BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 9

OMXS30: Testar zonen kring 2000 och standard line

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter en negativ divergens och en doji i ett ytterläge noteras OMXS30 i en range mellan 2044 och 2007. Även om vi bjuds på en passering av ATH-nivån kring 2044 är risken stor för att ett utbrott blir falskt och indexet gör ett nytt omtag vid någon av stödnivåerna 1985 eller lågpunkten vid 1930 som sattes i slutet av januari. Historiskt har den kommande månaden med undantag för en kortare uppgång strax innan månadsskiftet varit mediokert. Mitt huvudspår är att vi inom kort kommer bjudas på en rekyl ner mot någon av de närmaste stöden, som jag nämnde ovan, och att köparna därefter kommer dra indexet vidare upp mot nya rekordnoteringar. En första vattendelare för det medellånga sentimentet hittar vi kring 1930 och om inte nivån respekteras återkommer jag med tankar kring det positiva utseendet som eventuellt hotas då.”

För en vecka sedan skrev jag att även om den senaste ATH-nivån vid 2044 passerades var det stor risk för att utbrottet skulle bli falskt. I torsdags passerades nivån och en ny rekordnivå vid 2053,5 markerades innan indexet föll tillbaks i en bearish meeting line. Veckan avslutades med ett nytt test av 2000-nivån. Mars månads candle lämnade en svans på ovansidan som var ungefär 50 procent av månadsrangen. För en vecka sedan skrev jag om den bearish doji star som effektuerades i veckografen och med en nedgång på 1,3 procent denna vecka och en stängning i den nedre delen av veckocandlen anser jag omslagsformationen bekräftad. Årets uppgång har därmed reducerats till 7,2 procent.

Nu utmanas zonen mellan 2000 och standard line där även en stigande stödlinje som förbinder de allt högre lågpunkterna från slutet av oktober möter upp. Fredagens stängning skedde under 20-dagars medelvärde för första gången sedan den 29 januari. Nu blir det intressant om köparna, precis som då, kommer tillbaks innan även standard line ger vika, som vi senast såg den 14 december.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen i ett läge som indikerar att vi bäst köper rekyler som följs av positiva fortsättningformationer.

Volymen har hela veckan noterats över det dagliga snittet. Volymbalansen utmanar nu tremånaderssnittet och jag är för tillfället neutral till volymutvecklingen.

Isens tjocklek i form av det aggregerade noteras inför dagen till 61 procent vilket jag fortfarande benämner som tjock is även om tendensen är att den smälter. En aggregerad nivå under 60 innebär att garden ska höjas men det är inte samma sak som att man ska kliva av men väl se över de nivåer man noterat. Inför dagen noteras 77 procent av largecapaktierna över MA-20, 46 procent över MA-50 och 77 procent över MA-200. 44 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 2012 följt av 2025 och 2036 samt senaste ATH-noteringen vid 2054.

På nedsidan hittar vi först stöd 2001-1993 följt av 1986 och 1980 samt zonen vid 1959-1950.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 22 av de 34 senaste åren (65%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,8 procent. Indexet har stigit vid 5 av de senaste 10 åren men har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,9 procent lägre vilket naturligtvis beror på förra årets nedgång med 4,4 procent för den kommande veckan.

Sammanfattning: Torsdagens rekordnotering strax över 2050 följdes i fredags av en nedgång och en stängning under de korta sentimentsnivåerna som EMA-8 och MA-20 markerar. Nu testas 2000-nivån av där även den stigande stödlinjen möter upp. Om det visar sig att standard line vid 1993 ger vika utan att snabbt återtas hittar vi MA-50 kring 1965 och därefter fäster jag störst vikt vid 1934 och 1920-nivån där cloud span b möter upp. Om det visar sig att molnet punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för att säljtrycket tilltar och omtaget blir onödigt utmanande. Historiskt har den kommande treveckorsperioden varit svag och skvalpig men därefter brukar ett härligt vårrally ta vid under april med start i slutet av mars. Om det blir så i år vet ingen men de senaste månaderna har toppar och bottnar korrelerat väl med historien och så länge de sammanfaller med det tekniska nuläget är det en bra pusselbit att ha med i verktygslådan.

Motstånd: 2012 / 2025 / 2036 / 2054
Stöd: 2001-1993 / 1986 / 1980 / 1959-1950

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 66-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 41%.

SP500: Stor risk för en period med jobbigare volla

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter den negativa divergensen upp mot rekordnoteringen i tisdags har indexet inlett en rekyl som jag anser är i spel tills den elimineras av en positiv fortsättningsformation, som vi ännu inte bjudits på. Om föregående veckas lägsta vid 3885 punkteras ställs siktet in mot den senaste utbrottsnivån vid 3870 men om inte den nivån heller respekteras är det området kring standard line och MA-50 mellan 3822-3800 som är lite av en kortsiktig vattendelare. Den historiska utvecklingen har varit svag från denna tid i februari fram till slutet av mars med undantag för en kortare uppstuds i början av mars. Historia är dock en sak och framtid något annat. Däremot kan den hjälpa oss att se nyktert på grafen och inte tro att det är skillnad denna gång. Även om vi bjuds på en uppgång från nuvarande, redan överköpta nivå, är det stor risk för att ett utbrott till nya rekordnivåer kommer bli falskt. Personligen tycker jag man för tillfället kanske ska vara försiktig när/om man agerar på utbrott men att gå emot och blanka i en stark trend som nu är att betrakta som ett självskadebeteende.”

Den gångna veckan, som avslutade februari, inleddes med ett negativt gap och en ny lägre topp bekräftades under torsdagen för att sedan avslutas med en stängning kring 3800-nivån där 50-dagars medelvärde mötte upp. Totalt backade SP500 2,4 procent den gångna veckan vilket var den största veckonedgången sedan sista veckan i januari och det reducerade årets uppgång till 1,5 procent.

Sedan i höstas har vi sett de långa räntorna smyga sig uppåt och det tillsammans med rekordnoteringar hos de flesta globala börsindex är naturligtvis utmanande, speciellt för teknikrelaterade aktier. De senaste 13 åren har placerarkollektivet vant sig vid att marknaden förses med ”billiga pengar” och då är det inte så konstigt att ett första tecken på en förändring får en del att ta hem lite marker från bordet. SMACD har en tid varnat för att en topp kan vara i sikte och nu är det lite upp till bevis om rekylen vi ser kommer att bli mer utmanande än de vi vant oss vid det senaste året.

På nedsidan möter ichimokumolnet upp med cloud span b kring 3700 och än så länge talar mer för att köparna kommer tillbaks på ”rean” innan nivån punkteras. Att en rekyl skulle komma var ingen högoddsare och nu passar timingen väl med lite högre räntor samtidigt som vi går in i den historiskt sämre delen av våren. Även om det visar sig att rekylen blir djupare än så är det gott om stöd hela vägen ner mot 3200 men jag återkommer efterhand med vad som talar för och emot en fortsatt uppgång. Mitt huvudspår är att Fed kommer agera krockkudde om nedgången blir alltför oroande och det är mer troligt att 4000-nivån kommer att nås än att indexet kommer att etablera sig under primärtrenden.

Räntan på den amerikanska tioåringen steg med 5,6 procentenheter och stängde veckan vid 1,42 efter att som högst varit upp i 1,56 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras fortsatt på en nivå som innebär att vi företrädesvis ska handla indexet med trendföljande strategier och i nuläget fokusera på positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har hela veckan noterats över det dagliga snittet och avslutade veckan 31 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen noteras kring det än så länge stigande tremånaderssnittet vilket är utmanande.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 och som noteras över MA-200) föll den gångna veckan från 89- till 80-procent vilket fortfarande är ”tjock is” men i fredags punkterades stödnivån från den 29 januari som har potential att kan trigga en nedgång och tunnare is.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 28 procentenheter till 25,3 efter att som högst i torsdags varit uppe över 31 och stängde över MA-200. Fortsätter denna uppgång så att 38-nivån passeras med en dagsstängning är det en överhängande risk för en onödigt jobbig nedgång hos de amerikanska börsindexen och självklart även övriga globala index som kommer smittas av oro.

Bredden mellan bollingerbanden har varit nere kring flerårslägsta och noteras sedan någon vecka tillbaks mellan 6-7 vilket även det är förhållandevis lågt.

På ovansidan möter närmast 3822 följt av 3837 och 3848 men den senaste pivottoppen kring 3929 kommer ha betydelse för det korta sentimentet om nivån passeras eller ej vid nästa uppstuds.

På nedsidan möter närmast zonen kring 3800 följt av 3778 och 3850 men viktigast i närtid är hur området vid 3700 utmanas om så blir fallet.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Nytt ATH vid 3950 den 16/2

I den negativa vågskålen:
– Långräntorna har tagit fart uppåt
– Dollarn visar tecken på att stärkas
– Långsiktigt överköpt (bla extremt avstånd ner till årsmedelvärdet – högsta sedan slutet på 2009
– Historiskt är perioden 26/2-16/3 svag
– Lagging line på väg att trassla in sig i priset

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Efter ATH-noteringen för ett par veckor sedan bjöds vi i veckan på en ny lägre pivottopp och ett test av zonen vid MA-50 och 3800. De kommande veckorna har historiskt varit de svagare under våren och med tendenser till högre långräntor ser vi en sektorrotation mot mer defensiva aktier. Så länge trenden är upp och S&P 500 samt de flesta övriga ledande börsindex befinner sig i hälsosamma stigande trender talar mer för att den pågående rekylen kommer att sugas upp innan indexet etablerar sig under den stigande primärtrenden. Min målkurs kring zonen vid 4000 ligger kvar. Mitt huvudspår är alltså fortfarande att vi kommer att se indexet dra vidare upp mot högre höjder men som jag påtalat en tid är risken stor för att vi nu går in i en period med något skvalpigare rörelser vilket tidsmässigt stämmer bra överens med den historiska utvecklingen.

Motstånd: 3822 / 3837 / 3848 / 3929
Stöd: 3800 / 3778 / 3850 / 3700

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 43-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 59%.

DAX: Utmanar golvet i den rådande tradingrangen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om det visar sig att den nuvarande rangens lägsta vid 13830 inte suger upp en eventuell rekyl är det gott om stöd hela vägen ner till området kring MA-200 där även den nedre molnbegränsningen hittas. Eftersom indexet är fångat i en range ska vi dock vara beredda på skvalpiga varannandagsliknande rörelser. Historiskt har de kommande veckorna utvecklats svagt fram till mitten av mars.”

Den gånga veckan inleddes med en positiv reversal men efter att ha testat av MA-20 med varannandagsrörelser ledde en dark cloud cover i torsdags till att veckan avslutades negativt. Totalt backade DAX med 1,5 procent den gångna veckan vilket tillsammans med uppgången under februari innebär att årets uppgång nu skrivs till marginella 0,5 procent.

Fredagen stängde under MA-50 vilket var den första gången sedan strax innan månadsskiftet från januari/februari.

Sedan den senaste ATH-noteringen har lagging line trasslat in sig i priset och det brukar leda till skvalpiga rörelser och så har det varit även denna gång.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar tydligt upp och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring +1,8 vilket indikerar att DAX nu ska handlas med trendföljande strategier för uppgång. Den relativt låga vollan tillåter oss att köpa både utbrott och fortsättningsformationer i samband med rekyler men utbrott bör ske med antingen ett gap, en lång grön candle och tilltagande volym.

SMACD effektuerade ett negativt medelvärdeskors för snart två veckor sedan men notaras fortfarande över nollzonen vilket är en positiv pusselbit.

Volymbalansen punkterade i fredags bekräftelsenivån från den 29 januari och det hade varit mycket positivt om volymen nu tilltar under uppgångsdagarna.

Ichimokuanalysen har sedan den 8 februari varnat för att det kan bli skvalpigt och utmanande vilket oxå blivit fallet. Det är nu inte mer än 1,3 procent ner till cloud span b som är i det närmaste helt platt, vilket innebär att det är goda förutsättningar för att nivån kommer att suga upp säljtrycket.

Sammanfattning: Den gångna veckan har fått indexet att falla ner mot den nedre begränsningen av tradingrangen där både standard line och cloud span a möter upp. DAX befinner sig en historiskt sämsta tiden på våren och de två lägre pivottopparna varnar för att det kan bli ett test av cloud span b och eventuellt ett djupare omtag än så. Mitt huvudspår är än så länge att även om rekylen blir ett djupare omtag än önskat kommer köparna tillbaks och driver indexet vidare norrut, innan det positiva utseendet hotas. Historiskt har de kommande veckorna utvecklats svagt fram till mitten/slutet av mars. Att gå emot den stigande trenden är dock inte intressant förrän fler pusselbitar talar för ned- än uppgång.

Motstånd: 13860 / 13950 / 14000 / 14052 / 14130 / 14170
Stöd: 13675 / 13570 / 13460 / 13310 / 13250

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 24-.
– Next Week Forecast indikerar chansen för uppgång på en veckas sikt ligger på 42%

Husqvarna B: Bullish engulfing under hög volym

Teknisk analys Husqvarna B: Det blev en uppgång till 105 kronor efter analysen för två veckor sedan men nödutgången strax under 99 kronor har ännu inte punkterats. Husqvarnaaktien har fortsatt att pendla innanför zonen mellan 105-100 kronor men i fredags effektuerades en kraftfull positiv bullish engulfing, dock med en tydlig svans på ovansidan.

Den långa trenden som identifieras som lutningen av 200-dagars glidande medelvärde pekar tydligt upp och trendfasindikatorn noteras för uppgång. Vi ska företrädesvis köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

På nedsidan har vi ett stödområde kring 100-96 kronor som riskerar att leda till ökat säljtryck om nivån ger vika.

Även om det var marginellt tolkar jag fredagens lägsta som positivt eftersom nivån var högre än senaste lägstanoteringen i tisdags. Volymen hos fredagens positiva reversal och outside day var hela 70 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Cloud span b (om några veckor) har vänt upp men jag tolkar även de två senaste studsarna, senast i fredags, på det platta medelvärdet som positivt.

SMACD ser ut att vara på väg att lämna ett positivt medelvärdeskors, vilket blir det första sedan den 24 november.

Sammanfattning: Efter rekordnoteringen vid 112,80 i början av januari har aktien fallit ner mot zonen kring fib 38% och 50% där även en platt cloud span b möter upp. Än så länge ser det ut som dessa nivåer respekteras och i fredags bjöds vi dessutom på en mycket positiv omslags- och fortsättningsformation. Passeras 105 kronor ställs siktet i första hand in mot 107 kronor där man lämpligen stänger halva positionen (ifall nivån nås). Resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 107,50 passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras lämpligen strax under 99 kronor.

Motstånd: 104,50-105,00 / 106,20 / 109,15 / 110,85
Stöd: 102,10 / 100,40 / 101,50 / 97,50 / 96,65

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 63+.

Millicom: Intressant uppladdningsfas

Teknisk analys Millicom: Det blev fortsatt skvalpigt, som jag skrev för ett par veckor sedan eftersom begränsningarna mellan 330- och 300-kronor fortfarande fångar aktien. Som jag skrev då kommer den av dessa nivåer som tas ut eller punkteras troligen visa vägen för den närmaste tiden.

Den långa trenden som jag använder riktningen på MA-200 för att peka ut stiger och trendfasindikatorn har sedan någon vecka indikarat att det är dags att handla Millicom med trendföljande strategier.

SMACD har effektuerat en positiv trampolin, visserligen under nollzonen, men nu ser volymen ut att tillta när motståndsnivån mellan 320-330 kronor närmar sig.

Historiskt har de kommande veckorna varit positiva för Millicom men när april närmar sig brukar gå tvärtemot börsen som generellt vänder upp.

Sammanfattning: Millicom noteras i en svagt fallande medellångsiktig trend där vi ser tecken på att aktien inte sväljer lägre priser. Så länge begränsningarna mellan 330- och 300-kronor fortfarande fångar aktien är risken stor för tvära kast och slagig handel. Som jag skrev för några veckor sedan kommer den av dessa nivåer som tas ut eller punkteras troligen visa vägen för den närmaste tiden. En första positiv pusselbit får vi om taket i den fallande kanalen passeras och nästa om 330 kronor tas ut vilket ställer in siktet mot i första hand 350 kronor där vi hittar den senaste ATH-noteringen. Vid ett fortsatt positivt börsklimat kan vi sedan, inte utan utmanande rekyler, se 400-kronorsnivån hägra på sikt. Redan om 303 kronor ger vika riskerar säljtrycket att tillta men en eventuell stopp bör inte placeras så mycket lägre än 296 kronor.

Motstånd: 319,40 / 329,00-330,00 / 334,60 / 349,50
Stöd: 314,10 / 307,50 / 303,40 / 300,00-298,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 82+.