BNP Paribas

Vinnarbyrån

Vecka 50 – 2022

OMXS30: Bekräftad bullish harami kring junihögsta

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om OMXS30 bröt ut uppåt från tradingrangen är det än så länge ett svagt utbrott. Vid utbrott vill jag helst att stängningen sker med en tydlig grön candle som stänger i den övre tredjedelen över föregående dags högsta och det har vi inte sett vid de senaste dagarnas utbrott. Det råder dessutom en negativ divergens mot flera av de korta momentumindikatorerna och i flera av dem på en spänd nivå. Historiskt brukar december effektuera en botten mellan den 10-17:e december och sedan inleda ett tydligt julrally. Om det däremot visar sig att indexet drar ner under 2054 i samband med en kommande rekyl ställs siktet in mot området kring 2000 där även MA-200 möter upp men redan kring 2090 har vi ett starkt stöd. I den bästa av världar sugs rekylen upp innan 20-dagars medelvärde punkteras och drar upp mot nästa delmål kring 2200. Det jag inte vill se är att en kommande rekyl övergår i en nedgång och punkterar 1920 vilket ställer in siktet mot årslägsta men det återkommer jag till om så blir fallet.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång till 2145 för att därefter vända ner och testa av motpolen vid 2080 från början av juni. Veckan avslutades med att både MA-20 och EMA-8 återtogs och novemberhögsta vid 2120 testades av. Totalt backade OMXS30 med 0,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 12,5 procent. I veckografen utvecklades en bearish harami.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är i det närmaste helt platt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med trendföljande positiva strategier.

Volymen har bortsett från i tisdags och onsdags noterats strax under snittet. Volymbalansen är positiv sedan den 2 november.

SMACD lämnade den 24 november ett negativt högt kors som fortfarande är i spel och inte visar på något avtagande.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 45 procent. Just nu är det 47 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om den är tunnare än 50 procent.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 3,4 procent vilket är den lägsta nivån sedan i mitten av april och klart lägre än snittet som noteras kring 9,3 procent. Det blir nu spännande att se om expansionen från lågvollaläget kommer ske söderut som det gjorde när expansionen följde efter lågvollaläget i slutet av april eller om det istället blir en rejäl boost i samband med julrallyt. Ett par skillnader nu mot då är att indexet befinner sig i en upptrend, positiv trendfas, på väg in i en positiv period med en positiv volymbalans. Nu blir det verkligen upp till bevis när så många pusselbitar är på plats.

På ovansidan möter närmast 2121 följt av zonen 2148-2152 och 2167.

På nedsidan möter närmast 2110-2098 följt av 2083 och 2072 samt zonen kring 2067-2054.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt positiv.

Sammanfattning: Även om torsdagens bullish harami cross bekräftades i fredags är risken stor för att varken OMXS30 eller övriga index jag följer dagligen orkar upp i ett julrally om inte Fed låter mindre hökaktiga på onsdag i samband med räntebeskedet. För OMXS30 brukar julrallyt inledas den kommande veckan och förutsättningarna rent tekniskt är goda för att så blir fallet även i år (med reservation för Fed). Sedan lågpunkten i slutet av september har både bottnar och toppar noterats högre. Indexet noteras nu i en squeeze och när den gröna linjen passerar upp genom nollan är det ett tecken på att indexet bryter sig loss från detta lågvollaläge. Jag har markerat de senaste tillfällen då denna typ av lågvollaläge upphört. Om det visar sig att expansionen leder till att indexet drar ner under 2054 ställs siktet in mot området kring 2000 där även MA-200 möter upp men om det visar sig att torsdagens doji blev en ny högre lägsta är det ytterligare en positiv pusselbit. Mitt huvudspår är att julrallyt inleds denna vecka med reservation för att Fedbeskedet på onsdag riskerar att grusa förutsättningarna.

Motstånd: 2121 / 2148-2152 / 2167 / 2200
Stöd: 2110-2098 / 2083 / 2072 / 2067-2054 / 2045

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 26+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 45%.

SP500: Utmanar nu oktoberhögsta samt MA-100

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu testas zonen mellan MA-200 och den senaste toppen från början av september av, samtidigt som det råder negativa divergenser mot flera av de korta momentumindikatorerna bla %b. Risken är stor för att en rekyl inleds inom kort, vilket i så fall följer det historiska mönstret för december. Om det visar sig att indexet punkterar MA-200 ställs siktet in mot området kring 3900, till att börja med. Historiskt har det varit skvalpigt med en svag dragning nedåt under första två veckorna i december men därefter har julrallyt tagit vid och nu blir det intressant att se om så blir fallet även i år. Fram till att vi ser ett tilltagande säljtryck där viktiga sentimentsnivåer punkteras är fortsättningsformationer köpvärda och förutsättningarna för julrallyt goda. Det jag inte vill se är att 3800-nivån punkteras utan att snabb återtas då risken ökar för att det vi sett den senaste månaden är en paus i nedtrenden.”

Den gångna veckan inleddes med en punktering av 200-dagars medelvärde innan stödet kring MA-100 vid 3920 sög upp säljtrycket i tisdags. Efter att ha testat 100-dagars medelvärde sedan i tisdags stängde indexet vid 3934,4 i fredags men nedgång på 0,7 procent. Totalt backade S&P 500 med 3,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 17,4 procent. Om den senaste toppen vid 4100 blir en ny lägre topp och indexet misslyckas med att etablera sig över den fallande motståndslinjen biter sig den långsiktiga nedtrenden fast.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel men närmar sig alltmer området där vi istället rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymen har hela veckan legat under snittet. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade i måndags ett negativt kors vilket fortfarande är i spel och risken är därför stor att indexet går in i en range eller rekyl. Utvecklingen den närmaste tiden hänger till stor del på vad Fed presenterar på onsdag men framförallt säger på presskonferensen efter räntebeskedet.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu kring 56 procent, den tjockaste isen sedan slutet på april. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 20 procentenheter för att stänga veckan vid 22,8.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 4,6 procent vilket är under snittet som noteras vid 10,4 procent. Det är den lägsta bredden mellan bollingerbanden sedan början av december förra året.

I den positiva vågskålen:
– Så länge inte 3800 (fib 50% för senaste uppgången) punkteras är fortsättningsformationer köpvärda
– Nya högre kortsiktiga toppar
– Noteras över MA-50 och MA-100

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre signifikanta toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Negativ volymbalans
– Falskt utbrott upp över MA-200 30/11 ledde till en turtle soup för nedgång
– Noteras under MA-20 och MA-200

På ovansidan möter närmast 3940 följt av 3978 och zonen kring 3996-4004 samt området kring 4100 där flera tunga motstånd möter upp.

På nedsidan möter närmast zonen 3922-3918 och området vid 3904-3896 och gapet mellan 3860-3818.

På lång sikt är jag svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: De amerikanska börsindexen och så även SP500 fortsätter ha problem att etablera sig över den senaste toppen. Börsen brukar gå bra i slutet av året och november blev en positiv månad och frågan är om julrallyna lyckas bryta upp över den fallande motsåndslinjen och toppen kring 4100. Utbrottet upp över MA-200 kring senaste månadsskiftet blev alltså falskt vilket innebär att vi bjöds på en kortsiktig säljsignal. Bekräftelsenivåerna hos flera momentumindikatorer har nu punkterats och nu blir det intressant att se hur djupt indexet behöver för att locka tillbaka köparna och effektuera en fortsättningsformation, då torsdagen visade sig bli falsk. Det jag inte vill se är att 3800-nivån punkteras eftersom risken då ökar påtagligt för att ett tilltagande säljtryck som i sin tur stärker oddsen för att en ny vågsekvens söderut är på väg att inledas. Mitt huvudspår är tills det motbevisas att vi såg en botten den 13:e oktober och att vi kommer bjudas på ett julrally (som snart behöver dra igång). förutsatt att Fed inte väljer att grusa vägen för tomterallyt.

Motstånd: 3940 / 3976-3978 / 3996-4004 / 4100
Stöd: 3922-3918 / 3904-3896 / 3860-3818

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 16-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.

DAX: Konsolidering kring halvårshögsta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Spänningen ner mot standard line och MA-200 varnar för att en rekyl kan vara nära förestående men ett annat sätt att minska obalansen som den kraftiga uppgången inneburit är en utdragen konsolidering. Att jaga priset vid ett utbrott har inte någon bra edge just nu. Jag skulle helst vilja se en rekyl och att köparna kommer tillbaka kring någon av de närmaste stödområdena.”

Den gångna veckan inleddes med en punktering av den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör men i torsdags effektuerades en doji kring stödnivån 14250 som i fredags följdes av en positiv reversal som stängde kring EMA-8 strax under MA-20. Totalt backade DAX med 1,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 9,5 procent.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 saknar lutning. Det är nu bara några punkter kvar tills vi bjuds på ett gyllene kors (MA-50 skär upp genom MA-200) vilket blir första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen vände upp i mitten av oktober och är sedan den 8 november positiv.

SMACD lämnade den 25 november ett relativt högt negativt kors och senast vi bjöds på ett lika högt kors var i mitten av april 2021. Den gången ledde det till en rekyl ner mot 50-dagars medelvärde.

Sammanfattning: Som jag skrev för en vecka sedan var det mer som talade för att en rekyl skulle inledas än att indexet skulle bryta upp över junitoppen. Nu blir det intressant att se om lågpunkten i torsdags räcker för att locka tillbaka köparna så att förra veckans högsta vid 14585 passeras. Spänningen ner mot standard line och MA-200 varnar dock för att rekylen inte är klar och att risken är stor för en ny lägre topp än förra veckans högsta. Att jaga priset vid ett utbrott upp över decemberhögsta har inte någon bra edge just nu. Jag skulle helst vilja se en rekyl/nedgång mot någon av de blåa stödnivåerna kring 14150, 13865 eller 13600. Det jag inte vill se är att priset faller ner under 13250 utan att snabbt ta tillbaka nivån. Ju högre upp köparna suger upp ett eventuellt stundande säljtryck med en positiv fortsättningsformation, desto starkare är det underliggande sentimentet. Mitt huvudspår är att en kommande lågpunkt blir nögre än 13000 och att bottenformationen i slutet av september var slutet på björnmarknaden men jag kommer vända på klacken om 13000 ger vika utan att snabbt återtas.

Motstånd: 14435 / 14500 / 14585 / 14750 / 15000
Stöd: 14325 / 14280 / 14150 / 14000-13950 / 13860

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 28+.
– Next day forecast indikerar att det är 45 procents chans till en uppgång under måndagen.

Nordea Bank: Fortsättningsformation vid stödnivå

Teknisk analys Nordea Bank: Vid föregående analys inför den 17 oktober sade jag att mycket talade för att Nordea laddade för en passering av toppen vid 105 kronor och därmed ställde in siktet mot i första hand 108 kronor. Redan samma dag passerades dojin kring standard line och två dagar senare 200-dagars medelvärde för att en vecka senare nå 108,50. Den som följde planen fick med sig 8 procent på lika många dagar. Uppgången därefter har varit betydligt segare och Nordea har sedan början av december rekylerat ner mot stödet och motpolen vid 107,50. I fredags bjöds vi på en fortsättningsformation som lyckades stänga precis på standard line och 20-dagars medelvärde.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är sedan några veckor helt platt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi uppmanas att agera med positiva trendföljande strategier. När vollan är så låg som nu är det även ok att agera på utbrott som sker med tydliga gröna candlar som stänger starkt.

Volymbalansen har mattats av i samband med den senaste rekylen men stärktes i fredags och har inte så mycket kvar innan den åter är positiv. Utseendet tolkar jag dock positivt.

Bollingerbanden är nu fångade innanför keltnerbanden i en så kallad squeeze.

Sammanfattning: I fredags effektuerades en positiv fortsättningsformation från ett stöd och vollan lägre än snittet, som dessutom var en shooting stop. Förutsättningarna är därmed goda för en uppgång mot den senaste toppen vid 111 kronor men troligen även 115 kronor om inte börsklimatet (OMXS30) viker ner. När/om 110,50 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen i samband med den dagens stängningen. Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1,5% range) efter att 110 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 106 kronor.

Motstånd: 109,10 / 110,40-111,25 / 115,00
Stöd: 107,80 / 106,40 / 104,75 / 104,25

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 16+.

Autoliv SDB: Extremt översåld kring cloud span b

Teknisk analys Autoliv: Det blev en passering av den fallande motståndsnivån i samband med senaste rapporten och en positiv stängning dagen efter. Autoliv tog sig därefter upp till 940 kronor där det började gå tungt. När standard line sedan punkterades den 2 december tilltog rekylen som nu fått ner aktien till skulle behövas ett par omtag innan nacklinjen togs ut. Efter passeringen av MA-200 återtestades nivån igår och stängningen innanför måndagens box är svagt positiv, speciellt med tanke på att volymen var den högsta sedan den 5 augusti.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är nu helt platt. Trendfasindikatorn har noterats i zonen som rekommenderar oss att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 24 oktober positiv.

Cykelindikatorn effektuerade i fredags en positiv minidivergens vid stödet som cloud span b utgör. Det är nu goda förutsättningar för att en positiv fortsättningsformation (stängning över föregående dags högsta i den övre tredjedelen av fortsättningscandlen) kommer vara köpvärd.

Sammanfattning: I fredags var det den 10:e dagen i rad som stängde i den nedre halvan och den 7:e i rad som stängde lägre än föregående dag vilket är den kortsiktigt extremaste nedgången i Autoliv de senaste 20 åren. Efter den ny lägre lägstanoteringen den 23 november som är en varningssignal om att en rekyl är på gång punkterades standard line för lite mer än en vecka sedan och säljtrycket tilltog. Nu testas cloud span b och en fortsättningsformation härifrån är köpvärd. När/om 875 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs den i samband med den dagens stängning. Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 875 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation vid en stödnivå. Den initiala stoppen placeras strax under 825 kronor (förutsatt att inte cloud span b punkteras för då blir det strax under den senaste lågpunkten om inte MA-200 gett vika).

Motstånd: 831 / 845 / 863 / 880 / 890-910
Stöd: 819 / 804-796 / 788 / 782

Cykelindikatorn noteras inför dagen vid 8+.