BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 9

OMXS30: Siktet inställt mot lågpunkten i 8V-cykeln

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om det råder en viss spänning ner mot framförallt de längre medelvärdena och dessutom en viss negativ divergens har vi ännu inte fått någon signal som tyder på att den nuvarande uppgångsfasen är på väg att toppa. Etablerar sig indexet under i första hand EMA-8 och därefter MA-20 talar mycket för att siktet ställts in mot nästa signifikanta lågpunkt i 8-veckorscykeln. På längre sikt pekar allt mot nya högre höjder.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång upp mot 1590-nivån som testades av varje dag fram till i fredags då den negativa haramin från i onsdags bekräftades. OMXS30 föll då ner mot MA-20 där köparna stod beredda att suga upp säljtrycket. Totalt blev resultatet för den gångna veckan en marginell nedgång med 0,05 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 3,5 procent. Det senaste året har indexet stigit med lite mer än 15 procent.

Fram till i fredags såg månadsgrafen ut att stänga positivt men när veckan inleds är det inte mer än 3 punkter ner till den nivå då svansen på ovansidan kommer att bli mer än halva månadsstapeln. Om det visar sig att februaristapeln stänger i den nedre delen blir det första gången sedan oktober med en negativ månadsstapel. Varje månad sedan juli har dock månadsstängningarna skett högre än månaden före vilket innebär 8 gröna candlesticks i rad och det är inte ofta vi ser det.

I veckografen utvecklades den gångna veckan till en bearish shooting star och det är första gången sedan december som vi får en negativ omslagsformation i veckografen.

Inför fredagen skrev jag: ”Med två haramistaplar efter varandra är det minst sagt spännande att se om det är en upp- eller urladdning vi ser. Just nu bevakar jag i första hand 1570 som om nivån punkteras med dagsstängning troligen kommer att trigga en del säljtryck.” I fredags skedde stängningen precis vid 1570 och om den nivån punkteras utan att snabbt återtas blir det spännande att se var nästa lågpunkt hamnar.

Volymen var högre än snittet den gångna veckan och högst var den i fredags då den noterades 7 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Svagaste sektor var fortsatt råvaror. Boliden backade 2,2 procent. Guldpriset steg, men guldproducenten Semafo föll när USA-börserna öppnade och stängde 2,3 procent lägre.

Ericsson bröt under torsdagen en positiv tvåveckorstrend och var 1 procent ned på fredagen.

Endast 41 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar steg den gångna veckan och bara 20 procent av dem i fredags. Bästa sektorer kraftbolag och teknik där Ericsson naturligtvis var en bidragande faktor. Sämst gick oljebolag och konsumenttjänster.

Primärtrenden lutar svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,2 vilket säger oss att vi alltmer ska fokusera på trendföljande strategier där vi agerar på fortsättningsformationer i samband med rekyler och även köper utbrott med breda stoppar om vollan är låg.

Avståndet ner till primärtrenden var i början av den gångna veckan kring 10 procent och vi vet att det inte är någon bra tajming att då med negativa divergens ta nya positioner för uppgång.

MACD lämnade den 25 januari den första köpsignalen sedan början av november men nu ser det ut som att den för första gången sedan den 22 december kommer att elimineras av en säljsignal (som vi dock inte ska fästa för mycket vikt vid när det en positiv trend som präglar sentimentet.

Dagsmomentum har sedan slutet av januari noterats i en relativt tajt range men med siktet inställt norrut men i fredags punkterades bekräftelsenivån och månadsmedelvärdet.

Cykelindikatorn var den 15 februari uppe över 90 men har nu vänt ner och noteras inför veckostarten kring 53 vilket inte är någon optimial nivå att leta efter positioner för uppgång.

OMXS30 rör sig normalt i 8-veckorscykler och med 70 procents chans får vi en signifikant lågpunkt i tidsspannet 33-47 dagar vilket skulle vara mellan den 28/2 och 20/3. Historiskt vet vi att februari tillhör de bästa månaderna på året och sedan 1990 är det bara vid 7 gånger som månaden inte genererat uppgångar.

Historiskt har OMXS30 stigit i ungefär 60 procent av fallen den kommande veckan.

På ovansidan möter först 1578 följt av 1598 och förra veckans högsta vid 1594.

På nedsidan möter först 1569-1563 följt av 1556 och därefter golvet i den stigande kanalen kring 1550.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1436 och framför allt att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge MA-50 pekar upp och kursen håller sig ovanför, eller vänder upp i zonen mellan MA-50 och MA-100.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv till utvecklingen så länge inte golvet i den stigande trendkanalen kring 1550 punkteras utan att snabbt återtas. En ny högre pivotbotten än 1529 kommer jag tolka som fortsatt styrka men det är intressant att haka på för uppgång åtminstone ner till 1500 och förmodligen längre ner än så men det återkommer jag till när vi ser hur/om nivån kommer att testas av. I den negativa vågskålen är de kortare momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan och det råder en viss negativ divergens.

Sammanfattning: Efter dubbla haramiformationer avslutades den gångna veckan med en punktering av den korta sentimentsnivån EMA-8 och en stängning kring 1570-nivån. Om den korta sentimentsnivån återtas ställs siktet i första hand in mot 1594-1600. Det råder fortfarande en viss tveksamhet i den rådande uppgången och även en negativ divergens. Om köparna kommer tillbaks och presterar kraftfullare candlesticks är det mycket som talar för ytterligare uppgångar, åtminstone på sikt. om det skulle visa sig att indexet etablerar sig under primärtrenden och de längre medelvärdena kan det bli dags att omvärdera det positiva utseendet men inte förr.

Motstånd: 1585 / 1596-1600 / 1627 / 1653
Stöd: 1563 / 1559 / 1548 / 1521 / 1493

SP500: Lite väl utbredd eufori

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om vi på några veckors sikt kommer att få se fortsatta uppgångar för att många intalar sig att ”det är skillnad denna gång” kommer vi snart få en rekyl som kyler av tillställningen. Än så länge ser vi inga candlesticksformationer som indikerar att indexet toppat men redan om den korta sentimentsnivån vid EMA-8 punkteras utan att snabbt återtas kan det vara startskottet på en rekyl som kommer vara positiv så länge inte golvet i den stigande kanalen punkteras med kraft.”

Den gångna veckan inledde upp till motståndsnivån kring 2370 och totalt adderades 0,7 procent vilket innebär att årets uppgång efter nya ATH:s nu skrivs till 5,7 procent. Uppgången sedan februari förra året noteras nu kring 21 procent.

Vi måste förflyttas oss tillbaks till mars 2016 för att hitta en månad som stigit lika mycket som februari i år.

I veckografen har de senaste åtta veckostaplarna varit gröna med stängningar i de övre delarna. SP500-indexet är nu överköpt och det behövs en rekyl då det är dålig tajming att jaga priset på nuvarnde nivå.

Volymen den gångna veckan var högre än veckan innan och noterades endast marginellt under den genomsnittliga årsveckovolymen. Volymbalansen är fortfarande uppe på samma nivå som den 18 augusti och pekar stadigt upp.

VIX föll med marginella 0,2 procent under veckan till 11,5.Fear & Greed-indexet sjönk från 77 till 69 den gångna veckan och har därmed lämnat ”extreme greed” noteras nu i greed-området.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2170 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras inför veckostarten vid 2179. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi, om utvecklingen fortsätter med avtagande trendstyrka, bör vara allt kortsiktigare.

Cykelindikatorn visar nu tecken på att vända ner från en nivå över 95 och det råder med andra ord en negativ minidivergens som visserligen inte är en säljsignal men väl påtalar att vi när det bjuds på en negativ candlesticksformation ska vara beredda på att ta hem vinst.

MACD lämnade den 9 februari en ny köpsignal i den positiva delen som eliminerar säljsignalen från den 31 januari. Det vi ska hålla koll på är om den negativa divergens följs av en säljsignal i prisgrafen.

Dagsmomentum noteras kring den högsta nivån på över 20 år. Det finns ingen naturlag som säger att det måste leda till en rekyl men att jaga priset nu efter en uppgång som fått varningslamporna att blinka rött är vanskligt men kan självklart leda till ytterligare uppgångar. Den som kliver på ska dock vara medveten om att det är en betydligt sämre riskkvot än normalt.

På ovansidan möter först 2369 följt av 2385 men framförallt på sikt taket i den stigande kanalen som just nu noteras kring 2430.

På nedsidan möter först 2355-2350 fölt av framförallt 2300.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 23/2 vid 2368,30
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– Negativa divergenser mot momentumindikatorerna
– VIX varnar för eufori
– Risk för en 5-10 procentig rekyl inom den närmaste månaden
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone 2200 och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) fortsätter indexet att bryta ut uppåt men det positiva utseendet är på väg att bli lite väl euforiskt.

Sammanfattning: Man behöver inte några större tekniska kunskaper för att konstatera att SP500 behöver en paus eller ännu hellre en hälsosam rekyl. Så länge en rekyl inte punkterar 50-dagars medeltal är den i allra högsta grad hälsosam och kan vara så hela vägen ner mot golvet i den stigande kanalen. På något längre sikt är rekyler positiva så länge vi inte bjuds på månadsstängningar under årsmedelvärdet. Än så länge har vi ingen candlesticksformation som indikerar en topp men redan en dagsstängning under EMA-8 kan få köpintresset att avta.

Motstånd: 2370 / 2374 / 2385 / 2397
Stöd: 2355-2350 / 2339 / 2327 / 2300

DAX: Överköpt kring utmanande motstånd

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I början av året toppade dagsmomentum kring 80 som är en historiskt hög noteringar och därefter har vi sett allt lägre toppar vilket tyder på att det råder en viss tveksamhet hos köparna när årshögstanivån närmar sig.”

Den gångna veckan inleddes positivt och bröt upp mot 12000-nivån men avslutades något svagare vilket resulterade i en måttlig uppgång med 0,4 procent. Sedan årsskiftet har DAX-indexet stigit med 2,8 procent och det senaste året med 26 procent.

I månadsgrafen har både januari och februari tydliga svansar på ovansidan och påminner till viss del om inledningen på 2015. I veckografen noteras de senaste två veckorna med allt längre svansar på ovansidan vilket i dagsgrafen visar sig som negativa divergenser mot de flesta momentumindikatorer.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden utvecklats positivt i ungefär 60 procent av åren. Så länge inte 11400 punkteras utan att snabbt återtas är det mer som talar för att uppgången kommer att fortsätta och även om en rekyl blir djupare än så ska vi vara försiktiga med att gå emot den rådande upptrenden.

Volymen i fredags var 33 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,3 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier och agera för uppgång när vi bjuds på positiva fortsättningsformationer och utbrott om det inte sker med hög volla.

I början av året toppade dagsmomentum kring 80 som är en historiskt hög notering och därefter har vi sett allt lägre toppar vilket tyder på att det råder en viss tveksamhet hos köparna när årshögstanivån närmar sig.

Sammanfattning: Det är gott om varningssignaler men även om DAX rekylerade ner i slutet på veckan kom ändå köparna tillbaks och etablerade en svans på nedsidan i fredags. Rekyler är köpvärda vid positiva fortsättningsformationer så länge inte golvet i den stigande kanalen punkteras utan att snabbt återtas.

Motstånd: 11926 / 12040 / 12248 / 12460
Stöd: 11715 / 11612 / 11400 / 11187

SSAB: Hammer vid stöd och nedre bollingerbandet

Teknisk analys SSAB A: Det var bra tajming på föregående analys och aktien har nu fortsatt ner till stödet vid 36 kronor, en nedgång med över 10 procent sedan toppen för någon vecka sedan.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är uppåtriktad och G-krafterna är sorterade för en långsiktig uppgång. Trendfasindikatorn skrivs till +2,5 vilket innebär att vi företrädesvis ska leta efter positiva fortsättningsformationer och utbrott när tajmingen talar för det.

Vid högvolatila stigande trender ska vi alltid se till att ha med oss minst följande tre pusselbitar: Trend, Cykler och momentum.

Trenden är positiv även om det finns ett visst hot nu när både MA-20 och MA-50 planat ut. Om det visar sig att fredagens lägsta punkteras ställs siktet in mot golvet i den stigande kanalen. Trendstyrkan är hyfsat och ADX noteras kring 23,5 och ser ut att vända upp. Cykelindikatorn vänder upp från en låg nivå samtidigt som vi i fredags bjöds på en positiv reversalformation kring stödnivån 36 kronor.

Sammanfattning: Om 37 kronor tas ut idag och börsklimatet (OMXS30) är stigande och positivt får vi en signal om uppgång mot i första hand 38,30 (+3,5%) och där flyttar vi upp den stoppen, som initialt placeras kring 35,30 till strax under föregående dags lägsta och stänger halva positionen. Resten rids tills föregående dags lägsta punkteras.

Motstånd: 37,00 / 37,70 / 39,15 / 40,60
Stöd: 35,60 / 34,80 / 33,35 / 31,90

HM B: Stort säljtryck vid punktering av vattendelaren

Teknisk analys H&M B: För några dagar sedan skrev jag och påtalade att den formation som tog upp kursen mot den fallande motståndslinjen kunde vara intressant om shooting stop-stapeln vid 249 kronor togs ut, förutsatt att MA-20 pekade uppåt.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde lutar fortfarande nedåt och trendfasindikatorn noteras kring -1,3 indikerar att vi företrädesvis ska navigera för nedgång.

För en vecka sedan skrev jag: ”Punkteras 240 kronorsnivån ökar sannolikheten för att säljtrycket tilltar och tidigare bottnar kommer att testas.”

I fredags punkterades 240-kronorsnivån och det med en stor röd candle som stängde i den absolut nedersta delen. Volymen var klart över tremånaderssnittet och den högsta sedan den 1 februari. Volymbalansen fortsätter att vara negativ och pekar än så länge nedåt.

Vi ser i prisgrafen och även med stöd av S.A.L.T. att det är intressant att bevaka området kring 241,50-241,00 kronor där det varit lite platåer i de kortare tidsupplösningarna. Det innebär att vi får en kortare uppstuds upp kring dessa nivåer och tecken på att köptrycket då avtar är det bara att gå kort, speciellt om OMXS30 då är negativt.

Sammanfattning: När kursen faller brant med stor volym och stänger i de nedre 10 procenten är det mycket talar för fortsatt nedgång men vi ska först hålla koll på (i detta fall) om köptrycket avtar vid en eventuellt kortare uppstuds mot 241,50-241,00 kronor. I så fall kan vi gå kort ner mot 235 kronor till att börja med där vi kan ta hem halva vinsten och rida resten genom att flytta med stoppen ner till strax ovanför gårdagens högsta. Den initiala stoppen placeras strax ovanför 242,20.

Motstånd: 243,45 / 248,40 / 256,00 / 263,55
Stöd: 235,85 / 234,00 / 233,15 / 225,60 / 217,95