BNP Paribas

Vinnarbyrån

Välj Inför vecka 16 – 2024

OMXS30: Fortsatt skvalpigt kring standard line

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den senaste veckans rekyl har tagit ner indexet till den stigande stöd/trendlinjen där veckan avslutades med en positiv reversal. Även om april månad historiskt tillhör en av de bästa månaderna på året brukar perioden just den kommande veckan bjuda på en lite stökigare utseende. OMXS30 är fångad i en tradingrange mellan 2440-2560 och tradingranger/kontraktioner brukar leda till tvära kast och slagig handel när stöd- och motstånd i rangen utmanas. Just nu utmanas den stigande trendlinjen som än så länge respekteras. Om det visar sig att nivån punkteras ställs siktet in mot den nedre begränsningen av rangen där även MA-50 möter upp. Sedan priset bröt upp över 50-dagars medelvärde den 14 november har varje test av nivån fått köparna att visa vem som håller i takpinnen. Det har gått 55 dagar sedan den senaste signifikanta lågpunkten och snittet mellan dessa ligger nu på 54 dagar, men innan en signfikant lågpunkt markeras ska det även hinnas med att skapa en topp. Det är med andra ord mycket som talar för att senaste ATH-noteringen vid 2558 kan vara en signifikant topp som ska följas av en signifikant lågpunkt. Fredagens stängning vid standard line är intressant för om nivån återtas med en stark stängning indikeras att en uppgång mot ATH-nivån är inledd men om nivån misslyckas att passeras är det angeläget att zonen vid 2450 respekteras, för att inte skicka ner indexet till i första hand 2400-nivån.”

Den gångna veckan har präglats av slagig handel kring standard line och den stigande stödlinjen samt gapet från den 21 mars. I torsdags föll priset initialt ner under både standard line och den stigande stödlinjen men stängningen noterades kring nivån. Totalt steg OMXS30 med marginella 0,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,6 procent. I veckografen var det den tredje veckan i rad som stängde i den nedre delen av veckorangen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i torsdags noterats under det dagliga snittet. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december.

SMACD lämnade den 2/4 ett negativt kors som fortfarande är i spel.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 45 procent. Just nu är det 83 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 2,2 procent vilket är klart under snittet vid 5,5 procent. Expansion från extrema lågvollalägen blir ofta kraftfulla. Nu återstår att se om det blir norrut eller söderut som det varit de senaste två liknande tillfällena.

På ovansidan möter närmast 2510 följt av 2525-2530 och 2548 samt zonen kring ATH vid 2555-2560.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 2500-2490 följt av 2476 och 2441.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Som jag skrev för en vecka sedan var det stor risk för att det skulle bli tvära kast och slagig handel under veckan. Med facit i hand kan vi konstatera att det blev som i skolboken. OMXS30 har pendlat mellan 2540 och 2477 veckan som gick och bildade en long legged doji vilket som bekant är en bekräftelse på att det råder osäkerhet. Den av nivåerna för tradingrangen som tas ut eller punkteras ställer in siktet mot antingen taket i den stigande kanalen vid 2600 eller 100-dagars medelvärde som möter upp vid 2400. Det har nu gått 59 dagar sedan den senaste signifikanta lågpunkten och snittet mellan dessa ligger nu på 54 dagar. Innan en signfikant lågpunkt markerats ska priset dock hinna med skapa en topp. Det är allt mer som talar för att senaste ATH-noteringen vid 2558 kan utvecklas till en signifikant topp, men än så länge är indexet fångat i en range som är ett resultat av att det råder osäkerhet. Om veckolägsta vid 2477 punkteras ställs siktet till att börja med in mot 50-dagars medelvärde som just nu möter upp vid 2460. Punkteras även MA-50 ställs siktet in mot 2440. Med tanke på den låga vollan kan naturligtvis ett starkt utbrott vara värt att agera på men cykellängdsanalysen talar istället för att det behövs ett omtag innan nästa positiva trendben tar vid.

Motstånd: 2510 / 2525-2530 / 2548 / 2555-2560
Stöd: 2500-2490 / 2441 / 2418 / 2410-2390

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 50-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 51%.

SP500: Punkterar tradingrangen och utmanar MA-50

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”I veckan som gick bröt VIX upp över 16 vilket innebär att nivån är den högsta hittills i år och samtidigt såg vi i torsdags den tredje kraftigaste nedgångsstapeln i år då de senaste två veckornas stängningskurser eliminerades på en dag. Det finns ett börsordspråk som säger ”Börsen stiger som en rulltrappa men faller som en hiss”. Talesättet bygger på att placerarkollektivet slänger sig i panik snabbare ur positioner vid rädsla än köp vid börsuppgångar. Att en rekyl var på gång kom inte som en överraskning för någon. Det är nu 109 dagar sedan den senaste signifikanta lågpunkten den 27 oktober och snittet i denna bullmarknad ligger på 55 dagar mellan bottnarna. Om 5146 punkteras med en svag stängning blir det intressant att se om MA-50 respekteras eller om priset behöver ner ytterligare för att köparna ska tycka att det är värt risken att åter kliva in för uppgång. Indexet vill nu (enligt mina regler) bli handlat med positiva fortsättningsformationer som eliminerar rekyler vid tydliga stöd. Nu väntar vi på en tydlig och positiv fortsättningsformation som tar ut motståndsnivåer och då kommer den troligen kommer vara värd att agera på.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av den tidigare stigande stödlinjen men köparna orkade inte få till en stängning över nivån. MA-20 punkterades och veckan avslutades med en punktering av tradingrangens stöd och därmed en väntad nedgång till 50-dagars medelvärde. Totalt backade indexet 1,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 7,4 procent. I veckografen var det den andra veckan i rad som stängde i den nedre delen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde, pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden med G-krafterna sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn har under flera månader noterats i den extremt överköpta nivån över +7 och som jag sagt många gånger är det stor risk för att en signifikant topp bildas när indikatorn vänder ner från detta område och punkterar bekräftelsenivåer. Nu ser vi tecken på att trendfasindikatorn är på väg att vända ner.

Volymen den gångna veckan har legat under snittet men tilltog något i fredags, vilket är en svagt negativ pusselbit eftersom det var den kraftigaste nedgångsdagen under veckan. Volymbalansen är positiv sedan 7/11 men nu testas tremånaderssnittet.

SMACD lämnade den 2/4 ett negativt kors och som jag skrivit de senaste veckorna är det stor chans att det leder till en rekyl eller kontraktion. SMACD närmar sig nu även ett högt negativt kors i veckografen, vilket troligen sätts när denna vecka inleds och blir det första höga korsen sedan slutet av juli 2021.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 72 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 8 procentenheter till 17,3 vilket är över både de korta och längre medelvärdena.

Den amerikanska tioåringen fortsätter uppåt och noteras nu kring 4,4 procent.

Bredden mellan bollingerbanden är just nu 3,0 procent vilket är lägre än snittet vid 5,4 procent och den lägsta nivån sedan den 19 januari.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2-2023 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Tog den 20/11 ut även septembertoppen vid 4541
– Både lagging line och priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– 27st nya ATH sedan den 19 januari

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt överköpt med hårt spända momentumindikatorer
– Trendfasindikatorn noteras på en nivå där risken för en signifikant topp är stor när indikatorn vänder ner
– Indexet punkterade den 4/4 den stigande kilen
– Punkterade i onsdags MA-20 och i fredags golvet i tradingrangen

På ovansidan möter närmast 5139 följt av 5175 och zonen mellan 5190-5210 samt området kring 5250-5265.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 5110-5090 följt av 5057 och 5039 samt 5000-nivån.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Jag har varnat för att den nuvarande uppgången är inne på övertid då det just nu är 114 dagar sedan den senaste signifikanta lågpunkten i oktober vilket kan jämföras med snittet mellan bottnarna som ligger på 55 dagar. Trendfasindikatorn har vänt ner från den extrema nivån och varnar därmed för att det kan bli en utmanande rekyl och i veckografen har RSI-14 brutit ner under bekräftelsenivå samt att SMACD håller på att lämna ett högt negativt kors. Lagging line i ichimokuanalysen har nu kört in i priset vilket är en varningssignal. Än så länge noteras priset över både fib 38%-nivån och de längre stigande medelvärdena, vilket är positivt men isen håller på att bli tunnare och andelen aktier över MA-50 har nu gått ner under 50%. Dessa faktorer talar för att en rekyl som har förutsättningar att bli utmanande är inledd. Om marslägsta vid 5057 punkteras ställs siktet till att börja med in mot 5000-nivån och om inte den nivån heller håller är det cloud span b vid 4935 som kommer testas. Nu väntar man bäst in en tydlig positiv fortsättningsformation kring ett tydlig stöd och att denna tar ut närmaste motstånd.

Motstånd: 5139 / 5175 / 5190-5210 / 5250-5265
Stöd: 5110-5090 / 5057 / 5039 / 5010-4990

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 34-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.

DAX: 18000 höll inte nu är siktet inställt mot MA_50

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Detta är ett indexet som med nuvarande utseende vill bli handlat med positiva fortsättningsformationer vid stöd som eliminerar rekyler och än så länge har vi inte sett det.”

Den gångna veckan inleddes med en bullish piercing line som är en formation som kräver bekräftelse, men så blev det inte. Priset vände åter ner och har när detta skrivs punkterat både MA-20, standard line och i slutet av veckan även den stigande stödlinjen. Totalt backade DAX med 1,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 7,0 procent. I veckografen var det den andra veckan i rad som stängde rött och denna dessutom lägre än föregående veckas lägsta.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång.
Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Sedan mitten av mars noteras däremot indikatorn i zonen där vi varnas för att en signifikant topp kan vara på väg att sättas när indikatorn vänder ner.

Volymbalansen är positiv sedan den 22 februari.

SMACD lämnade den 3 april ett högt negativt kors efter en negativ divergens mot toppen i december.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 4,2 procent vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 5,1 procent.

Sammanfattning: Den gångna veckan punkterades den stigande stödlinjen, efter att MA-20 fallerat med att locka tillbaka köparna. Siktet är nu inställt mot 50-dagars medelvärde som inför veckan möter upp vid 17700. Skulle även MA-50 ge vika kommer troligen gapet från den 22 februari att täppas till och det är sista anhalten innan husse kallar hem hunden. Säsongsmässigt är indexet inne i en period som historiskt varit positiv fram till början av juni. När G-krafterna varit på plats och indexet stigit med lika mycket eller mer de senaste 3 månaderna följt av en rekyl som den vi nu ser, har den kommande veckan utvecklats positivt vid 25 av de 38 liknande tillfällen jag hittar sedan 1997. Detta är ett indexet som med nuvarande utseende vill bli handlat med positiva fortsättningsformationer som eliminerar rekyler, men det måste ske vid ett stöd och ta ut det senaste motståndet. Nu vill jag se att standard line och MA-20 återtas och inte omgående följs av en ny lägre lägsta.

Motstånd: 18000 / 18165 / 18425 / 18565 / 18600
Stöd: 17850 / 17725-17680 / 17300

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 20+.
– Next day forecast indikerar att det är 40 procents chans för uppgång under måndagen.

Embracer Group B: Potentiell Shooting Stop

Teknisk analys Embracer Group B: Priset behövde ner till stödet vid oktoberlägsta vid 17-nivån som nåddes i mitten av mars. I början av april bröt priset upp över MA-200 med ett icebreak men samtidigt har priset stigit med över 70 procent sedan marslägsta och det skapar en del obalans.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut saknar lutning. Trendfasindikatorn tog sig i veckan som gick upp i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är neutral sedan den 2 april.

SMACD lämnade den 20 mars ett positivt kors och har sedan dess tagit sig upp till området över +15 vilket är en varningssignal.

I fredags bildades en lagerstapel samtidigt som 20-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt.

Sammanfattning: Även om Embracer är kortsiktigt överköpt kan en passering av 26,20 effektuera en Shooting Stop när fredagens lagerstapel passeras. Om aktien istället behöver ner och göra ett omtag kommer det vara köpvärt i samband med en positiv fortsättningsformation ner mot 22-nivån. Om man tar position i samband med en shooting stop bör den initiala stoppen placeras strax under 24 kronor. Om man istället agerar på en fortsättningsformation placeras den initiala stoppen strax under den senaste lågpunkten. När/om 29 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 29 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning.

Motstånd: 27,40 / 29,60-31,00 / 34,90
Stöd: 25,20-24,80 / 23,15 / 21,25

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 63-

SAAB B: Rekylerar till standard line som respekteras

Teknisk analys SAAB B: Den som följde föregående analys fick med sig 7,0 procnt på 8 dagar. Som jag skrev då var nästa positiva fortsättningsformation köpvärd vid en mindre eller måttlig rekyl vilket vi bjöds på i slutet av februari och den 7 mars. I tisdags förra veckan föll SAAB med hela 9,8 procent där standard line mötte upp och än så länge respekteras.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att peka ut saknar i stort sett riktning. Trendfasindikatorn noteras stigande i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Indikatorn har sedan mitten av februari noterats i området där vi ska vara beredda på att en signifikant topp kan bildas.

Det är nu 86 dagar sedan den senaste signifikanta lågpunkten och snittet mellan dessa är nu 56 dagar.

Volymbalansen är positiv sedan den 13 december.

SMACD lämnade ett högt negativt kors den 28 mars och det är forfarande i spel.

Den kortsiktiga RSI-4 var i tisdags nere vid den lägsta nivån sedan slutet av november och cykelindikatorn ser ut att vända upp från en låg nivå vilket är en positiv pusselbit när vollan är över snittet.

Sammanfattning: Risken är stor för att SAAB behöver något omtag till innan nästa positiva trendben bekräftas. Problemet är att invänta ett sådant ifall aktien drar iväg upp inför rapporten och det kortsiktigt översålda läget. Den som väljer att agera redan nu kan med fördel göra det med en extremt liten position i exempelvis en minifuture och därefter stå beredd ifall ex.vis en ABC-korrektion effektueras. Ett positivt gap upp över 933 kan i så fall vara köpvärd. När/om 977 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 977 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen för denna relativt lilla position placeras i så fall vid 867,40.

SAAB presenterar sin delårsrapport den 26 april.

Motstånd: 933 / 938 / 982 / 988
Stöd: 910-890 / 868 / 868 / 840

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 31+.