BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 46

OMXS30: Alltfler varningssignaler

För en vecka sedan skrev jag: ”Det kan vara lämpligt att stänga positioner för uppgång och vänta på nästa köptillfälle”. Den gångna veckan inleddes nedåt men vid 1396 sögs säljtrycket upp och därefter tog sig indexet upp gör att under torsdagen och fredagen testa av 14-årshögsta. Veckan som helhet innebar en marginell nedgång med 0,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 5,8 procent.

I månads- och veckografen råder än så länge har vi indikationer på osäkerhet och avtagande momentum. Det är nu 16 dagar sedan lågpunkten vid 1247 och uppgången har fått många indikatorer att slå i taket. Studerar vi lutningen på 20-dagars medelvärde har det inte varit lika brant sedan den 24 maj 2013. De senaste 12 åren har MA-20 lutat lika mycket eller mer vid 24 tillfällen och vid 10 av dessa har kursen stått lägre en vecka senare. Den genomsnittliga utvecklingen har varit en nedgång med 0,7 procent.

Fredagens volym var den lägsta under den gångna veckan och 2 procent lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bästa sektorer i fredags blev oljebolag och verkstad. Sämst gick teknologi och konsumentprodukter.

233 av aktierna som ingår på Nasdaq OMX stängde på plus i fredags, 175 stängde på oförändrat medan 280 aktier stängde på minus.

Högst omsatta aktier under fredagen blev Nordea, Volvo följt av Swedbank.

Störst påverkan på OMXS30-indexet som föll med 4,4 punkter hade Nokia och Ericsson som tyngde indexet med 2,8 punkter.

Bäst utveckling av aktierna som ingår i OMXS30 hade i fredags Skanska B (+3,7%) följt av SKF B (+2,2%) och Boliden (+2,9%). Sämst gick Nokia (-2,9%) och SCA B (-2,0%) följt av Ericsson B (-1,6%).

Den långa trenden lutar åter upp och noteras inför dagen kring 1367. Årsmedelvärdet hittar vi vid 1376.

MACD noteras i köp både de långa och korta tidsupplösningarna. Det råder dock en påtagligt negativ divergens i vecko- och månadsgrafen.

Dagsmomentum pekar upp och noteras i den positiva delen.

På ovansidan bevakar jag framförallt nivån kring 1424 och om nivån tas ut nästa delmål kring 1436 följt av 1476.

På nedsidan bevakar jag nivån ner mot 1400-nivån men framförallt klustret med medelvärden kring 1382-1365.

På lång sikt är jag positiv men uppgången är lite väl euforisk för att tilltala mig och vara helt hälsosam.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde en psykologisk vattendelare och kursen befinner sig ovanför vilket hamnar i den positiva vågskålen.

På kort sikt (någon dag upp till ett par veckor) är jag positivt inställd så länge den korta trenden pekar upp. Jag anser däremot att uppgången varit väl kraftig på för kort tid för att det ska vara värt att ta nya positioner för uppgång kring nuvarande nivå.

Det har gått 16 dagar sedan lågpunkten vid 1247 och uppgången har varit stark, även med historiska mått. Volatiliteten har ökat dramatiskt och nu närmar sig taket i den expanderande triangeln samtidigt som stigningstakten hos de kortare medelvärdena är uppe på extremnivåer. På lång sikt är jag fortfarande positiv men innan nya positioner tas bör vi se att köparna kommer tillbaks på en något lägre nivå. På nedsidan är det bra om 1360 håller för att inte nedgångstakten åter ska tillta.

Motstånd: 1424 / 1430 / 1448 / 1465
Stöd: 1407 / 1404-1396 / 1382-1378 / 1360

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BP7 med en häv kring 3,2.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP28 med en häv kring 3,6.

DAX: Tradingrange som tyder på osäkerhet

För en vecka sedan skrev jag: ”Även om kursen historiskt stått högre i mer än hälften av fallen den kommande veckan är det i regel små uppgångar. De år som sticker ut positivt är 2009 och 1999. Den genomsnittliga utvecklingen är svagt negativ”. Med facit kan vi konstatera att den gångna veckan blev en skvalpig tillställning som började med en svag nedgång för att testa av 50%-nivån hos gapet som bekräftade utbrottet av den viktiga 9000-nivån. Varje dag den gångna veckan har kursen pendlat kring sentimentsnivån i form av 50-dagars medeltal. Den gångna veckan innebar en måttlig nedgång med 0,4 procent vilket innebär att nedgången hittills i år utökades till 2,7 procent. Även denna vecka noteras dagsstapeln strax under 50-dagars medelvärde som noteras 2,0 procent under årsmedelvärdet.

Historiskt har den kommande veckan utvecklats väl och i nästan 60 procent av de senaste 12 åren men edgen är trots det svagt negativ. Förra året steg dock kursen 1,3 procent från den 11/11 till den 18/11. En skillnad var dock att G-krafterna var på plats och driften påtagligt positiv.

Volymen i fredags var lägre än i torsdags men trots det 21 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden saknar i det närmaste helt riktning medan 50- och 100-dagars medelvärde pekar nedåt och 20-dagars har vänt upp.

Även om kursen historiskt stått högre i de flesta fall mer än hälften av fallen den kommande veckan är det sällan den kommande veckan stigit de gånger primärtrenden inte pekat upp.

I fredags bjöds vi på en negativ kursstapel som om den kommit efter en längre tids uppgång hade klassats som en omslagsformation för nedgång. Veckan som helhet visar istället på osäkerhet med svansar på både ovan- och nedsidan. På ovansidan behöver därför 9500-nivån tas ut vilket skapar förutsättningar för fortsatta uppgångar upp mot i första hand 10000-nivån. Skulle däremot 9150 punkteras ställer jag hoppet till 8900 som om nivån inte håller troligen kommer att trigga fortsatta nedgångar.

I den negativa vågskålen placerar jag det faktum att kursen noteras under både primärtrenden och årsmedelvärdet och uppvisar ett mönster som kan tyda på att kursen, långsiktigt, är på väg att rulla över i en nedtrendsfas.

Jag är neutral till DAX för tillfället men redan om primärtrenden tas ut är chansen god för fortsatta uppgångar mot 10000-nivån. Om golvet i den pågående tradingrangen punkteras är det angeläget att 8900 håller för att inte en långsiktig nedgångsfas ska bekräftas.

Motstånd: 9390 / 9500 / 9670 / 9840
Stöd: 9220 / 9150 / 8965 / 8900 / 8790

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP5 med en häv kring 3,3.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP88 med en häv kring 4,5.

S&P 500: Testar taket i kaosformationen

För en vecka sedan skrev jag: ”Även om indexet är extrem överköpt på kort sikt ser jag inte någon annan riktning än uppåt – än så länge”. Den gångna veckan innebar en uppgång med ytterligare 0,7 procent och veckan avslutades med den högsta stängningen någonsin. Sedan årskiftet har nu indexet stigit med 10,3 procent och uppgången sedan lågpunkten för tre veckor sedan uppgår till 11,6 procent. Det är exakt tre år sedan vi hade en liknande uppgång och den gången föll indexet med 10 procent den kommande månaden.

I veckografen har vi fyra extremt positiva kursstaplar efter fredagens positiva stängning testas nu taket i den expanderande triangleln som jag bevakat de senaste veckorna.

Volymen i fredags går var marginellt högre än i torsdags och något lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

268 av aktierna som ingår i indexet stängde på plus i fredags medan 5 stängde på oförändrat och 227 aktier stängde på minus.

Bästa sektorer i fredags blev basråvaror och energi. Sämsta sektorer blev hälsovård, finans coh teknologi.

Två av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg i fredags. Apple fortsatte upp med 0,3 procent för att stänga vid $109,0. Google fortsatte ner med 0,2 procent till $541,0. Twitter vände åter ner och backade med 1,3 procent för att stänga vid $40,3 och den sociala kollegan Facebook fortsatte upp och steg med 0,4 procent till $75,6.

Den långa trenden som jag låter representeras av lutningen på primärtrenden (MA-200D) lutar upp och noteras inför veckostarten vid 1917 och årsmedelvärdet hittar vi kring 1924.

MACD noteras i köp både i månads- och dagsgrafen och har aldrig noterats högre i månadsgrafen. Inte helt oväntat är det ett avtagande momentum i månadsgrafen och en kraftig negativ divergens i veckografen.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 20-, 50-, 100- och 200-dagars medeltal
– MA-50 bildade den 30 januari (2012) ett gyllene kors
– Nytt ATH vid 2034 den 7/11
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet
– Optimismen är stor med stängningar högt upp i kraftfulla kursstaplar
I den negativa vågskålen:
– Säljsignal som senaste signal i veckografen
– VIX har under en tid indikerat tilltagande nervositet
– Varningssignaler i form av negativa divergens i veckografen

På ovansidan bevakar jag framförallt nivån kring 2036 och därefter 2048.

Närmast på nedsidan håller jag koll utvecklingen kring 2019 och 2000-nivån och ser det som positivt om köparna i samband med en rekyl kommer tillbaks innan 1980.

VIX föll i fredags med 4,0 procent till relativt sett låga 13,1. Jag anser nivån vara bedrägligt låg och att risken är stor för att VIX vänder upp kring just denna nivå mellan 12-14.

Den implicita vollan (VIX) indikerar att placerarkollektivet nu väntar sig upp- och nedgångar på ungefär 3,8 procent (hos S&P500) den närmaste månaden vilket på ovansidan blir 2110 och på nedsidan 1960.

Ur styrka kommer mer styrka och än så länge ser jag inga tecken på något annat även om det finns en hel del varningssignaler. Närmast på ovansidan möter taket i den expanderande triangeln kring 2038 och det råder extremt hårt spända momentumindikatorer efter den mest euforiska uppgången på flera år. Vi kan vänta oss en rekyl inom kort men det som är intressant är var köparna kommer tillbaks. Om det sker kring 1980 ser jag det som positivt i annat fall blir det spännande att se med vilken kraft stödnivån punkteras, det kan bli avgörande för den närmaste månaden. Edgen för den närmaste veckan är svagt negativ men det har den varit de två senaste veckorna men vad har indexet brytt sig om det?

Motstånd: 2036 / 2040 / 2048 / 2056
Stöd: 2027 / 2019 / 2012 / 2004-1996 / 1980

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 3,0 och en stop loss på 1381.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 3,9 och en stop loss på 2578.

Brent spot: Dead cat bounce?

Den 27/10 skrev jag att förutsättningarna för en uppstuds på några dagar men därefter ta position för nedgång när en negativ fortsättningsformation effektuerades. Uppgången blev 3 procent på två dagar innan 20-dagars medelvärde återigen för sjunde gången sedan mitten på juli stod pall och utgjorde ett bra blankningsläge.

Kursen har sedan fortsatt söderut och som jag sade på ETP Direkt i förra veckan ser vi åter tendenser för en kortare uppstuds. Redan idag på morgonen har priset inlett veckan med ett svagt positivt gap.

Föregående vecka innebar ytterligare lägre pris för råoljan men som jag sade ser $82-nivån ut att åtminstone tillfälligt suga upp säljtrycket. Priset är ordentligt översålt men de senaste veckorna har vi sett en påtagligt positiv divergens och efter köpsignalen för tre veckor sedan har vi nu även fått en positiv trampolin. Den som väljer att köpa ska se det som en lottsedel och det är betydligt större risk för fortsatta nedgångar kring 20-dagars medelvärde, än för uppgång.

Om däremot toppen vid $88,0 i slutet av oktober tas ut ser vi det första tecknet på en positiv sentimentsförändring.

Det finns ett uttryck inom trading som kallas för ”dead cat bounce” och det innebär att det till en början ser ut som en positiv omslagsformation men relativt snabbt följs av en fortsatt tilltagande nedgång. Om det syftar på kattens nio liv och att den åter vaknar upp och flyr överlåter jag åt er att tolka.

Även om jag tror att oljepriset kommer att fortsätta söderut efter en kortare uppstuds bör vi hålla koll på utvecklingen kring 20-dagars medelvärde och 88-nivån. På nedsidan möter 80-nivån upp och det är ett viktig stödnivå och den som går kort på en stundande negativ fortsättningsformation bör ta hem vinsten kring denna nivå.

Motstånd: 84,40 / 88,00 / 91,20 / 98,00
Stöd: 82,90 / 82,00 / 81,60 / 80,00 / 78,00

Du kan handla Brent råolja med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG OLJA BNP9 med en hävstång på 3,0 och en stop loss vid 59,85.
Nedgång: MINISHRT OLJA BNP13 med en hävstång på 2,7 och en stop loss vid 112,90.

Lundin Mining: Thrust för uppgång

Ett köp enligt föregående analys gav 3,7 procent på ett dygn vilket får anses bra. Därefter har kursen fortsatt ned och inte förrän kring 29-kronorsnivån vågade sig köparna på att suga upp säljtrycket.

Sedan lågpunkten den 16 oktober har momentumet korrelerat för fortsatt uppgång och i fredags togs både primärtrenden och den fallande motståndslinjen ut. På kort sikti är dock kursen något överköpt och även om veckan kommer att inledas positivt är risken påtaglig för ett återtest av utbrottsnivån. Ett återtest är helt klart köpvärt.

MACD noteras i köp och har effektuerat en svagt positiv trampolin men i den negativa vågskålen närmar sig nu nollinjen som kan bli tuff då gummisnodden är hårt spänd på ovansidan.

Vid ett fortsatt positivt börsklimat är Lumi intressant. Aktien gynnas av valutaeffekter och det kan vara värt att köpa en mindre position på nuvarande nivå men placera stoppen strax under 32,40. När 35-kronorsnivån tas ut kan vi, om börsklimatet är fortsatt positivt, öka på positionen.

Motstånd: 34,80 / 35,10 / 36,05 / 36,75
Stöd: 34,00 / 32,80 / 32,40 / 31,20 / 29,25

Du kan handla Lundin Mining med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG LUMI BNP 15med en häv kring 3,5.
Nedgång: MINISHRT LUMI med en häv kring 3,0.