BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 9

OMXS30: Tecken på att rekylen är inledd

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det underliggande sentimentet är starkt och köparna kom i veckan tillbaks kring EMA-8. De tre senaste dagarna har öppningar och stängningar noterats i en smal range vilket jag tolkar som att det flaggas för ytterligare uppgång. Även om vi bjuds på en rekyl kommer de att vara köpvärda till 1800-nivån och lägre än så om fortsättningsformationen kommer att vara kraftfull. Skulle det visa sig att 1700-nivån punkteras utan att snabbt återas är dock risken stor för att vi sett en långsiktig topp. Mitt huvudspår är att vi inom någon månad kommer att få se noteringar kring 2000-nivån. Att gå emot den stigande trenden är inte något som lockar för tillfället.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av 1900-nivån och därefter har OMXS30-indexet noterats inom en relativt tajt range. Veckan avslutades med att torsdagen doji punkterades och fredagen stängde strax under EMA-8. Totalt backade det svenska storbolagsindexet med 0,4 procent den gångna veckan och noteras inför veckostarten 6,0 procent högre än vid årsskiftet.

SMACD är nu uppe på den högsta nivån sedan den 25 juli 2009 och den gången konsoliderade indexet mellan 850 och 900 för att så småningom bryta ut uppåt. Studerar vi Elliot Wave är det goda chanser för att vi nu ser en korrektionsvåg ner mot 1856-1850 alterantivt 50-dagars medelvärde som sammanfaller med golvet i den stigande kanalen.

På ovansidan möter 1900-nivån som även om den tas ut löper relativt stor risk för att bli ett falskt utbrott och att det kan behövas ett eller kanske två försök innan nivån tas ut och hålls. Nästa delmål hittar vi kring 1850-1860 innan siktet justeras till 2000-nivån.

Fram till motsatsen bevisas, vilket en passering av torsdagens högsta innebär, tolkar jag det som att den efterlängtade rekylen är inledd. På nedsidan hittar vi nu intressanta stöd kring zonen mellan MA-20 och standard line samt området kring 50-dagars medelvärde. Lite beroende på hur denna eller en kommande rekyl utvecklas kommer jag se 1700 som en vattendelare som om nivån punkteras utan att snabbt återtas riskerar att locka till ett tilltagande säljtryck.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag som stigande och positiv. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +1,1 vilket innebär att vi ska vara beredda på slagig handel men alltmer fokusera på att köpa positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Än så länge tolkar jag volymbalansen som positiv, även om den avtagit något.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1896-1906 följt av 1915 och 1928.

På nedsidan hittar vi närmast 1871 följt av 1856 och 1825.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 22 av de 33 senaste åren (67%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +1,0 procent. Indexet har stigit 7 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,4 procent högre.

Sammanfattning: Efter torsdagens doji kring ATH-nivån och den psykologiska 1900-nivån tolkar jag fredagens stängning som att en rekyl är inledd. Korta momentumindikatorer har nu lämnat säljsignaler (%b och RSI) vilket talar för att korrektion är inledd. Om det istället visar sig att ATH-nivån 1906 tas ut och att 1900-nivån sedan står pall för ett återtest ställs siktet in mot 1950/1960 men till dess har vi en indikation på en nergång mot zonen mellan MA-20 och standard line (1845-1335) eller eventuellt 50-dagars medelvärde kring 1815-1811. Att gå emot den stigande trenden är inte något som lockar för tillfället utan istället väntar vi in en positiv fortsättningsformation som startskottet på nästa positiva trendben.

Motstånd: 1896-1906 / 1915 / 1928
Stöd: 1871 / 1856 / 1835 / 1825

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 69.

SP500: En hälsosam rekyl är nu inledd

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Med risk för att låta som en papegoja är det mycket som talar för att en rekyl närmar sig. Det råder en negativ divergens mot SMACD och det övre bollingerbandet. Så länge köparna kommer tillbaks och suger upp rekyler innan vi bjuds på nya signifikanta lågpunkterer kommer jag att navigera vidare norrut. Den senaste lågpunkten som jag anser vara signifikant är från den 31 januari och gapet strax under kring 3200 men dessförinnan hittar vi MA-50 kring golvet i den stigande kanalen. Köparna ser ut att hitta värde så fort vi bjuds på bara korta pausformationer vilket tyder på underliggande styrka. Regelverket säger nu att rekyler är köpvärda vid positiva fortsättningsformationer så länge vi inte bjuds på någon ny lägre signifikant lågpunkt, vilket just nu är kring 3200.”

Den gångna förkortade handelsveckan inleddes med en svag nedgång och en doji. Torsdagen inleddes med ett test av utbrottsnivån från den senaste konsolidering men köparna kom tillbaks innan dagen var slut. Veckan avslutades med att SP500 stängde ner i den tidigare konsolideringen, efter ny oro för att spridningen av coronaviruset och data som visade på avtagande aktivitet i den amerikanska ekonomin i februari (PMI). Totalt backade den gångna veckan med 1,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 3,3 procent. I veckografen utvecklades till candlen till en bearish harami och frågan är om den kommande veckan bekräftar omslagsformationen och tar ner indexet mot 50-dagars medelvärde eller om köparna står och väntar kring gapstödet vid 3300. Även om en rekyl är inledd tolkar jag den som hälsosam, så länge inte den senaste mest signifikanta lågpunkten punkteras. Med stor sannolikhet står köparna och väntar vid någon av de närmaste stöden för att åter kliva in och driva indexet vidare norrut.

Allt fler varningssignaler seglar upp och en av de är att guldet stiger och noterar nu den högsta noteringen sedan den 6 februaari 2013. Sedan den 18 februari över det övre bollingerbandet.

Studerar vi värderingen på börsen hittar vi bara fem tillfällen tidigare, sedan 1900, som varit högre.

Put Call ration har vänt upp från en nivå under 0,5 och det har historiskt varit en ganska träffsäker indikation på att en rekyl eller utdragen konsolidering kan vara på väg.

Teknologi, som vi vill se som ett draglok under uppgångsfaser och var det fram till för någon vecka sedan har försvagats för att den senaste veckan vara den svagaste sektorn.

SMACD visar tecken på att vända ner från en nivå över 15 vilket ofta leder till rekyler eller trendskiften.

Hindenburg Omen på plats med McClellan sedan i torsdags under noll.

VIX steg den gångna veckan med 25 procent till 17-nivån och om toppen från slutet av januari passeras ökar risken för att 25-nivån kommer utmanas, som om den tas ut troligen kommer få placerarkollektivet att söka säkrare hamnar.

Trots de varningsignaler vi har är det bara i grafen som vi ”ser sanningen” och den är för tillfället att det råder en stark underliggande styrka och det mesta tyder på, tills motsatsen bevisas, att köparna kommer suga upp en rekyl innan den blivit ohälsosam.

Volymen har bortsett från i tisdags noterats över det dagliga snittet. Volymbalansen har vikt av något men är fortsatt positiv.

Antal aktier inom S&P 500 som noterades över MA-200 var uppe i 87 procent i mitten av januari och allt över 80 brukar anses vara för extremt. Sedan dess har vi sett indikatorn falla något och noteras inför den kommande veckan kring 78.

På ovansidan möter närmast 3370 följt av 3385-3393 och 3400 samt 3420-nivån.

På nedsidan möter närmast 3328-3324 följt av 3304-3296 och 3285.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 3393,5 den 19/2
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-50 och MA-20
– G-krafterna är sorterade för en varaktig uppgång
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1 april som är intakt
– Nya högre signifikanta lägsta sedan början av juni

I den negativa vågskålen:
– Tecken på kortsiktig eufori
– Negativ divergens mot SMACD och flera momentumindikatorer
– Hindenburg Omen åter i spel och sedan i torsdags McClellan under 0

På lång sikt är jag positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur den därefter följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Det är gott om varningssignaler men trots det kommer jag vara positiv tills dessa att signifikanta lågpunkter punkteras utan snabbt tas tillbaks. Rekylen som nu är inledd anser jag vara både välkommen och hälosam. I samband med nästa positiva fortsättningformation kan vi åter navigera för uppgång. Optimalt är en rekyl ner till zonen mellan standard line och 50-dagars medelvärde. Den nivå som sugit upp säljtrycket vid tre tillfällen och sammanfaller med en platt cloud span b är 3200. Om det visar sig att nivån punkteras, utan att snabbt återtas, ökar risken för ett tilltagande säljtryck som jag i så fall återkommer med när det blir aktuellt. När väl 3400 rensas av ställs siktet in mot nästa delmål kring 3450-3460.

Motstånd: 3370 / 3385-3393 / 3400 / 3420
Stöd: 3328-3324 / 3304-3296 / 3285

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 52.

DAX: Punkterar den stigande kilen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om risken för en rekyl ökat har köparna sedan mitten av augusti kommit tillbaks och sugit upp säljtrycken på allt högre nivåer. En varningssignal som jag pratat om ett tag är de allt flackare högre högsta som jag brukar benämna potentiell pyspunka. Rekyler är köpvärda men om det skulle visa sig att 13000-nivån ger vika är det angeläget att säljtrycket inte tilltar samtidigt som candlesticksen blir allt större.”

Den gångna veckan inleddes med ett nytt ATH vid 13795 men 14000-nivån håller på att mjukas upp. Totalt backade DAX med 1,2 procent efter att ha avslutat veckan med att punktera EMA-8 och stänga under utbrottsnivån för den tidigare tradingrangen. Efter den gångna veckan noteras DAX 2,5 procent högre än vid årsskiftet. I veckografen noterades föregående vecka som en bearish dark cloud cover.

Jag har under några veckors tid påtalat att det råder en negativ divergens mot SMACD och att de flackare topparna i prisgrafen varnade för att risken ökat för en rekyl.

Efter att ha brutit ut upp genom 13640 har vi sett två tester av 13800-nivån men efter att 13580 punkterades i fredags är siktet på kort sikt inställt mot 13360, förutsatt att inte måndagen stänger över 13580.

SMACD har varit upp i närheten av 15 och visar nu tecken på att vända ner och närmar sig ett negativt medelvärdeskors. På nedsidan har vi dels 13500 samt klustret där 20- och 50-dagars medelvärde tillsammans med standard line som en kortare sentimentsnivå möter upp.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200, medelvärdenas lutning och sortering samt trendfasindikatorn säger oss att vi ska agera med trendföljande strategier genom att köpa rekyler när vi bjuds på positiva fortsättningsformationer.

Även om en rekyl är inledd kan vi agera på en positiv fortsättningsformation där dagsstängningen sker högre än föregående dags högsta.

Volymbalansen som varit positiv sedan början av februari håller nu på att testa av tremånaderssnittet och om bekräftelsenivån från slutet av januari punkteras ökar risken för ett, åtminstone tillfälligt tilltagande säljtryck.

Sammanfattning: Flackare toppar och en negativ divergens mot SMACD ledde i slutet av veckan till att den stigande kilen punkterades och ett test av 13500-nivån där även MA-20 möter upp. Förutsättningarna är goda för att den runda jämna nivån vid 13500 suger upp säljtrycket och att vi inom kort kommer att bjudas på nya ATH-noteringar. Även om rekylen skulle ta ner indexet till nivån kring 13000 är positiva fortsättningsformationer intressanta att haka på. Att gå kort ser jag än så länge inte som ett alternativ.

Motstånd: 13645 / 13800 / 13875 / 14000
Stöd: 13500 / 13445 / 13385 / 13195

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 41.

Autoliv SDB: Squeeze och negativ volymbalans

Teknisk analys Autoliv: Det skulle ta tre dagar för Autoliv att nå 800 kronor och där effektuerades en extremt liten doji, som vi ska ha respekt för vid motstånd och ändlägen. Den som stängde hälften där och trailade stoppen vidare strax under föregående dags lägsta kom ur kring 789 kronor med resten. Sedan toppen den 11 november har både toppar och bottnar noterats på allt lägre nivå. Sedan början av januari varnar volymbalansen för risken att en kommande expansion kommer att ske söderut. I samband med rapporten såg det ut som att köparna stod och väntade kring 200-dagars medelvärde men det börjar nu bli upp till bevis.

Den långa trenden som jag använder lutningen och kursens förhållande till MA-200 för att pekar svagt uppåt och trendfasindikatorn noteras till -0,4 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga och sannolikheten börjar svänga över för att kommande utbrott kommer att ske söderut.

Autoliv befinner sig sedan slutet av januari i en squeeze (extremt lågvollaläge) och vi vet att när stöd- eller motståndsområden tas ut eller punkteras leder det ofta till en expansion som är värd att följa. Sedan den 28 januari är aktien dessutom fångad i en tradingrange mellan 775- och 708-kronor, som om den tas indikerar den närmaste tidens riktning.

Den 5 februari punkterade lagging line molnet och nu är det inte så långt kvar förrän priset bryter ut söderut.

Volymbalansen närmar sig bekräftelsenivån från den 27 januari som kan bli en trigger för nedgång om nivån inte håller. För att volymbalansen ska indikera att det åter är värt att navigera för uppgång bör bekräftelsenivån från den 19 december tas ut.

SMACD är på väg att lämna ett negativt medelvärdeskors, som jag tolkar som en säljsignal när det sker under nollan.

Sammanfattning: Risken för skvalpiga rörelser med tvära kast är fortfarande stor så länge Autoliv är fångad i den rådande tradingrangen. Om golvet i rangen punkteras och därefter 700 kronor ställs siktet in mot 650 kronor. Det är först om molnet tas ut ut och hålls till lagging line passerar över 775 kronor som jag kommer övergå till att bli positiv och därför bör en initial stopp placeras strax ovanför nivån. Om expansionen sker söderut kan det vara en god idé att flytta ner och börja traila stoppen strax ovanför gårdagens högsta när/om 687 kronor nås.

Motstånd: 739,40 / 763,80 / 775,00 / 782,00
Stöd: 719,80 / 708,00 / 700,00 / 692,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen vid 15.

Boliden B: Squeeze och negativ volymbalans

Teknisk analys Boliden: Det skulle ta 5 dagar innan målet nåddes efter att jag skrev om Boliden senast. Den som köpte en lottsedel fick med sig runt 20 procent. Sedan rapporten den 13 februari är Boliden fångad i en range mellan 251- och 217-kronor och den senaste veckan ett lågvollaläge (squeeze).

Volymbalansen har skvalpat omkring vid tremånaderssnittet sedan rapporten och visar nu tecken på att dra iväg söderut, efter att i fredags ha punkterat bekräftelsenivån från rapportdagen.

Den långa trenden (MA-200 i dagsgrafen) pekar svagt nedåt och trendfasindikatorn skrivs till -0,9 vilket innebär att vi närmar oss ett läge där vi bör applicera trendföljande strategier för nedgång. Så länge aktien är fångad i den rådande tradingrangen bör vi dock vara beredda på tvära kast när någon av begränsningarna närmar sig.

Både priset och lagging line befinner sig under molnet vilket tillsammans med SSS och volymbalansen nu indikerar att expansionen troligen kommer att ske söderut.

Sammanfattning: Även om risken är fortsatt stor för skvalpiga rörelser och tvära kast talar nu alltmer för att expansionen från den rådande tradingrangen kommer att ske söderut. Siktet ställs då in ner mot 200 kronorsnivån. Om det istället visar sig att lagging line etablerar sig ovanför både priset och molnet vänder jag på klacken och inväntar positioner för uppgång.

Motstånd: 230,95 / 237,80 /250,60
Stöd: 225,90 / 219,80 / 217,30 / 214,10

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 43.