med julrallyt höll i sig till fram till början av februari men därefter har indexet fångats i en tradingrange. Den senaste veckan har SP500 punkterat tradingrangen och rekylerat ner till MA-200 som just nu testas. I fredags bjöds vi på en positiv reversal kring just 200-dagars medelvärde där även fib 62% mötte upp. Än så länge håller nivån men om den punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in ner mot decemberlägsta kring 3800-3765. Om det visar sig att indexet punkterar MA-200 utan att snabbt återta nivån är det stor risk för ett tilltagande säljtryck. I den positiva kortsiktiga vågskålen höll MA-200 i samband med fredagens test, SMACD utmanar nollzonen och det effektuerades en positiv minidivergens mot cykelindikatorn i fredags.

Motstånd: 3976 / 3995-4005 / 4040 / 4060
Stöd: 3945 / 3930 / 3905-3895

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 18+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Avvakta nästa positiva fortsättningsformation

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det positiva utseendet och volymbalansen indikerar att den pågående kontraktionen kommer vara köpvärd så fort den elimineras av en positiv fortsättningsformation, förutsatt att inte priset brutit ner under 14500.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt och priset pendlade fram till i fredags mellan taket i tradingrangen och standard line. Veckan avslutades svagt och priset stängde för första gången under standard line sedan den 3 februari. Totalt backade DAX med 1,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 9,2 procent. I veckografen utvecklades en bearish engulfing.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen vände upp i mitten av oktober och är sedan den 8 november positiv men nu närmar sig medelvärdet som helst inte bör punkteras så att det blir negativt vilket det blir om bekräftelsenivån från den 10/1 punkteras.

SMACD lämnade den 26 januari ett högt negativt kors vilket är en varningssignal för att det kan behövas ytterligare en tid av konsolidering och eller rekyl för eliminera de spänningar som den kraftigt positiva årsinledningen skapat.

Sammanfattning: Efter tre veckors konsolidering punkterades tradingrangen och priset föll i fredags ner för att täppa till gapet från den 2 februari. Det positiva utseendet och volymbalansen indikerar att den pågående rekylen kommer vara köpvärd så fort den elimineras av en positiv fortsättningsformation, förutsatt att inte priset dessförinnan brutit ner under 14500 där troligen cloud span kommer möta upp. På ovansidan är det 15600 som behöver passeras för att ställa in siktet mot i första hand 16000-nivån. Mitt huvudspår är att indexet ska vidare upp men att det är stor risk för att rekylen kan hålla i sig ett tag till. Än så länge har vi inga signaler på att indexet toppat. Jag är positiv på både kort-, medel- och lång sikt.

Motstånd: 15350 / 15500 / 16000 / 16285
Stöd: 15180 / 15010-14990 / 14675 / 14500

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 42-.
– Next day forecast indikerar att det är 51 procents chans för uppgång under måndagen.

Securitas B: Positiv minidivergens kring AVWAP

Teknisk analys Securitas B: Det blev en effektuerad Shooting Stop ett par dagar efter föregående analys och så småningom även en 123:a. När aktien nådde upp till motståndet vid 96 kronor behövdes ett omtag kring MA-200 som efter en ny turtle soup strax innan jul fick aktien att dra upp till 105 kronor som nåddes för några veckor sedan. Under den pågående rekylen har inte en enda positiv fortsättningsformation effektuerats men nu är aktien nere på en mycket intressant nivå.

Den långa trenden som jag bland annat använder lutningen på 200-dagars medelvärde för identifiera är i stort sett helt platt. Trendfasindikatorn noteras i zonen som påtalar för oss att risken är stor för skvalpiga rörelser och tvära kast.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade den 31 januari ett relativt högt negativt kors och har nu fallit ner i den negativa delen under nollan.

Nu testas motpolen från augusti av och där möter även det förankrade volymviktade medelvärdet upp samtidigt som en positiv minidivergens effektuerades hos cykelindiaktorn i fredags.

Sammanfattning: I fredags effektuerades en positiv minidivergens kring en intressant stödnivå samtidigt som gummisnodden är hårt spänd på nedsidan. En positiv stängning i den övre tredjedelen av dagscandlen över föregående dags högsta är intressant att haka på. Om däremot 88 kronor punkteras idag, då väntar vi tills 85-kronorsnivån testas. När/om 92,50 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 92,50 nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras vid 87,80.

Motstånd: 90,50 / 91,85 / 94,50
Stöd: 88,00 / 86,25 / 81,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 22+.

Qualcomm Inc USD: Doji kring viktigt stöd

Teknisk analys Qualcomm Inc USD: Det blev en uppgång till 90-dollarsnivån efter föregående analys och när priset därefter testade av 50-dagars medelvärde kom köparna åter tillbaka och drev upp priset till 160-dollarsnivån innan husse kallade hem hunden. Sedan lågpunkten i början av november har aktien brutit upp genom MA-200 men håller just nu på att testa styrkan hos medelvärde efter att ha rekylerat ner för att täppa till gapet från den 23 januari.

Den långa trenden som jag använder primärtrenden och dess lutning för att peka ut är svagt nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är negativ men noteras högre än vid senaste lågpunkten i slutet av december, även om det är marginellt.

SMACD effektuerade den 8 februari ett högt negativt kors som triggade den pågående rekylen. Indikatorn har nu nått ner till nollzonen som tillsammans med gapet från 23 januari är ett viktigt stöd.

Sammanfattning: En passering av 200-dagars medelvärde, helst med tilltagande volym och en stängning över nivån i den övre tredjedelen av dagscandlen med tilltagande volym är köpvärd. Om 131 dollar nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag. Bjuds vi på en lång candle (2% range) efter att 131 dollar nåtts stängs en eventuell position direkt. Den initiala stoppen placeras strax under utbrottsstapeln som passerar MA-200.

Qualcomm kan köpas med ex.vis en minifuture.

Motstånd: 125,00 / 127,20 / 133,30
Stöd: 122,90 / 117,35 / 114,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 21+.