BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 9

OMXS30: Kortsiktigt överköpt när kanaltaket närmar sig

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om den senaste veckan visat att köparna inte är uträknade ska vi fortsatt vara beredda på tvära kast. Närmast på nedsidan håller jag nu koll på området mellan En snabb titt med Ichimoku säger oss att det är risk för lite skvalpiga rörelser mellan 1568 och 1522 samtidigt som både den historiska och framåtblickande komponenten är svagt negativ. I den svagt positiva vågskålen noterar vi de högre lägstanoteringarna.”

Veckan inleddes med en dark cloud cover som eliminerades redan under tisdagen. Totalt steg den gångna veckan med 1,3 procent vilket innebär att årets nedgång nu eliminerats och noteringen ligger kring samma nivå som vid årsskiftet.

I månadsgrafen noteras februari än så länge som en dark cloud cover och noteringen är än så länge under årsmedelvärdet. I veckografen noteras fortfarande kursen innanför begränsningarna för den kraftfulla negativa veckostapel vi bjöds på för tre veckor sedan. I dagsgrafen har kursen stigit med 5 procent på två veckor vilket medfört att stochastic noteras kring 88 samtidigt som det råder en negativ minidivergens.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde har de senaste veckorna vridit ner och sedan början av februari tyngs indexet av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs till -0,4 vilket påtalar att vi ska vara både kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymen den gångna veckan var den lägsta sedan första veckan i januari.

Volymbalansen visar nu lite tecken på att eventuellt vända upp och noteras nu kring motståndet från strax innan årsskiftet. Det är dock en bit kvar till bekräftelsenivån från slutet av januari.

Bästa sektorer den gångna veckan blev oljebolag och kraftbolag medan hälsovård coh detaljhandel var de enda två sektorer som stängde på rött.

Bredden som jag den senaste tiden åter klagat på var svag även den gångna veckan då endast 45 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar steg. Sedan årsskiftet är det bara 42 procent som noteras högre.

På ovansidan möter närmast motståndsområdet kring 1580 följt av 1585 och därefter den fallande motståndslinjen som möter upp vid 1590.

På nedsidan hittar vi stöd vid 1568 följt av 1550 och 1539 men framförallt 1520.

På lång sikt är jag nu neutral men om nästa signifikanta topp blir lägre än 1648 eller om indexet etablerar sig under 1488 övergår jag till att tolka sentimentet negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ så länge indexet misslyckas med att ta tillbaks 50-dagars medelvärde som dessutom lutar nedåt under primärtrenden. Om det visar sig att fredagens lägsta vid 1500 håller utan att punkteras är det en första positiv pusselbit.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv så länge inte OMXS30 etablerar sig under 20-dagars medelvärde eller åter noterar lägre högsta och lägstanoteringar.

Sammanfattning: Vid negativa minidivergenser där samtidigt Stochastic noterats lika högt som nu har kursen stått lägre vid 53 procent av de 111 fall som det inträffat sedan 2002, med i snitt 0,3 procent fem dagar senare. Även om kursen fortsätter upp är alltså risken för en pausformation eller en mindre rekyl något större än för fortsatt uppgång den närmaste veckan. Det som blir intressant att studera är hur djupt kursen behöver ner innan köparna suger upp säljtrycket. Risken är stor för en tid med lite pausliknande rörelser.

Motstånd: 1582 / 1591 / 1600 / 1612
Stöd: 1568 / 1563 / 1550 / 1539

SP500: Bryter upp ur flaggformation

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”När jag letar efter sex dagars uppgång hittar jag 41 tillfällen sedan 1997 och vid 59 procent av dessa har nästa börsdag utvecklats negativt. Studerar vi vad som hänt på en veckas sikt har indexet däremot stått högre i 61 procent av fallen. Om fredagens högsta vid 2754,4 tas ut ställs siktet in mot taket i den stigande kanalen men vi ska vara beredda på att tisdagen kan inledas med en mindre rekyl (stängt idag måndag för att fira presidenten). Om nästa lågpunkt noteras högre än 2645 talar mer för fortsatt upp- än nedgång både på kort- och lång sikt.”

SP500 inledde den gångna veckan nedåt men när gapet mellan onsdagen och torsdagen täppts till kring 2700 sög köparna upp säljtrycket. Veckan avslutades starkt och fredagens stängning var den högsta på 14 handelsdagar. Totalt resulterade den starka veckoavslutningen i en total uppgång med 0,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 2,8 procent.

Uppgången sedan lågpunkten för två veckor sedan och den senaste veckans rekyl tolkar jag som en flagga. Den matematiska målkursen för en formation som denna är upp mot 2950 vilket innebär att ATH-noteringen från slutet av januari kan vara på väg att tas ut. Det som gör mig lite tveksam till att det kommer att ske inom kort är det utseende som brukar prägla börsen efter ett vattenfallsliknande nedställ. Det vanligaste är att vi bjuds på ett återtest av lågpunkten efter mellan 1-2 månader.

Årsmedelvärdet som just nu noteras kring 2543 och primärtrenden har nu nått upp till 2553. Trendfasindikatorn har med den senaste veckans nedgång fallit tillbaks till +1,0 och vi kan inte räkna bort risken för tvära kast.

Dagsmomentum håller på att testa av 50-nivån och om uppgången fortsätter ser jag det som en köpsignal som kan bekräfta flaggformationen.

Volymen den gångna veckan har varje dag legat under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna och i fredags var den 16 procent under. Volymbalansen noteras fortfarande stigande och ovanför tremånaderssnittet.

Bredden mellan bollingerbanden (kortsiktiga vollan) är nu uppe på den högsta nivån sedan den 28 januari 2016 och risken för en stundande kortsiktigt pivottopp har ökat. Vi ska inte måla någon på väggen men likheterna med 2007 flåsar mig lite i nacken.

VIX föll den gångna veckan med 15,3 procent för att stänga kring 16,5.

På ovansidan möter närmast 2760 följt av 2800 och naturligtvis ATH-noteringen kring 2873.

På nedsidan möter först zonen kring 2729 följt av 2700 och zonen vid 2647-2625.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 26/1 vid 2872,9
– Bullish harami i veckografen
– Placerarkollektivet söker åter risk
– Första köpsignalen sedan den 4 januari i MACD

I den negativa vågskålen:
– Det är först efter nya högre lågpunkter och därefter högre toppar som vi kan blåsa faran över
– Det kan vara en tjurfälla som håller på att slå igen men det kommer nästa lågpunkt visa

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler och bekräftade omslag är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral och kommer att bli positiv om inte MA-50 punkteras med alltför stor kraft de närmaste dagarna.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt positiv men om vi får se nya lägre lägsta som följs av lägre pivottoppar blir jag åter negativ.

Sammanfattning: Efter den initiala nedgången förra veckan kom köparna tillbaks och sög upp säljtrycket kring den psykologiska 2700-nivån. Såvida inte den rådande flaggformationen fallerar är nu siktet inställt mot 2950-nivån och eventuellt 3000. Om uppgången fortsätter utan några tecken på rekyl eller andhämtningspaus kan det börja gå tungt kring 2800-nivån. Vid nedställ likt det vi bjöds på för några veckor sedan har det i de flesta fall lett till återtest av nivån någon månad senare och det ska bli intressant att se om så blir fallet även denna gång.

Motstånd: 2756-2760 / 2800 / 2834 / 2873
Stöd: 2729-2725 / 2700 / 2667 / 2634

DAX: Laddar för en uppgång mot primärtrenden

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”För tillfället är jag neutral till DAX och det är stor risk för en period av skvalpiga rörelser.”

Den gångna veckan har präglats av skvalpiga rörelser där 12500 agerar närmaste motstånd på ovansidan och veckans lägsta från i torsdags blev 12284. Totalt innebar den gångna veckan en uppgång med 0,3 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 3,4 procent.

I månadsgrafen noteras februari än så länge som en bearish engulfing medan den gångna veckan fick utseendet av harmmer strax under 12500.

Den långa trenden, men även de korta- och medellånga har börjat peka nedåt och trendfasindikatorn har sedan början av november fallit och noteras inför veckostarten kring -0,3 vilket innebär att vi ska applicera kortsiktiga företrädesvis jämviktspendlande strategier.

Sammanfattning: Sedan lågpunkten den 9 februari har vi bjudits på två nya högre lägsta vilket är positivt och det är förmodligen bara en tidsfråga tills vi ser ett utbrott uppåt. På ovansidan möter först 12600-området och fib 38% och därefter primärtrenden kring 12740. För att inte ett alltmer negativt sentiment ska få fotfäste vill jag se DAX återta både medelvärdet och 50-dagars medelvärde och att lågpunkten efter nästa rekyl blir högre än 12000.

Motstånd: 12500 / 12550 / 12667 / 12780
Stöd: 12385 / 12284 / 12205 / 12090

Boliden B: Flaggar upp för fortsatt uppgång

Teknisk analys Boliden: Dagen efter föregående analys togs 288,50 ut och Boliden fortsatte upp till 292 kronor som ny testats av två gånger den senaste veckan. Nu visar sig ett par intressanta formationer.

Den långa trenden (MA-200 i dagsgrafen) pekar nu åter svagt uppåt och trendfasindikatorn skrivs till +1,4 vilket säger oss att vi ska tillämpa trendföljande strategier och agera på utbrott och rekyler.

För en knapp vecka sedan påtalade jag att vi bjudits på en ”molntouch” vilket är en bra fortsättningsformation med det utseende som rådde då. Nu är Bolidenaktien på väg att bryta upp från en flaggliknande formation som indikerar en kommande uppgång mot 315-kronorsnivån.

Under den pågående rekylen har volymbalansen noterat svagt stigande lågpunkter vilket jag placerar i den positiva vågskålen.

MACD är nu på väg att ta ut nollinjen vilket brukar ha en positiv inverkan på sentimentet.

Sammanfattning: I fredags steg aktien inledningsvis men föll tillbaks och effektuerade en Shooting Stop-stapel (stängning i den nedre halvan med en svagt stigande MA-20). Om 293 kronor tas ut när veckan inleds, gärna med tilltagande volym, ställs siktet i första hand in mot 300 kronor där man bör vara beredd på en kortare rekyl. Om det visar sig att aktien etablerar sig under 20-dagars medelvärde är risken stor för att säljtrycket tilltar.

Motstånd: 292,65 / 294,95 / 300,00 / 304,10
Stöd: 288,15 / 285,95 / 281,40 / 276,90

Millicom: Köpsignal i MACD i stigande triangel

Teknisk analys Millicom: Kursen har stigit 4,3 procent sedan den 9 februari då jag senast gick igenom Millicom. Nu håller motståndsområdet kring 567-573 kronor att testas av, efter en serie högre lågpunkter.

Den långa trenden är uppåtriktad och trendfasindikatorn noteras kring +1,2 vilket innebär att vi ska agera med trendföljande strategier men vara relativt kortsiktiga.

Volymbalansen är stigande samtidigt som det tekniska utseendet liknar en stigande triangel samtidigt som MACD lämnade den första köpsignalen sedan den 4 januari.

Sammanfattning: Ett utbrott upp och förbi 571 kronor, gärna med tilltagande volym ger en matematisk målkurs upp mot 595 kronor. Det kan dock vara idé att vara beredd på motgång vid 577- och 588 kronor. Om det visar sig att 552 kronor punkteras ökar risken för tilltagande säljtryck.

Motstånd: 567,80 / 571,70 / 573,00 / 578,15 / 585,00
Stöd: 561,30 / 558,65 / 552,15 / 545,70 540,50