BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 9

OMXS30: Överköpt men inga tecken på en topp

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 är kortsiktigt överköpt och risken har ökat för en stundande rekyl. Så länge dagsstängningarna sker över golvet i den stigande kilen ska vi dock vara försiktiga med att navigera för något annat än uppgång. Den kommande rekylen kommer att bli intressant ur flera perspektiv men framförallt för att se hur djup den blir och med vilken kraft (volym) den effektueras. Det gäller som vanligt att inte färgas för mycket av det vi just nu ser i grafen utan istället göra vår hemläxa. De gånger OMXS30 stigit lika mycket som de senaste 6 veckorna sedan 1986 har kursen i 69 procent av fallen (38 av 55) fortsatt upp även den kommande veckan.”

Den gångna veckan inleddes med små rörelser kring motståndsnivån strax under 1600. Efter att för sjätte gången sedan årsskiftet testat av den korta sentimentsnivån kring EMA-8 avslutades veckan med en ny relativt kraftig grön candle. Totalt steg OMXS30 med 0,3 procent veckan som gick vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 12,8 procent.

För snart två veckor sedan bröt OMXS30 upp över 200-dagars medelvärde. Många, inklusive undertecknad, använder bland annat kursens läge i förhållande till MA-200 och lutningen på medelvärdet som en indikation på den rådande långsiktiga trenden. När 200-dagars medelvärde saknar lutning är det ett resultat av det råder osäkerhet vilket i sin tur ofta leder till skvalpiga rörelser runt omkring nivån.

Sedan slutet av 1986 kan jag hitta 113 tillfällen där priset skurit upp över MA-200 och om man då köper indexet för att sedan behålla det tills priset skär ner under medelvärdet har 27 av dessa (endast 24%) lett till vinster. Det kanske låter som en dålig strategi men faktum är att vinsterna är så pass mycket större än förlusterna att strategin trots det hade varit lönsam. Hitration tar däremot stryk vid de tillfällen medelvärdet är platt och kursen slår fram och tillbaks vilket leder till ett stort antal mindre förluster. Nu är risken stor för att vi går mot en sådan period. Snittavkastningen per dag när priset befinner sig över MA-200 har varit 0,20 procent per dag (motsvarar 51% årsavkastning). När kursen befinner sig under MA-200 har den genomsnittliga dagliga avkastningen historiskt varit -0,02 procent per dag.

Än så länge stiger OMXS30 över både de korta- och längre medelvärdena som jag bevakar. En första indikation på att en rekyl, värd namnet, kan vara på väg att inledas skulle en dagsstängning under EMA-8 vara och det har vi inte sett sedan den 3 januari.

När %PO (Price Oscillatorn) noteras på extremt höga eller låga nivåer är det alltid intressant att studera köp- och säljsignaler. Nu är %PO uppe på den högsta nivån sedan mars 2015 och flera gånger tidigare har vi bjudits på höga säljsignaler i mars (2012, 2010) men självklart även andra tider på året (oktober 2011, augusti 2009, maj 2009 och april 2007). Vid flera av de historiska träffarna har vi sett toppar bildas. Man ska dock vara försiktig med att dra några långtgående slutsatser av några få träffar som ovan, men vi vet att detta är ett mönster som ofta leder till tydliga toppar även när tester görs på större datamängder.

%PO-linjen har de senaste dagarna närmat sig EMA-9 och det ska bli intressant att se om vi bjuds på ett negativt medelvärdeskors eller om det istället utvecklas till en positiv trampolin.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde, tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +0,2 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång.

Volymen från i onsdags föregående vecka noterades mycket tack vare Swedbank långt över det dagliga snittet men jag ser det än så länge som en avvikelse.

På ovansidan möter först 1591 följt av 1600-nivån och 1626.

På nedsidan hittar vi närmast 1572 följt av 1567 och 1556 men framförallt den senaste lågpunkten vid 1524.

På lång sikt är jag svagt positiv och kommer att vara så tills 200-dagars medelvärde punkteras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv och kommer vara det tills jag ser att indexet vänder ner under 20-dagars medelvärde med viss reservation för sättet det sker på.

Historiskt har de kommande två vekorna utvecklats skvalpigt och förutsättningarna för detta ser ut att vara goda även i år.

Sammanfattning: Det blir nu spännande att se om det bjuds på någon rekyl, värd namnet, eller om OMXS30 istället kommer att gå in i en konsolidering/kontraktion, vilket är vanligt efter en tid med kraftiga uppgångar. Så länge inte en rekyl får indexet att etablera sig under den senaste rekylens lägsta vid 1524 ser jag goda förutsättningar för ytterligare uppgångar mot septembertoppen kring 1680. Så länge vi inte får några tecken på att indexet toppat är minsta motståndet att följa med bussen åt det håll den är skyltad och det är norrut.

Motstånd: 1591 / 1596 / 1603 / 1622 / 1642
Stöd: 1576 / 1572 / 1567 / 1556 / 1524

Cykelindikatorn noteras inför veckodagen kring 87.

SP500: Överköpt vid tuff motståndsnivå

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om jag tror på fortsatta nya högre högsta ser vi nu tecken på att uppgångstakten avtagit men om det är en paus inför en positiv trampolin eller en stundande rekyl är än så länge omöjligt att säga. Så länge inte indexet visar tecken på en lokal topp navigerar jag vidare för uppgång men sannolikheten talar för att zonen mellan 2800-2817 kan bli svårforcerad, åtminstone vid de första försöken. Punkteras EMA-8 med en dagsstängning kan det vara en trigger för ett tilltagande säljtryck men så länge köparna suger upp säljtrycket på allt högre nivåer tolkar jag det underliggande sentimentet som positivt och rekyler som intressanta att haka på för uppgång.”

Den förkortade handelsveckan inleddes svagt uppåt och ägnade resten av veckan åt att testa av moståndsområdet kring 2800. Totalt steg den gångna veckan med 0,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11,4 procent.

För snart två veckor sedan bröt SP500 upp över världens mest bevakade tekniska riktmärke, nämligen 200-dagars medelvärde, även kallad primärtrenden. Många, inklusive undertecknad, använder MA-200 som en indikation på den rådande långsiktiga trenden. Både kursen i förhållande till medelvärdet och lutningen vägs då in. När 200-dagars medelvärde saknar lutning är det ett resultat av det råder osäkerhet vilket i sin tur ofta leder till skvalpiga rörelser runt omkring nivån.

I mina grafer är MA-200 ofta en tjock svart linje, för att den ska vara lätt och tydlig att hålla koll på. Det är alltid intressant att se vilken betydelse en passering eller punktering av nivån haft historiskt.

Sedan 1980 kan jag hitta 125 tillfällen där priset skurit upp över MA-200 och om man då köper indexet för att sedan behålla det tills priset skär ner under medelvärdet har 31 av utvecklats till vinst. Även om det bara är 25 procent av tillfällena som lett till vinst har snittutvecklingen varit +2,1 procent, vilket innebär att vinsterna utklassat förlusterna och de falska signalerna.

Kursen har sedan 1980 punkterat MA-200 vid 126 tillfällen och om man då gått kort för att stänga positionerna när priset åter skurit upp genom medelvärdet har bara 13 av dessa lett till vinster. Även vid dessa tillfällen har dock de kraftigare nedgångarna varit betydligt större än uppgångarna vilket lett till att det ändå blivit ett visst positivt resultat vid dessa blankningar.

Vi kan alltså konstatera att det finns en edge både för upp- och nedgång genom att agera utifrån kursens bryt upp- eller ner genom MA-200. Men om vi försöker filtrera bort en del av bruset genom att istället köpa när EMA-8 skär upp genom MA-200 och gå kort (blanka) när EMA-8 skär ner under MA-200. Hur ser det då ut? Detta reducerar antalet köp till 48 och 22 av dessa utvecklas positivit med i snitt 5,2 procent.

Om vi använder EMA-8 och MA-200 medelvärdeskors som hjälp för att detektera om vi är i en positiv eller negativ marknadsfas kan vi konstatera att den dagliga snittavkastningen är 0,15% per dag när indexet lyfts av ett positivt EMA8/MA200-kors (motsvarar 38% årsavkastning). Detta kan jämföras med när indexet tyngs av ett negativt EMA8/MA-200-kors då den genomsnittliga dagliga utvecklingen är -0,02% per dag (motsvarar -5,1% per år).

Sedan i tisdags lyfts SP500 av ett positivt EMA8/MA200-kors och vi ska tills motsatsen erhålls navigerar företrädesvis för uppgång.

Optimismen har tilltagit den senaste månaden och vi ser nu alltfler rubriker som påpekar att sentimentet återigen är positivt vilket även undertecknad anser. Problemet är att det nästan alltid är så i begynnande björnmarknader. Kraftfulla uppstudsar får placerarkollektivet att blåsa faran över och när man minst anar det vänder indexen ner. Ska vi då gå kort och navigera för nedgång? Nej, inte förrän vi ser tecken på en topp och det första tecknet skulle en ny lägre lågpunkt än 2682 kunna vara.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras kring +0,5 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast.

Volymen den gångna veckan har varje dag legat under det dagliga snittet men volymbalansen är fortsatt positiv och stigande.

VIX (den förväntade volatiliteten den närmaste månaden) har sedan toppen vid julafton fallit ner till 13,5 vilket innebär att placerarkollektivet förväntar sig rörelser mellan 2900 och 2685 den närmaste månaden.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 2769 följt av området mellan 2800-2817.

På nedsidan möter närmast 2787 följt av 2767-2764 och 2731 men framförallt lågpunkten kring 2680.

I den positiva vågskålen:
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9
– Kraftfull candle 26/12 som tog tillbaks 116 punkter
– Noteras över både EMA-8, MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200
– Noteras sedan 30 januari över ichumokumolnet
– Positiv volymbalans

I den negativa vågskålen:
– Placerarkollektivet väntar sig fortsatt hög volla
– Dödskorset tynger indexet sedan den 6 december
– Indexet befinner sig under vändningsnivåerna oktober-december
– Allt lägre signifikanta pivottoppar

På lång sikt är jag svagt positiv så länge indexet befinner sig över 200-dagars medelvärde.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men vänder på klacken om MA-50 punkteras med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men vill inte se att kursen vid nästa rekyl punkterar 20-dagars medelvärde med kraft.

Sammanfattning: S&P 500 har den senaste veckan, efter en historiskt unik uppgång, jobbat med att testa av området kring 2800, men ännu inte orkat bryta upp över nivån. Om vi bjuds på en rekyl från denna nivå blir det intressant att se om 200-dagars medelvärde kommer punkteras eller om det är först vid den senaste lågpunkten kring 2700 som behöver nås för att locka till sig tillräckligt med köpare för pressa kursen upp genom höstens vändningsnivåer. Optimismen börjar komma upp på nivåer som vi får gå tillbaks till i mitten av januari förra året för att hitta. Historiskt har extremt positiva sentimentsmätningar varit bra lägen att ta hem vinst och det kan det mycket väl bli även denna gång, men först vill jag se tecken på att en topp är på väg att effektueras. Frågan är om den senaste veckans avtagande volym är en föraning om att köparna börjar bli höjdrädda och om det leder till en tid med slagig handel innan nästa utbrott upp mot septembertoppen strax över 2900-nivån. Mitt huvudspår är en måttlig rekyl och en ny högre lågpunkt innan kursen åter ställs in mot nya högre höjder.

Motstånd: 2796 / 2800-2817 / 2834
Stöd: 2786 / 2776 / 2748 / 2731 / 2724

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 87.

DAX: Överköpt men fortsatt positiv kortsiktig underton

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Siktet är nu i första hand inställt mot taket i den rådande tradingrangen vid 11370 och om det passeras ställer in siktet mot 11500.”

Taket i tradingrangen passerades i onsdags och veckan stängde vid 11500 vilket motsvarade en uppgång med 1,4 procent. DAX har stigit med 8,5 procent sedan årsskiftet.

Inför föregående vecka nämnde jag att en passering av taket kring 11370 skulle ställa in siktet mot 11500 och den nivån nåddes i fredags. De korta momentumindikatorerna är nu uppe på extremt höga nivåer och stochastic inleder veckan kring 94. Senast vi såg en högre notering var den 22 maj förra året.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut, är fallande och kursen noteras sedan augusti med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Sedan mitten av mars förra året tyngs dessutom indexet av ett dödskors då MA-50 skar ner under MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,8 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

I det något större tidsperspektivet noteras DAX med en huvud-skuldra-formation där nacklinjen nu möter upp vid 11500 (den röda punktstreckade fallande motståndslinjen). Om DAX etablerar sig över denna nivå anser jag att formationen fallerat men i annat fall är en nedgång mot 10000-9700 trolig.

Sammanfattning: För tillfället är DAX något överköpt och det råder en negativ divergens. Förutsättningarna är alltså goda för en rekyl och om så blir fallet bevakar jag utvecklingen kring golvet i den kortsiktigt stigande trendkanalen. Så länge indexet inte etablerar sig under 11000-nivån talar mycket för att vi kommer få en uppgång mot 200-dagars medelvärde.

Motstånd: 11500 / 11548 / 11630 / 11720
Stöd: 11425 / 11380 / 11296 / 11000

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 90.

Lundin Mining: Överköpt kring motståndsnivå

Teknisk analys Lundin Mining: Taket i den fallande kanalen nåddes snabbt och efter ett nytt omtag med en högre lågpunkt ställdes siktet in mot 45-kronorsnivån som nåddes för en vecka sedan. Uppgången har sedan accelererat och nådde i fredags området kring decemberhögsta och 49-50 kronor. Den som fortfarande är kvar i position har fått med sig ungefär 25 procent sedan föregående analys.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde och kursen i förhållande till den senaste tidens toppar och bottnar är fortsatt nedåtriktad. Trendfasindikatorn skrivs inför veckostarten kring -0,4 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast.

Dagsmomentum (RSI-14) noteras just nu kring 76 vilket är den högsta nivån sedan den 13 februari 2017 samtidigt som bredden mellan bollingerbandet nu är mer än 20 procent.

Vid de tillfällen när vi haft ett liknande tekniskt utseende sedan början av 2002 har kursen stått lägre en vecka senare i 21 av de 35 tillfällen jag hittar sedan början av 2002 (60%).

Sammanfattning: När kursen efter en hyfsat stabil uppgång effektuerar allt större candlar är risken stor för att en topp närmar sig. Efter rapporten har kursen stigit med över 16 procent på 6 handelsdagar och nu kommer motståndsområdet mellan 49-51 kronor bjuda upp till dans samtidigt som Lumi är kortsiktigt överköpt. Vid en dagsstängning under föregående dags lägsta kan det vara en god idé att ta hem vinst och avvakta med nya positioner för uppgång tills spänningen mot framförallt 20-dagars medelvärde minskat till normala nivåer (mindre än 5%).

Motstånd: 49,45 / 50,15 / 51,95 / 53,80
Stöd: 47,65 / 46,50 / 44,70 / 42,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 92.

Assa Abloy: Överköpt vid förra årets högsta

Teknisk analys Assa Abloy B: Efter analysen i slutet av oktober testade Assa av primärtrenden för att sedan falla ner till 155-kronorsnivån som nåddes vid årsskiftet. Som jag sade inför den 22 januari blir det intressant om ichimokumolnet tas ut vilket det gjorde den 4:e februari. Kursen har därefter rusat upp till förra årets högsta kring 195 kronor.

Den långa trenden som jag definierar som kursens läge och lutningen på 200-dagars medelvärde är i det närmaste platt och har varit det under lång tid. Trendfasindikatorn skrivs nu till +0,6 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast men samtidigt talar mer för att det är enklast att ta position för uppgång.

Dagsmomentum (RSI-14) noteras inför dagen kring 79 samtidigt som bredden mellan bollingerbanden uppgår till 21 procent. Det råder en negativ divergens mot de kortare momentumindikatorerna.

Volymbalansen är positiv, precis som det tekniska utseendet och förutsättningarna är därför goda för att en rekyl blir måttlig och värd att haka på, såvida inte 200-dagars medelvärde punkteras och gapet ner mot 172 kronor kommer att dra ner kursen kraftigare än väntat.

Sammanfattning: När det ”vita” utrymmet mellan kursen och molnet blir extremt stort på kort tid leder det ofta till rekyler men när volymbalansen är positiv och det framtida molnet likaså är edgen bra att haka på för vidare uppgång i samband med en rekyl. Om däremot molnet punkteras ökar risken för att en negativ fas inleds.

Motstånd: 193,65 / 194,20 / 196,00 / 200,00
Stöd: 192,25 / 191,40 / 187,25 / 183,10

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 93.