BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 9

OMXS30: Något annat än fortsatt uppgång går inte att se just nu

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om det kan ta tid är det enda vi kan göra att invänta en rekyl och agera på en fortsättningsformation. Något annat än köp för uppgång är inte aktuellt. I fredags påpekade jag att första motståndet mötte vid 1664 och därefter är det relativt fritt upp mot 1700.”

För sjätte veckan rad bjöds vi på ytterligare en plusvecka, denna gång med 1,4 procent, vilket skickade upp index till ett nytt ATH 1664,3 och en uppgång sedan årsskiftet med hela 13,6 procent.

Volymen i fredags var lägre än i torsdags men trots det i linje med det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bästa sektorer under veckan blev konsumenttjänster, verkstad och finans. Sämst gick konsumentprodukter och telekom.

Under större delen av veckan har det varit bra bredd i samband med uppgångarna men i fredags var det dock mindre än hälften av aktierna som lyfte börsen. SSAB A och MTG har med uppgångar på 5,7 respektive 5,2 procent agerat draglok medan AstraZeneca och Swedish Match har sänkt OMXS30 med nedgångar på 3,3 respektive 3,1 procent.

Högst omsatta aktier i fredags blev Nordea, HM B och Ericsson B.

Den långa trenden pekar upp och kursstaplarna befinner sig klart ovanför G-krafterna som är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång. Uppgången sedan den lågpunkten den 15 januari uppgår nu till över 17 procent och avståndet ner till primärtrenden är nu uppe i 14,8 procent. Vad har hänt på en veckas respektive en månads sikt när utvecklingen varit lika stark historiskt? Totalt sett har jag inte sett mer än 4 liknande uppgångar de senaste 20 åren och dessa inträffade från november 1999 till februari 2000. Det var ingen vidare edge på en veckas sikt men däremot noterades uppgångar på en månads sikt.

Vi kan alltså konstatera att det är en unik situation vi ser just nu och det finns inte tillräckligt med historiska liknelser för att dra några vettiga slutsatser.

MACD befinner sig i köp både i månads-, vecko- och dagsupplösning och noteras på den högsta nivån sedan mars år 2000.

Cykliskt och TA-mässigt blinkar varningslamporna rött men det har för tillfället ingen betydelse när allt tolkas positivt.

Jag har nu noterat index i en brantare trendkanal för att ha några nivåer att förhålla mig till vilket även gäller för lutningen på 20-dagars medelvärde.

På ovansidan möter 1700 följt av 1725. På nedsidan bevakar jag 1642, 1624 och bruset kring 1600-nivån.

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda men att det är inte är något bra läge för entré just nu (även om jag tror indexet kommer att fortsätta upp). Så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1438, talar det mesta för en fortsatt uppgång på sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde kring 1500 en psykologisk vattendelare. Rekyler är köpvärda på medellång sikt så länge inte MA-50 punkteras och bekräftas.

Den svenska börsen har gått över i en parabolisk uppgång och den kan fortsätta ett bra tag till men självklart vända ner utan förvarning. För tillfället finns inget annat håll att navigera än fortsatt uppåt. Det krävs en rekyl för att få en riskkvot som är acceptabel men å andra sidan kan indexet fortsätta upp och upp och upp ett bra tag till. På nedsidan finns gott om stöd hela vägen ner mot 1400-nivån men ju tidigare vi ser att köparna kommer tillbaks i samband med rekyler desto positivare för utvecklingen.

Motstånd: 1669 / 1673 / 1685 / 1700 / 1725
Stöd: 1656 / 1648 / 1636 / 1624 / 1600-1596

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP24 med en häv kring 2,9 och en stop loss på 1115.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP136 med en häv kring 2,6 och en stop loss på 2247.

S&P 500: Bryter upp på orörd mark

Teknisk analys S&P 500: För två veckor sedan skrev jag: ”Tar sig MACD upp genom nollan stärker det sentimentet och skapar bra förutsättningar för en tilltagande trendstyrka. En dagsstängning ovanför 2065 indikerar att ett utbrott av även 2094 och en uppgång mot i första hand 2140 kan vara inledd.”

För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan den positiva fortsättningsformationen den 2/2 har jag varit positivt inställd till indexet och är så fortfarande. Om 2100 tas ut får vi indikation om fortsatta uppgångar men om 2094 punkteras med kraft när veckan inleds ska vi vara beredda på en köpvärd rekyl.”

Indexet var nere och testade av 2085 i fredags inför grekbeskedet som stärkte riskaptiten hos placerarkollektivet. Veckan som helhet stängde på ett plus på 0,6 procent och med en ny ATH-stängning på 2110,3. Efter tre veckors uppgång noterar nu det breda SP500-indexet en uppgång sedan årsskiftet på 2,5 procent.

Volymen har fram till i fredags varit betydligt lägre än snittet men fredagen innebar den högsta volymen sedan den 3/2 och 9 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Alla sektorer stängde på plus i fredags. Bäst gick hälsovård och verkstad. Det har varit lite si och så med bredden under den avvaktande inledningen av veckan och även om den blev något bättre i fredags var det 372 aktier som steg och 119 som backade på indexet.

Tre av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg igår. Apple fortsatte upp med 0,8 procent till $129,5. Googles uppgång från i torsdags stannade av och aktien föll med 0,7 procent för att stänga vid $538,9. Twitter fortsatte upp med 0,8 procent vilket fick aktien att stänga på $49,1 och den sociala kollegan Facebook fortsatte upp med ytterligare 0,6 procent och en stängning vid $79,9.

Både den långa och den korta trenden är stigande och som jag skrivit de senaste veckorna är det inte något annat än köp som är aktuellt och varje dag den senaste veckan har jag skrivit att både utbrott och rekyler är köpvärda, eftersom inte avståndet är överdrivet stort ner till primärtrenden och momentumentet talar för att det än så länge finns kraft kvar för fortsatta uppgångar.

MACD noteras i köp med fortsatt brett och bra momentum.

Historiskt har kursen stigit i mer än 60 procent av fallen den kommande veckan och förutsättningarna för att månadsskiftet ska bli bra är goda även om position tas i inledningen av den kommande veckan.

Det som talar emot att ta entré är att cykelindikatorn noteras högt vilket även gummisnodden gör. Rekyler i positiva trendfaser kan dock bli kortvariga både i tid och nivå.

Sedan den 2 februari har vi haft ytterligare tre fortsättningsformationer (inkluderat fredagens) och så länge inte 20-dagars medelvärde punkteras talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Det är dock gott om stöd hela vägen ner mot 2000-nivån och inte förrän 1972 punkteras kommer jag att överväga att vända på klacken på längre sikt.

På ovansidan möter motstånd vid 2130. På nedsidan bevakar jag 2100 och den tidigare ATH-nivån vid 2094 följt av 2060 där både 20 dagars medelvärde möter upp.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 20-, 50-, 100- och 200-dagars medeltal
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2110,60 den 20/2
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet
– MACD befinner sig i köp och har tagit ut nollinjen

I den negativa vågskålen:
– Varningssignaler i form av negativa divergenser i månads och veckografen
– Cykelmässigt dålig tajming att ta entré för uppgång

Det implicita volatilitetsindexet VIX backade med 6,5 procent i fredags för att stänga vid 14,30. Den nuvarande nivån innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2200 och 2025 den närmaste månaden. Min bedömning är att volatiliteten kommer att öka den närmaste tiden.

Efter den gångna veckans pausformation är det mycket som talar för en uppgång mot i första hand 2130. Det mesta tyder nu på att indexet laddat upp inför nästa trendfas som förmodligen inletts. Så länge inga tecken visar på ett negativt omslag fortsätter jag att navigera för uppgång. Både utbrott och rekyler ses som köpvärda.

Motstånd: 2119 / 2130 / 2152 / 2175
Stöd: 2100 / 2094 / 2076 / 2052 / 2025

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP12 med en häv kring 3,5 och en stop loss på 1515.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP19 med en häv kring 2,8 och en stop loss på 2799.

DAX: Överköpt men bra förutsättningar för fortsatta uppgångar

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Mycket talar för att det vi ser är en uppladdningsfas inför kommande utbrott och uppgångar.”

Den gångna veckan inleddes ner men redan vid 20-dagars medelvärde sög köparna under tisdagen upp säljtrycket. Ytterligare 0,8 procent adderades under veckan som gick till årets uppgång som nu skrivs till hela 12,7 procent. Veckan avslutades med ett nytt ATH vid 11082 och en stängning vid 11049 som var den högsta stängningen någonsin.

De senaste 8 dagarna kan sammanfattas med 5 dagars positiva fortsättningsstaplar och två negativa. Veckan stängde med en påtaglig svans på nedsidan efter den sjätte veckan i rad med stigande kurs.

Volymbalansen har varit positiv vilket innebär att volymen i början av veckan noterades klart under snittet men i fredags (visserligen lösendag) tilltog volymen rejält och var nästan dubbelt så hög som det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden som jag låter definieras av lutningen på 200-dagars glidande medelvärde lutar uppåt, vilket även de korta och medellånga medelvärdena gör. Jag använder mig av både lutningen på medelvärden och avståndet ner mot primärtrenden för att avgöra om trenden är hälsosam.

MACD noteras i köp i månads- och veckografen men sedan två veckor råder en negativ divergens och en svag säljsignal i dagsgrafen. Vi ska alltså vara beredda på antingen en lugnare uppgångstakt, en sidledes konsolidering eller en rekyl.

Det kortare momentumindikatorerna noteras på relativt höga nivåer vilket inte är ovanligt i tydliga starka upptrender. Nivåerna talar om för oss att vara selektiva med nya positioner för uppgång, vilket är den enda riktning som för tillfället är aktuell.

MACD lämnade för en vecka sedan en svag säljsignal, vilket jag påtalade för en vecka sedan.

Historiskt har den kommande femdagarsperiode inte utvecklats positivt mer än i 40 procent av åren men mot det placerar jag utbrottet över 11000-nivån som är en viktig psykologisk nivå.

Positiva fortsättningsformation i samband med rekyler är köpvärda åtminstone ner mot 10000-nivån där gott om stöd möter upp.

Motstånd: 11100 / 11160 / 11296 / 11430
Stöd: 10970 / 10890 / 10760 / 10600 / 10430

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP25 med en häv kring 3,5 och en stop loss på 7985.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP140 med en häv kring 3,4 och en stop loss på 14052.

SSAB: Köp utbrott och rekyler

Teknisk analys SSAB A: Det skulle ta några veckor innan 42 kronorsnivån togs ut men när den gjorde det var det med en kraftfull marubozu. Efter rapporten återtestades utbrottsnivån och det skulle inte ta mer än två dagar förrän toppen från slutet av december togs ut. Nu möter nästa viktiga nivå som jag bevakar och utgör en vattendelare för den närmaste tiden.

Den långa trenden som jag definierar med lutningen på 200-dagars medeltal saknar i det närmaste lutning men de kortare trendlinjerna har vänt upp.

MACD noteras i köp och har tagit ut nollinjen. Även om det är svagt avtagande histogram är det en bra bredd i toppen och därför anser jag både rekyler och utbrott som köpvärda.

De senaste dagarna har den fallande motståndslinjen som förbinder de fallande topparna från i somras testats av men än så länge stått pall. I och med att vi nu vet att chansen till en högre botten än den från slutet av januari är stor kan det vara läge att göra entré med en mindre position om den fallande motståndslinjen tas ut, placera stoppen väldigt långt ner och öka på positionen om börsklimatet är positivt i samband med en positiv fortsättningsformation.

Köp kan ske med en mindre position redan om 50,90 tas ut men den kortsiktigt överköpta nivån varnar för en rekyl men sannolikheten är god för en vändning och en positiv fortsättningsformation innan 43,60 punkteras. Förutsatt att börsklimatet (OMXS30) är positivt ska vi då vara beredda på att öka på köpta positioner.

Motstånd: 50,90 / 51,90 / 52,40 / 54,95
Stöd: 49,40 / 48,90 /48,00 / 47,20 / 46,40 / 42,40

Du kan handla SSAB med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG SSAB BP2 med en hävstång på 3,3 och en stop loss vid 36,3.
Nedgång: MINISHRT SSAB BNP19 med en hävstång på 1,6 och en stop loss vid 77,9.

AstraZeneca: Spännande lågvollaläge kan vara värt att följa

Teknisk analys AstraZeneca: Redan dagen efter föregående analys togs 573 kronor ut och det första målet vid 585 kr nådde två dagar senare. Nästa delmål nåddes inte vid första försöket men än så länge har inte stoppen punkterats även om nivån testades i torsdags. I fredags bjöds vi på en spännande haramiliknande formation som kan vara en signal om att marknaden inte tar emot lägre priser än just vår stoppnivå kring 562,50.

Den långa- och medellånga trenden pekar upp och G-krafterna är sorterade för fortsatt långsiktig uppgång även om det råder lite avvaktande utseende kring den korta trenden.

MACD noteras i sälj men är nu på väg att testa av nollinjen som utgör ett stöd med allt vad det innebär. Punkteras nivån ökar chansen att vi blir utstoppade men en köpsignal kring nollan är kommer istället att stärka våra odds.

Den hårt pressade squeezeindikatorn indikerar att en större rörelse kan vara på gång, vi vet dock inte när den inleds. Både cykliskt och den hårt spända gummisnodden på nedsidan stärker förutsättningarna för att vi såg en lokal lågpunkt i torsdags och att vi kan närma oss slutet av uppladdningen.

Om torsdagens högsta vid 575,50 tas ut kan vi köpa och även denna gång placerar vi stoppen strax under 562,00. Denna gång tar vi hem en del av vinsten redan vid 581 kronor och flyttar samtidigt upp stoppen till strax under 571 kronor. När 591 kronor tas ut flyttar vi upp stoppen till strax under 581 och därefter kan vi med fördel låta stoppen följa med strax under MA-8.

Motstånd: 573,20 / 576,80 / 583,80 / 591,00 / 600,30
Stöd: 566,20 / 562,80 / 555,80 / 548,80 / 538,00

Du kan handla AstraZeneca med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG AZN BNP18 med en häv kring 5,8 och en stop loss på 512.
Nedgång: MINISHRT AZN BNP20 med en häv kring 4,8 och en stop loss på 703.