BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 9 – 2024

OMXS30: Ny årshögsta med negativ divergens

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Med positiv volymbalans och trendfasindikator talar det mesta för fortsatt uppgång. Det som däremot varnar för att en rekyl är nära förestående är fredagens stängning 23 procent över det övre bollingerbandet (men det bör nämnas att bredden mellan banden är liten) och en notering kring den övre svansen för årshögstastapeln den 2 januari. Om det visar sig att nästa topp blir lägre än 2418, vilket vi inte vet förrän 2286 punkteras, är det en tydligt negativ pusselbit. Vi vet att expansioner från lågvollalägen i regel blir kraftfulla och passeras årshögsta vid 2418 utan att snabbt punkteras ställs siktet in mot ATH-noteringen vid 2467 som sattes den 4 januari 2022. Det som skulle hota det positiva utseendet är om zonen vid 2200 ger vika utan att snabbt återtas, men det det återkommer jag till om så blir fallet.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av årshögstanoteringen vid 2418 som efter onsdagens doji togs ut. Veckan avslutades med en positiv reversal från utbrottsnivån som slutade som en bullish engulfing. Totalt steg OMXS30 med 1,1 procent veckan som gick vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 1,6 procent. För andra veckan i rad utvecklades veckocandlen som en fortsättningsformation. I NWF (Next Week Forecast) noteras nu en +2/+5 vilket jag hittar vid 4 tillfällen sedan 2001 och vid 3 av dessa har indexet fortsatt upp även den följande veckan. Naturligtvis är 4 tillfällen inte något man kan dra några slutsatser av.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen har hela veckan noterats lägre än snittet vilket är en heads up när uppgångar inte korrelerar med engagemanget. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december.

SMACD lämnade den 26 januari en köpsignal som fortfarande är i spel även om momentumet ser ut att avta. De korta momentumindikatorna noteras nu i överköpta områden.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 46 procent. Just nu är det 69 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 4,7 procent vilket är lägre än snittet som noteras vid 5,4 procent.

På ovansidan möter närmast 2442 följt av den senaste ATH-noteringen vid 2467 och 2475 samt området vid 2490-2510.

På nedsidan möter närmast utbrottsnivån vid 2420-2416 följt av zonen mellan 2410-2390 och 2377-2375 samt 2365.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Trenden är positiv på både kort- och lång sikt vilket tillsammans med volymbalansen talar för att rekyler kommer bli köpvärda. Det är nu ungefär 1,3 procent upp till den senaste ATH-noteringen från början av januari 2022. Den senaste veckans uppgång har fått gummisnodden RSI-2 att bli extremt hårt spänd på ovansidan (>99%). Vid liknande tillfällen, i positivt börsklimat, har indexet stått lägre en vecka senare vid 26 av de 45 tillfällen jag hittar sedan 1997. Snittutvecklingen har varit -0,4 procent vid dessa 45 tillfällen på 5 dagars sikt. Vid 4 av dessa tillfällen har indexet fallit med mer än 4 procent den kommande veckan och senast det inträffade var i början av mars 2000. Om vi istället studerar vad som hänt på en månads sikt har det istället blivit uppgångar vid 67 procent av dessa tillfällen. Säsongsmässigt har däremot den kommande månaden varit skvalpig med lite dragning söderut innan det riktiga vårrallyt dragit igång. Den senaste uppgången är inte heller lika kraftfull som den vi såg innan årsskiftet. Så vad kan vi nu vänta oss efter 8 dagars konstant uppgång? Senast vi såg ett liknande utseende var i september 2018 och då krävdes ett par rejäla omtag innan köparna åter vågade sig tillbaka, men trenden är starkare idag. Det som skulle hota det positiva utseendet är en punktering av årslägsta vid 2285 men dessförinnan möter både MA-20-, MA-50 och standard line upp.

Motstånd: 2442 / 2467 / 2475 / 2490-2510
Stöd: 2420-2416 / 2410-2390 / 2377-2375 / 2365

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 82-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 60%.

SP500: Drar upp över 5000 och avslutar veckan med ny ATH

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Som jag skrivit många gånger är edgen för åtminstone två års positiv börsutveckling goda efter en avslutad björnmarknad. Om indexet följer historien hyfsat hittar vi nästa delmål att bevaka upp mot 5600 och de nivåer som Gann pekar ut är 5520, 5680, 5850 och 6020. På vägen norröver kommer vi oavsett hur långt upp denna bullmarknad når att bjudas på rekyler och nedgångar, där vissa blir utmanande. På lång sikt hittar vi kanaltaket för den övergripande långa trenden kring 6000 och med den snittuppgång vi haft i bullmarknader kan det ta bortemot 1-1,5 år innan vi är där. Vad vill jag ha sagt med detta? Jo, att vi med mycket stor säkerhet kommer bjudas på nedgångar som i vissa fall kommer bli utmanande men så länge volymbalansen och trendfasindikatorn inte varnar för mer än rimliga rekyler ska vi vara köpare så fort vi bjuds på fortsättningsformationer i samband med rekyler.”

Efter att veckan inletts med ett misslyckat test av motståndet kring 5040-5050 behövdes ett nytt omtag ner kring 20-dagars medelvärde som även denna gång lockade tillbaka köparna. Efter två positiva reversaler vid MA-20 drog indexet upp för att avsluta veckan med två nya ATH-noteringar. Totalt steg S&P 500 med 1,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,7 procent. I veckografen var det den 7:e veckan i rad som stängde i den övre delen och det liknar utseende i mitten av december.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden med G-krafterna sorterade för uppgång. Avståndet ner till 200-dagars medelvärde är nu det största sedan juli 2021. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Nivån är dock extremt hög och det gör indexet känsligt exogen information.

Volymen har legat under snittet större delen av veckan men i torsdags var den något över. Volymbalansen är positiv sedan 7/11.

SMACD effektuerades ett högt negativt kors i torsdags vilket är en varningssignal för att en lokal topp eller konsolidering närmar sig.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 77 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) backade med 3,4 procentenheter den gångna veckan och noteras nu vid 13,8.

Bredden mellan bollingerbanden är just nu 4,8 procent vilket är något lägre än snittet vid 5,6 procent.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2-2023 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Tog den 20/11 ut även septembertoppen vid 4541
– Både lagging line och priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– Återtog MA-20 den 18/1 MA-20
– Multipla ATH den senaste månaden, senast i fredags

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt överköpt med hårt spända momentumindikatorer
– Trendfasindikatorn noteras på en nivå där risken för en signifikant topp är stor när indikatorn vänder ner
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer
– Negativ divergens mot volym och bredd

På ovansidan möter närmast 5111 följt av 5128 och 5145 samt 5175 men framförallt området vid 5190-5210.

På nedsidan möter närmast 5076 följt av utbrottsnivån vid 5048 och 5039 samt zonen mellan 5010-4990.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Efter att den gångna veckan inledde med en nedgång sög återigen 20-dagars medelvärde upp säljtrycket. De senaste dagarnas uppgång har dock fått gummisnodden (RSI-2) att noteras över 90 vilket innebär att den är spänd. I positivt börsklimat har det lett till att nästa vecka stiger i 58% av de 798 liknande tillfällen jag hittar sedan 1997*. Historiskt är dock indexet inne i en av de svagare perioderna och från nu till den 12 mars har snittutvecklingen varit -1,6% och det har varit nedgångar under denna period vi 54% av åren från 1997*. Det vi ska vara medvetna om är att det just nu är några få aktier (främst Nvidia senaste dagarna) som lyfter indexet och börsen generellt. Så länge inte kritiska sentimentsnivåer punkteras utan att snabbt återtas talar det mesta för att indexet kommer dra vidare upp. Om vi tar en kik på vad som hänt när indexet stigit lika mycket som nu (eller mer) de senaste tre månaderna och Stochastic (kortsiktigt momentum) är extremt spänt på ovansidan har indexet stått högre i 90% av fallen tre månader senare. Snittuppgången har då varit 4,6% för de kommande tre månaderna*. Vid något av dessa tillfällen har dock indexet fallit med 13 procent men inte desto mindre är det utifrån historien goda möjligheter till en stark vår- och försommar. Det jag inte vill se nu är att uppgångstakten tilltar så att den blir parabolisk för då är det risk för en mer utmanande framtid än vad jag önskar. Den första medellångsiktiga vattendelaren hittar vi kring 4800/4700 där bla cloud span b möter upp. För tillfället rekommenderar trendfasindikatorn och volymbalansen oss att invänta rekyler och agera på positiva fortsättningsformationer men vara försiktiga med att jaga priset.

*) Statistik från Aktieanalys.se

Motstånd: 5111 / 5128 / 5145 / 5175 / 5190-5210
Stöd: 5076 / 5048 / 5039 / 5010-4990

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 73+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 43%.

DAX: Multipla ATH-noteringar men med negativ divergens

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu blir det intressant att se om dojin i fredags och i veckografen är en indikation på att det behövs en rekyl eller om de passeras och stärker köptrycket. Mitt huvudspår är att en kommande rekyl blir köpvärd och att indexet därefter inleder nästa positiva trendben och vårrallyt.”

Den gångna veckan inleddes med ett återtest av utbrottsnivån vid 17000 som tillsammans med den kortsiktiga sentimentsnivån EMA-8 respekterades. När dojin kring utbrottsnivån passerades triggades inte oväntat ett kraftigt köptryck. Den gångna veckan avslutades med två nya ATH-noteringar. DAX steg totalt med 1,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,0 procent. i veckografen bildades en positiv fortsättningsformation. I NDF indikeras att det är över 75 chans till att den kommande veckan inleds positivt. Avslutningen på februari har historiskt varit god när det varit skottår, som i år.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång.
Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen blev åter positiv i slutet av veckan.

SMACD avslutade veckan med en köpsigna men vi ska komma ihåg att det är med en negativ divergens och när toppen i början av februari.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 3,4 procent vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 4,8 procent.

Sammanfattning: Även om de senaste dagarna fått DAX att bli extremt överköpt enligt de korta momentumindikatorerna talar historien vid en liknande veckouppgång och en lika hårt spänd gummisnodd för att indexet även den kommande veckan ska utvecklas positivt. Vid de 238 liknande tillfällen jag hittar sedan 1997 har indexet fortsatt upp den kommande veckan vid 59% av dessa. Vid 6 av dessa tillfällen har dock den kommande veckan inneburit nedgångar på mer än 5 procent vilket vi såg senast i juni 2016. Mot denna statisik talar den historiskt säsongsmässiga utveckling där DAX har en snittutveckling från idag till den 13 mars på -1,7%. Så länge indexet noterar nya högre högsta och rekylerna sugs upp på allt högre nivåer kommer jag vara positiv till att köpa fortsättningsformationer kring stödnivåer (låg volla). Om en eventuell rekyl leder till att standard line vid 17000 punkteras ställs siktet till att börja med in mot 16770.

Motstånd: 17450 / 17500 / 17535 / 17815
Stöd: 17355 / 17275 / 17155 / 17020-16980 / 16840-16790

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 80+.
– Next day forecast indikerar att det är 76 procents chans för uppgång under måndagen.

Tele2 B: På väg in i en historiskt stark period

Teknisk analys Tele2 B: Det blev inget positivt gap upp i samband med den senaste analysen utan en ny lägre topp och en nedgång till 82-kronorsnivån innan köparna åter visade sig. Nu fångas aktien innanför en range mellan 81,70 och 85,00. Den av dessa nivåer som tas ut eller punkteras kommer ställa in siktet mot oktoberlägsta eller februarihögsta.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera lutar nedåt. Trendfasindikatorn är på väg ner i zonen där det är större risk för ned- än uppgång.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade i fredags ett positivt kors men nu vill jag se att divergensen mot signallinjen tilltar.

Vollan är något lägre än snittet vilket gynnar utbrott.

Sammanfattning: Tele2 är fångad innanför en relativt tajt range mellan 82- och 85-kronor och ser ut att vara på väg ut ur en range. Vid dessa lägen bör man vänta på att utbrottet sker då risken annars är mycket stor för bakslag. Sedan någon vecka tillbaka ser vi tecken på att blankningarna minskar och det är ytterligare en pusselbit som kan stärka ett utbrott upp genom 85-kronorsnivån. En annan sådan är att tiden från nu och fram till slutet av april historiskt har varit en stark period för Tele2 B, då aktien stigit vid 6 av 10 år sedan 1997. Den historiska snittutvecklingen har varit hela 10,3 procent för perioden. Om det istället visar sig att 82 kronor punkteras utan att snabbt återtas är risken stor för en nedgång mot oktoberlägsta kring 78 kronor.

Motstånd: 85,00 / 85,75 / 89,50-90,00
Stöd: 82,15 / 81,70 / 79,30 / 77,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 30-.

Hexagon B: Tredje gången gillt?

Teknisk analys Hexagon B: Det skulle ta fram till den 2 november innan vi bjöds på en stark stängning över föregående dags högsta (fortsättningsformation) efter den senaste analysen, men det blev startskottet på en uppgång med hela 30 de närmaste 6 veckorna. Därefter har Hexagon konsoliderat uppgången men ser åter ut att ladda för ett utbrott.

Den långa trenden som jag definierar genom bla lutningen av 200-dagars medelvärde saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noterades sedan den 5 december i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. En av dessa är utbrott vid låg volla.

Volymbalansen är positiv sedan den 20 november.

SMACD lämnade en köpsignal den 2 februari och har sedan dess effektuerat två positiva trampoliner, senast i torsdags.

Sammanfattning: Vollan är låg men på kort sikt är gummisnodden hårt spänd kring decembertoppen vid 122 kronor. Detta utseende har i ungefär hälften av de tillfällen jag hittar sedan 1997 lett till en kortsiktig rekyl men på en månads sikt har det istället noterats uppgångar i 60 procent av fallen och snittet för alla tillfällen har då varit en uppgång med 1,6 procent den närmaste månaden. Säsongsmässigt har Hexagon tillhört en av de bästa aktierna under våren. I 69 procent av åren har perioden från nu till början av juni inneburit uppgångar och snittutvecklingen för denna period har varit hela 16 procent historiskt. Nu testas decembertoppen vid 122 kronor för tredje gången och redan ett gap över nivån kan vara värt att agera på. När/om 130 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 130 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras vid 115,60.

Motstånd: 122,00 / 125,00 / 131,50
Stöd: 120,30 / 118,75 / 117,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 69+.